Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Datorer och dataanslutningar

Du kan dra av kostnaderna för anskaffning av en dator och dess periferiutrustning (till exempel skärm och skrivare) som kostnader för förvärvande av inkomst om du behöver datorn i arbetet.

På begäran ska du redogöra för bland annat till vad och hur mycket du använder datorn i ditt arbete. Det har även betydelse hur mycket du använder datorn för privat bruk och om det finns flera datorer i familjen.

Du får dra av anskaffningspriset för datorn enligt följande:

Tabell över avdragsprocentsatserna
Det finns inga bevis för att datorn använts i arbetet  0 %
Det finns bevis för att datorn använts för arbetet 50 %
Det finns bevis för att datorn huvudsakligen har använts för arbetet eller att den har använts t.ex. för att förvärva betydande biinkomster.  100 %

Så här deklarerar du en dator för utgifter för förvärv av inkomst

Dataanslutningar

På avgifterna för dataanslutningar (t.ex. bredbandsabonnemang) som används för förvärv av inkomster tillämpas samma procentandelar som på datorer.

På avgifterna för dataanslutningar (till exempel bredbandsabonnemang) som används för att förvärva inkomster tillämpas samma procentandelar som på datorer.

Inköpspriset på datorn är högst 1 200 euro

Om den avdragbara andelen (det vill säga 50 % eller 100 %) av priset på datorn är högst 1 200 euro, kan du dra av den på en gång i beskattningen för det år då datorn köptes. Serviceutgifterna dras av under det år då de har betalats.

Inköpspriset på datorn överstiger 1 200 euro 

Om den avdragbara andelen av priset på datorn överstiger 1 200 euro och dess brukstid är över tre år, dras inköpspriset av som årliga avskrivningar. Avskrivningen görs separat för varje arbetsredskap och den kan uppgå till högst 25 % om året.

Gör den första avskrivningen under datorns anskaffningsår. Du får dra av 25 % av inköpspriset under det första året och i fortsättningen 25 % av utgiftsresten. När utgiftsresten är högst 1 200 euro kan den dras av på en gång.

Det år då du inte längre använder datorn för att förvärva inkomst är avskrivningen inte längre avdragbar i beskattningen.

Exempel 1: : Du köper en dator för 2 400 euro år 2023 och har bevis för att datorn används i arbetet. Avdragsrätten är 50 %, det vill säga 1 200 euro. 

Du får dra av hela beloppet på 1 200 euro under anskaffningsåret.

Exempel 2: Du köper en dator för 2 000 euro och använder den huvudsakligen i arbetet. Avdragsrätten är 100 %, det vill säga att du får dra av 2 000 euro som utgiftsrestavskrivningar.

År 1: Avskrivning om 25 % x 2 000 e = 500 e. Som avdrag godkänns 500 euro.
Så här räknar du ut följande års avskrivning utifrån utgiftsresten:  2 000 euro - 500 euro, det vill säga 1 500 euro.

År 2: Avskrivning om 25 % x 1 500 e = 375 e

År 3: Utgiftsresten är mindre än 1 200 euro (2 000 – 500 – 375 e = 1 125 e) och kan därmed avskrivas på en gång.

Läs mer om avdrag för kostnader för datorer och dataanslutningar

Läs mer om avdrag för arbetsredskap

Så här deklarerar du avdraget för förvärv av inkomst

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023