Resurssiseuranta

Resurssiseurantatyökalu vahvistaa ennakointia rikostorjuntaketjussa

Harmaa talous & talousrikollisuus -verkkosivustolla julkaistava resurssiseurantatyökalu lisää merkittävästi läpinäkyvyyttä keskeisistä harmaan talouden ja talousrikostorjunnan operatiivisista resursseista ja niillä saavutetuista tuloksista.

Resurssiseurantatyökalun avulla voidaan muodostaa nopeasti kokonaiskuva toisiinsa kiinteästi liittyvien viranomaisten käytettävissä olevista resursseista, näiden kehityksestä sekä mahdollisista puutteista. Esittämistapa perustuu ketjuajatteluun viranomaisten resurssien keskinäisestä riippuvuudesta. Resurssiseurantatyökalun avulla voidaan laatia tietoon perustuvaa ennustetta siitä, miten resurssilisäykset tai vähennykset todennäköisesti vaikuttaisivat toisten viranomaisten työtilanteeseen.

Resurssiseurantatyökalun etusivulla esitetään valvontaan ja rikosprosessiin liittyvät olennaiset tiedot seitsemältä eri viranomaiselta kolmen vuoden seurantatietoina.

Etusivulla näytetään harmaan talouden ja talousrikostorjunnan eri viranomaisten työhön kohdistamat henkilötyövuosimäärät ja niiden toteumat. Lisäksi näytetään valvonnan ja rikosprosessin asiamäärät sekä kertyvä varasto eli tekemätön työ. Verohallinnon ja Aluehallintoviraston työsuojelun osalta esitetään tiedot myös reaaliaikaisista jutuista, jotka on toteutettu yhdessä esitutkintaviranomaisen, poliisin tai tullin, kanssa. Resurssiseuranta luo kokonaiskuvaa asioiden läpivirtauksesta ja mahdollisesta prosessin pullonkaulasta.

Eri viranomaisten tietoihin on mahdollista porautua hieman syvemmälle. Alasivuilta voi esimerkiksi löytää tietoja resurssien suhteesta kyseisen viranomaisen työmäärään. Poliisin ja ulosottolaitoksen tiedoissa näytetään lisäksi henkilöt, joilla on alle kahden vuoden työkokemus henkilötyövuosina. Kokemuksella ja osaamisella tiedetään olevan merkittävä vaikutus harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa.

Resurssiseurantatyökalulla saadaan näkyviin viranomaisten valvontatyö. Valvontatyöllä on iso väärinkäytöksiä ennaltaehkäisevä merkitys ja se tuottaa myös materiaalia talousrikostorjuntaan. Työkalun avulla voidaan lisäksi vertailla eri yksiköiden keskinäistä suhdetta toisiinsa ja muodostaa alueellista tilannekuvaa.

Resurssiseurannan tiedot päivittyvät kolme kertaa vuodessa, tammi-, touko ja syyskuussa. Vanhemmista vuosista löytyy historiatietoa.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.5.2024