Anonyymi saattohoito

Yrityksen anonyymi saattohoito on uusi vivahde petosrikollisuudessa 

Yritysten saattohoito on yksi vakiintunut ammattimainen yritysten hyväksikäytön muoto. Saattohoidolla tarkoitetaan verovelkaisten tai muuten vaikeuksissa olevien yritysten myymistä yhtiön liiketoiminnan alasajoa varten. Saattohoitoon voi liittyä mahdollisten myyntitulojen ohjaaminen ohi kirjanpidon ja yrityksen käyttäminen työkaluna erilaisiin petoksiin.

Pandemian aikana viranomaiset ovat tehneet havaintoja saattohoidon uudesta muodosta, niin sanotusta anonyymistä saattohoidosta. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen (osakeyhtiön) toiminta, pankkitilit, vastuut ja velat luovutetaan uudelle toimijalle, joka ei kuitenkaan rekisteröi vastuuhenkilöiden muutosta sovitusti kaupparekisteriin ja yrityksen vastuuasemassa olevat henkilöt eivät muutu. Yrittäjä näyttää toimivan hyvässä uskossa luovuttaessaan yrityksen uudelle toimijalle, joka kuitenkin käyttää yritystä petosrikosten tekovälineenä. Tilanteisiin liittyy usein todellista elinkeinotoimintaa harjoittaneen yrittäjän uupuminen.

Anonyymit saattohoitajat toimivat ammattimaisesti. Toimijat ovat kiinnostuneita erityisesti pitkään toimineista, vakiintuneista ja hyvämaineisista yrityksistä, joiden käyttäminen petoksen tekemisen välineenä on nuhteettoman yrityshistorian takia helppoa. Kiinnijäämisen riski toimijoiden jäädessä täysin anonyymeiksi on pienempi kuin perinteisessä saattohoidossa, jossa bulvaanit merkitään vastuuhenkilöiksi rekistereihin. Toimintamallilla yritetään niin ikään vaikeuttaa todellisten toimijoiden tunnistamista ja viranomaisten pääsemistä pimeän rahan jäljille. Viranomaisten on myös vaikeampaa havaita ja puuttua tekoon reaaliajassa.

Anonyymiin saattohoitoon liittyviä rooleja:

 • Vastuuasemassa oleva yrittäjä
 • Yrityksen haltuun ottanut taho
 • Avunantaja, auttaa petosten toteuttamisessa (mm. rahannostajat, -kuljettajat ja -jakajat)
 • Yrityksen kirjanpitäjä (havaitsee epätavallista toimintaa)
 • Yrityksen velkojat
 • Viranomaiset (mm. rahanpesun selvityskeskus, poliisi, ulosottoviranomainen)

Eri toimijoiden motiivit:

 • Yrittäjä haluaa hyvässä uskossa pelastaa vaikeuksiin ajautuneen yritystoiminnan
 • Yrityksen haltuun ottanut taho tavoittelee taloudellista hyötyä rikollisin keinoin

Toiminnan suorat ja välilliset vaikutukset:

 • Yrittäjällä maineriski ja riski taloudellisesta vastuusta
 • Työntekijöille työpaikan menetys ja saamatta jääneet palkat
 • Velkojille taloudellisia menetyksiä
 • Petosten uhrien taloudelliset menetykset
 • Viranomaisten resurssit sidottuna tapausten selvittämiseen

Lue lisää > Ammattimainen yritysten hyväksikäyttö on petosrikollisuutta

Sivu on viimeksi päivitetty 14.2.2022