Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Betalningen av arvsskatten är för sen – du blir tvungen att också betala dröjsmålsränta

Om du betalar arvsskatten efter förfallodagen ska du också betala dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta ska även betalas för en eventuell skatteförhöjning. 

Du kan beräkna beloppet av dröjsmålsräntan med ränteräknaren

Betala dröjsmålsräntan samtidigt med den egentliga skatten.

Du får en betalningsuppmaning för en försenad arvsskatt i sammandraget

Om du har obetalad arvsskatt får du en påminnelse om den i det månatliga sammandraget där betalningsuppmaningen finns.

Du får tre betalningsuppmaningar i sammandraget innan arvsskatten skickas till utsökning.

Du får alltid ett meddelande i sammandraget innan dina obetalade skatter sänds till utsökning. 

  • Om förfallodagen för den första arvsskatteraten är 1.1.2024 eller senare får du den sista betalningsuppmaningen 10 år efter förfallodagen. Betalningstiden är alltså 10 år. Först därefter kan skatten drivas in genom utsökning, arvtagaren sökas i konkurs på grund av arvsskatten eller uppgiften om obetald arvsskatt antecknas i skatteskuldsregistret. Dröjsmålsränta ska dock betalas på skatten genast efter förfallodagen. Även skatteåterbäringar används till obetalda arvsskatterater som vanligt.
  • Om förfallodagen för den första arvsskatteraten har varit år 2023 eller tidigare får du den sista betalningsuppmaningen 2 år efter förfallodagen. Dröjsmålsränta ska dock betalas på skatten genast efter förfallodagen. Även skatteåterbäringar används till obetalda arvsskatterater som vanligt.

Om en skatt är i utsökning ska den betalas efter utsökningsmyndighetens anvisningar. Utsökningsmyndigheten tar ut en utsökningsavgift även om du skulle betala in skatten direkt på Skatteförvaltningens konto.

Om du har betalningssvårigheter kan du ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang

Så här ansöker du om betalningsarrangemang i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024