Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här deklarerar du utgifter för förvärv av inkomst i beskattningen

Deklarera dina utgifter för förvärv av inkomst endast om beloppet överstiger 750 euro under året.

Om dina kostnader för förvärv av inkomst överstiger 750 euro under året, ska du själv ange dem i sin helhet.. Dra inte av självriskandelen. Specificera kostnaderna och redogör för hur de anknyter till beskattningen.

Om du har löneinkomster beviljas du automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärv av inkomst, dock högst till samma belopp som din löneinkomst.

I de skattekort för 2024 som skickas vid årsskiftet ingår inte utgifter för förvärvande av löneinkomster, till exempel avdrag för arbetsrum. Om dina utgifter för förvärvande av löneinkomster överstiger 750 euro för 2024 kan du göra ett nytt skattekort, det vill säga ett ändringsskattekort. Läs anvisningarna om skattekort.

Ange året 2023 avdraget i skattedeklarationen

Om du har angett dina utgifter för förvärvande av inkomst tidigare, till exempel när du ansökte om skattekort, visas de i MinSkatt i skattedeklarationens fas Förhandsifyllda inkomster och avdrag där du kan korrigera uppgifterna. Om uppgifterna inte är förhandsifyllda, ska du ange dem i fasen Övriga avdrag.

Deklarera i MinSkatt

Du kan också lämna uppgifterna på en pappersblankett 50A: Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Läs anvisningar: Så här deklarerar du på papper

Exempel på hur självrisken på 750 euro beaktas vid uträkningen av skatt

Exempel 1: Din löneinkomst är 10 000 euro. I skattedeklarationen anger du kostnader för förvärv av inkomst enligt följande:

  • 150 euro i medlemsavgifter
  • 1 000 euro i kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med kollektivtrafik
  • 300 euro i anskaffningsutgift för facklitteratur.

Från dina löneinkomster dras av 150 euro i medlemsavgifter, 250 euro i resekostnader (självriskandelen är 750 euro) och 750 euro i avdrag för förvärv av inkomst.

Medlemsavgifterna och kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dras alltid av oavsett avdraget för förvärv av inkomst. Utgifterna för facklitteratur kan inte dras av eftersom beloppet är mindre än avdraget för förvärv av inkomst.

Exempel 2: Din löneinkomst är 10 000 euro. I skattedeklarationen anger du följande utgifter för förvärv av inkomst:

  • 150 euro i medlemsavgifter
  • 1 000 euro i kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med kollektivtrafikmedel
  • 500 euro i anskaffningsutgift för facklitteratur
  • 450 euro som avdrag för arbetsrum.

Från dina löneinkomster dras av 150 euro i medlemsavgifter, 250 euro i resekostnader (självriskandelen är 750 euro) och sammanlagt 950 euro i övriga kostnader för förvärv av inkomst.

Medlemsavgifterna och kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dras alltid av oavsett avdraget för förvärv av inkomst. Det sammanlagda beloppet av utgifter för facklitteratur och avdrag för arbetsrum överskrider beloppet av avdraget för förvärv av inkomst. Det betyder att du från löneinkomsterna får dra av 950 euro i stället för 750 euro som avdrag för förvärv av inkomst.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024