Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Motorsågs- och skogsarbetaravdrag – då du får inkomst av skogsarbete

Du kan beviljas ett motorsågsavdrag i beskattningen om du använder motor- eller röjsåg för att förvärva löneinkomst.

Om du får minst en tredjedel av dina inkomster från skogsarbete kan du vara berättigad till skogsarbetaravdrag.

Hur mycket kan jag dra av?

Motorsågsavdraget är 30 % av lönen från skogsarbete. Du kan yrka i din skattedeklaration att avdraget ska göras enligt 40 %. Du kan få motorsågsavdrag också för en motorsågsersättning som har betalats dig separat.

Skogsarbetaravdraget är 5 % av din löneinkomst från skogsarbete. Skogsarbetaravdraget är högst 240 euro.

Så här deklarerar du avdraget

Avdraget för 2023

Du får en förhandsifylld skattedeklaration följande år före utgången av april. Ange avdraget i din skattedeklaration senast på den utsatta dagen.

Ange avdrag som utgifter för förvärvande av löneinkomst i punkten Arbetsredskap (materialkostnader och utgifter för användningen av egna arbetsredskap).

Avdraget beaktas i ditt beskattningsbeslut som skickas till dig före utgången av oktober.

Mer information om att komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen och om utsatta datum.

Avdraget för 2024

Du kan dra nyttan av avdraget redan under det innevarande året om du anmäler avdraget för ditt skattekort varmed din skatteprocent minskar. Du kan också redan för det innevarande året deklarera enbart avdragets uppgifter. Då finns uppgifterna redan färdigt i din skattedeklaration som kommer följande vår. När du får skattedeklarationen följande år ska du kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov.

Deklarera i MinSkatt

Alternativt kan du deklarera uppgifterna på pappersblankett 50A: Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Läs anvisningen: Så här deklarerar du på en pappersblankett.

På vilka inkomster görs avdraget?

Motorsågs- och skogsarbetaravdraget görs på förvärvsinkomsterna i form av utgifter för förvärv av inkomst.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024