Työnteon murros rikkoo työsuhteen ja yrittäjyyden rajoja

Työmarkkinoilla on käynnissä laaja työn tekemiseen liittyvä murros. Muuttuneet työnteon muodot tuovat parhaimmillaan monille ihmisille uudenlaisia mahdollisuuksia työn tekemiseen. Ilmiöön liittyy kuitenkin paljon myös tietämättömyyttä ja osin virheellistä tietoa, esimerkiksi siitä kenen tulee hoitaa työhön liittyvät lakisääteiset vakuutukset ja verot. Työn tekemisen murros on kansainvälinen ilmiö.

Työnteon murros tulee jatkumaan voimakkaana

Työmarkkinoilla siirtyminen työsuhteisesta työstä eri tavoilla järjestettyyn yrittäjätyöhön voimistuu edelleen, ja samalla myös niihin liittyvät väärinkäytökset ovat lisääntyneet. Samanaikaisesti markkinoille on tullut erilaisia alustaratkaisuja aiempaa enemmän tarjolle. Digitaalisia alustoja tarjoavat sekä kotimaiset että ulkomaiset toimijat.

Tyypillinen laskutuspalveluyritysten palveluja käyttävä ns. kevytyrittäjä on itsensä työllistäjä, joka tarjoaa digitaalisen alustan kautta palvelua kuten siivous-, kuljetus- tai rakentamispalvelua, ja joka ei ole ennakkoperintärekisterissä ja jolla ei ole omaa toiminimeä. Useimmiten korvaus perustuu henkilökohtaiseen työpanokseen eikä vaadi kalliita laiteinvestointeja. Toiminta voi olla myös sivutoimista tai alustan kautta halutaan riskittömästi testata uutta yritysideaa.

Alustataloudessa työ usein sirpaloituu pieniin yksiköihin, eikä ilmiön tämänhetkisestä laajuudesta ole saatavilla tilastotietoa. Suurimpien laskutuspalveluita tarjoavien yritysten asiakasmäärien perusteella on arvioitu, että kevytyrittäjiä on Suomessa jo lähes satatuhatta.

<h3>Alustatalous tarjoaa markkinapaikan</h3> <p>Alustataloudessa ty&ouml;n tarjoaja voi tarjota ty&ouml;t&auml; digitaalisen alustan kautta rajoittamattomalle asiakaspiirille. Alusta on l&auml;ht&ouml;kohtaisesti markkinapaikka. Eri alustoilla on erilaiset toimintatavat ja s&auml;&auml;nn&ouml;t siit&auml;, miten ty&ouml;t&auml; v&auml;litet&auml;&auml;n ja tehd&auml;&auml;n. Siten niiden kautta ty&ouml;t&auml; voidaan tehd&auml; erilaisessa asemassa joko ty&ouml;ntekij&auml;n&auml; tai yritt&auml;j&auml;n&auml;. Ty&ouml;ntekij&auml;n aseman sek&auml; ty&ouml;t&auml; v&auml;litt&auml;v&auml;n tai teett&auml;v&auml;n alustan oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta on olennaista, mit&auml; asianosaiset ovat sopineet ja toisaalta t&auml;yttyv&auml;tk&ouml; ty&ouml;suhteen tunnusmerkit. N&auml;m&auml; seikat ratkaisevat, onko alustalla ty&ouml;- ja sosiaaliturvalains&auml;&auml;d&auml;nn&ouml;ss&auml; s&auml;&auml;detyt ty&ouml;nantajan velvollisuudet.</p> <h3>Laskutuspalveluyritykset hoitavat lakis&auml;&auml;teiset velvoitteet kevytyritt&auml;j&auml;n puolesta</h3> <p>Laskutuspalveluyritykset ovat toimijoita, jotka tarjoavat laskutuspalveluja yritt&auml;jille ja markkinoivat t&auml;t&auml; niin kutsuttua kevytyritt&auml;jyytt&auml; er&auml;&auml;nlaisena matalan kynnyksen v&auml;yl&auml;n&auml; yritt&auml;jyyteen, jossa voi esimerkiksi kokeilla yritysideansa toimivuutta. Laskutuspalvelu hoitaa nk. kevytyritt&auml;j&auml;n puolesta laskutukseen ja verotukseen liittyv&auml;t asiat sek&auml; maksaa kevytyritt&auml;j&auml;lle korvauksen ty&ouml;st&auml;. P&auml;&auml;s&auml;&auml;nt&ouml;isesti verot tulevat palvelun kautta keskitetysti hoidetuksi, mik&auml; v&auml;hent&auml;&auml; harmaalla alueella toimimista. Ty&ouml;skentelyn vakuuttamiseen on liittynyt ep&auml;selvyytt&auml;.</p> <p>Ulosottovelalliset k&auml;ytt&auml;v&auml;t laskutuspalveluja hyv&auml;kseen yritt&auml;ess&auml;&auml;n v&auml;ltt&auml;&auml; tulon ulosmittauksen. Osa laskutuspalvelun tarjoajista mahdollistaa tulojen nostamisen my&ouml;s virtuaalivaluuttana. Liiketoimintakieltoa kierret&auml;&auml;n k&auml;ytt&auml;m&auml;ll&auml; laskutuspalvelua, koska kevytyritt&auml;j&auml; katsotaan verotuksessa ensisijaisesti yritt&auml;j&auml;n sijasta palkansaajaksi.</p> <h3>Jakamistaloudessa vaihdetaan hy&ouml;dykkeit&auml; vastikkeellisesti</h3> <p>Jakamistaloudessa kuka tahansa voi jakaa omistamaansa vapaata tai vajaak&auml;yt&ouml;ll&auml; olevaa resurssia muille vastiketta vastaan digitaalisen alustan kautta. Alustaa yll&auml;pidet&auml;&auml;n ammattimaisesti mutta alustalla aikaa, palveluja tai omaisuutta tarjoavat tyypillisesti ei-ammattimaisesti toimivat yksityishenkil&ouml;t. Ty&ouml;nantaja-asemaan liittyv&auml;t tulkintaep&auml;selvyydet ovat samankaltaisia kuin muualla alustataloudessa.</p>

Muuttuneet työnteon muodot haastavat viranomaisvalvontaa

Uudet työnteon muodot luovat viranomaisille tulkintahaasteita sen suhteen, tehdäänkö työtä nykyisen lainsäädännön mukaisena työntekijänä vai yrittäjänä. Yksittäistapauksissa rajanveto ei ole aina selkeää. Joissakin tilanteissa viranomaiset tulkitsevat henkilön oikeudellisen aseman eri tavalla. Toisaalta viranomaiset selvittävät työnantaja-asemaan liittyviä yksittäistapauksia myös yhteistyössä.

Myös harmaan talouden ja rikollisuuden selvittämiseen liittyvät tiedot ovat yhä pirstaleisempia. Vastuiden selvittäminen on vaikeutunut, koska kokonaisuuksissa voi olla mukana useita sopimusosapuolia.

Tiedottaminen työnantajan ja yrittäjän työ-, sosiaali- ja verolainsäädännön velvoitteista on tehokkain keino torjua ennakolta harmaata taloutta.

Lue lisää, miten toimit oikein.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2024