Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Studie- och utbildningsutgifter

Du får dra av utgifter som du själv har betalat för utbildning som behövs för att bibehålla eller upprätthålla den yrkeskunskap som krävs eller behövs för arbetsuppgifterna i det arbete som du har haft före utbildningen.

Så här deklarerar du utbildningsutgifter som utgifter för att förvärva inkomst

Du får dra av följande utbildningsutgifter:

  • deltagaravgifter
  • avgifter för kursmaterial
  • resekostnader
  • utgifter för övernattning på kursorten.

Utgifter för grundutbildning och yrkesutbildning är inte avdragbara.

Ytterligare information och rättspraxis i den detaljerade skatteanvisningen Utbildningsutgifter i personbeskattningen.

Du får dra av utgifter för utbildning som anknyter till att upprätthålla eller komplettera de yrkeskunskaper som behövs för dina arbetsuppgifter

Följande omständigheter kan påvisa att det är fråga om utbildning för att upprätthålla eller komplettera de yrkeskunskaper som du behöver i ditt arbete:

  • utbildningens tema och innehåll har direkt anknytning till dina arbetsuppgifter
  • utbildningen har börjat under anställningsförhållandet
  • det närmare innehållet i utbildningen har planerats och byggts upp tillsammans med arbetsgivaren
  • utbildningen har antingen inletts på arbetsgivarens initiativ eller så har den inletts på arbetstagarens initiativ och överenskommits under utvecklingssamtal
  • arbetsgivaren deltar i kostnaderna för utbildningen
  • utbildningen ordnas under arbetstid.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024