Verkkokaupan verovajeen jäljillä

Verkkokauppaan liittyvä verovaje voi syntyä esimerkiksi siten, että suomalainen kuluttaja ei anna tulli-ilmoitusta (samalla jäävät verot kokonaan maksamatta) tai hän voi joko aliarvostaa tuotteen tai antaa virheellisen tuotekuvauksen tulli-ilmoituksella.

Tullin arvion mukaan verkkokaupan lähetysten tehokkaammalla valvonnalla saataisiin kerättyä lisää veroja jopa useita miljoonia euroja vuodessa.

Eu:n ulkopuolelta ostettaessa kuluttaja vastaa veroista

Verkko-ostoksia tekevältä saattaa usein unohtua, että EU:n ulkopuolelta verkkokaupoista tilattaessa maahantuonnin verojen maksamisesta on vastuussa kuluttaja. Arvonlisäveroa tulee maksaa kaikista yli 22 euron lähetyksistä.

Karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää tullattaessa, että verojen määrä on noin 30 prosenttia kauppiaalle maksetusta tavaran hinnasta.

Lisätietoja tullin arvorajoista löytyy tullin verkkosivuilta.

Lisätietoja netistä tilaajalle löytyy tullin verkkosivuilta [.fi]›.

Eu:n ulkopuoliset verkkokaupat voivat saada kilpailuetua epärehellisesti toimimalla

EU:n ulkopuoliset verkkokaupat saattavat auttaa eurooppalaista kuluttajaa välttymään kokonaan tai osittain maahantuonnin verojen maksamiselta. Tullin havaintojen mukaan ne voivat ilmoittaa asiakkaidensa lähetysten arvoja todellisuutta pienemmäksi pakettikorteilla. Lisäksi verkkokaupat paloittelevat suurempia tilauksia pienempiin osiin, jotta 22 euron verovapaa arvoraja ei ylittyisi. Jotkut verkkokaupat pyrkivät myös välttämään asiakkaiden maksettavaksi koituvat verot ja maksut ilmoittamalla tuotteen olevan näyte tai lahja.

Kuluttaja ei ole maksuvelvollinen maahantuonnin veroista silloin, kun EU:n ulkopuolelta tuodut tavarat ovat jo myyntihetkellä EU:ssa. Osa veroista vastuussa olevista verkkokaupoista ei kuitenkaan anna maahantuoduista tavaroista arvonlisäveron kausi-ilmoituksia tai ne annetaan liian pieninä.

Tavaroiden maahantuontiin liittyvät verot voivat jäädä maksamatta ilmoittamisesta huolimatta. Tavaravarasto on sitä ennen loppuunmyyty ja yrityksen pankkitilit tyhjennetty. Toiminta on saatettu siirtää sellaisenaan uudelle yhtiölle.

Pienlähetysten verorajan poistosta apua verkkokaupan verovajeeseen?

Kaikkien EU:n jäsenmaiden on alettava kantamaan viimeistään vuoden 2021 alusta arvonlisäveroa EU:n ulkopuolisten verkkokauppojen pienlähetyksistä, koska vähäarvoisten – eli alle 22 euron arvoisten – lähetysten verovapaus poistuu.

Jää nähtäväksi, mitä vaikutuksia muutoksella on verovajeeseen tai verkkokaupan kokonaismäärään. Arvonlisäveron alarajan poistumisesta huolimatta kolmansien maiden verkkokauppa voi ainakin edelleen ilmoittaa lähetyksen arvon todellisuutta pienemmäksi.

Harmaan talouden selvitysyksikkö on julkaissut laajemman selvityksen kolmansien maiden verkkokaupasta.