Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattenummerregistret – Kontrollera uppgifterna

Skattenummerregistret uppdateras i mars
I mars 2024 tas uppgifterna om de personer som arbetar inom byggbranschen bort från det officiella skattenummerregistret om vilka det på basis av anmälningsskyldigheten inom byggbranschen inte har lämnats några arbetstagaranmälningar till Skatteförvaltningen under de senaste två åren. Läs mera: Skattenummerregistret uppdateras i mars 2024

Skattenummer är obligatoriska för alla som arbetar på en byggarbetsplats, en plats för installationsarbete eller på ett varv. Alla arbetare på byggarbetsplatsen eller varvsområdet ska på ett synligt ställe ha ett bildförsett personkort med skattenummer.

Du kan i skattenummerregistret kontrollera att det namn och skattenummer som anges på personkortet för den som arbetar på en byggarbetsplats eller ett varv är införda i Skatteförvaltningens register. Arbetsgivaren eller den som gett personkortet kan även försäkra sig om att det skattenummer som arbetstagaren angivit motsvarar det som finns i Skatteförvaltningens register.

Skattenummerregistret – kontrollera uppgifterna

Skattenummerregistret är en offentlig tjänst och dess användning kräver ingen inloggning.

Kontrollera registreringen med hjälp av arbetstagarens namn och skattenummer

I registret ska det matas in personens hela namn (efternamn och förnamn) och skattenummer.

Sökresultatet visar om personen i fråga är införd i registret under det angivna skattenumret. Namnet eller skattenumret ensamt räcker inte, utan samtliga tre uppgifter behövs. Sökresultatet visar om det inmatade namnet och skattenumret stämmer överens, dvs. om uppgifterna finns i registret. Andra uppgifter (t.ex. personbeteckning) visas inte.

Så här skriver du specialtecken på ett finskt pc-tangentbord

Skattenummerregistret kräver en separat registrering

Även om arbetstagaren har fått ett skattenummer registreras personen inte automatiskt i skattenummerregistret.

Du kan be om registrering om du är

  • arbetstagaren
  • arbetsgivaren
  • den huvudsakliga genomföraren.

Skatteförvaltningen kan också införa en person i registret på eget initiativ.

Avregistrering från skattenummerregistret

Skatteförvaltningen kan avregistrera en arbetstagare på eget initiativ om det inte en enda gång har lämnats in uppgifter om arbetstagaren inom byggbranschen under de två senaste åren eller inom skeppsbyggnadsbranschen under de senaste tre åren. Det skickas inte något separat meddelande om avregistrering. Arbetstagaren kan på nytt införas i registret med samma skattenummer. Skattenumret ändras inte i samband med en ny registrering. Arbetstagaren kan även själv begära att hens uppgifter tas bort ur det offentliga skattenummerregistret.

Däremot kan arbetsgivaren eller den person som ursprungligen begärde om registrering av arbetstagaren inte begära om avregistrering. Personkorten på vilka skattenumret antecknas är arbetsgivarspecifika medan skattenumret är personligt. Därför finns det ingen grund för att bevilja arbetsgivaren eller den som i huvudsak genomför byggprojektet rätt att begära om avregistrering av en arbetstagare från skattenummerregistret. Endast arbetstagaren kan bedöma om registeranteckningen är nödvändig t.ex. efter anställningsförhållandets slut.

Vanliga frågor om skattenummerregistret

Om du arbetar på en gemensam byggarbetsplats eller ett varvsområde behöver du ett skattenummer som ska vara antecknat i det offentliga skattenummerregistret.

Skattenumret registreras inte automatiskt i skattenummerregistret utan du ska själv anteckna skattenumret i registret i MinSkatt.

Arbetstagare tai yrkesutövare – så här antecknar du ett skattenummer i registret

Du har en finländsk personbeteckning

Du kan själv anteckna skattenumret i registret i MinSkatt.

Så här antecknar du själv skattenumret i skattenummerregistret i MinSkatt

Du kan även ringa till servicenumret för skattenummer 029 497 070 (samtalsavgift lna/msa) eller besöka Skatteförvaltningens kontor.

Du har inte en finländsk personbeteckning

Du ska besöka skattebyrån personligen för att få en finländsk personbeteckning och ett skattenummer. Efter detta kan du be att ditt skattenummer införs i det offentliga registret.

Arbetsgivaren – så här antecknar du arbetstagarens skattenummer i registret

Du kan skicka begäran om att få skattenumret registrerat till Skatteförvaltningen elektroniskt i webbtjänsten Ilmoitin.fi.

  • När du elektroniskt ber att få skattenummer för minst 20 personer antecknas dessa automatiskt i registret.
  • Du kan också skicka en begäran om du redan har skattenumren men arbetstagarna inte är i skattenummerregistret.

Du kan också själv anteckna arbetstagarens skattenummer i MinSkatt.

Dessutom kan skattenumret registreras genom att ringa servicenumret för skattenummer 029 497 070 (samtalspris lna/msa) eller besöka Skatteförvaltningens kontor.

Postbeskrivningar – Direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer > Arbetsgivarens skattenummerbegäran.

Du hittar ditt skattenummer på ditt skattekort eller i MinSkatt. När du har loggat in i MinSkatt ska du välja fliken Kontakter i punkten Kunduppgifter och där länken Skattenummer.

I mars 2024 togs uppgifterna bort från det officiella skattenummerregistret om de personer om vilka det på basis av anmälningsskyldigheten inom byggbranschen inte har lämnats några arbetstagaranmälningar till Skatteförvaltningen under de senaste två åren. 

Läs mer: Skattenummerregistret uppdateras i mars 2024

Sidan har senast uppdaterats 23.5.2023