Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Verktyg

Om du själv skaffar arbetsredskap som behövs i arbetet (verktyg, maskiner och anordningar) eller utför service på dem, kan du dra av kostnaderna för arbetsredskapen.

Avdragbara är:

  • anskaffningsutgifterna för redskapen
  • serviceutgifterna för dem
  • reparationsutgifterna för dem.

Så här deklarerar du verktyg för utgifter för förvärv av inkomst

Som kostnader för förvärvande av inkomst får du dra av inköps- och servicekostnader

Om du har köpt arbetsredskap som du behöver i arbetet, kan du dra av dem i beskattningen som kostnader för förvärvande av inkomst. Avdragbara kostnader är anskaffningspriset och även service- och reparationskostnaderna för arbetsredskapen. 

Inköpspriset för ett arbetsredskap understiger 1 200 euro

Om priset på ett arbetsredskap som du köpt understiger 1 200 euro, får du dra av priset i sin helhet i beskattningen för inköpsåret. Även underhållsutgifter dras av under det år då de har betalats.

Inköpspriset för ett arbetsredskap överstiger 1 200 euro

Om inköpspriset för ett arbetsredskap överstiger 1 200 euro och dess brukstid är över tre år, dras inköpspriset av som årliga avskrivningar. Avskrivningen görs separat för varje arbetsredskap och den kan uppgå till högst 25 % av utgiftsresten. Från inköpspriset får du dra av 25 % under det första året och i fortsättningen 25 % av utgiftsresten.

Exempel: Du köper en apparat som du behöver i arbetet för 2 000 euro.

År 1: Avskrivning om 25 % x 2 000 e = 500 e. Som avdrag godkänns 500 euro. 
Så här räknar du ut följande års avskrivning utifrån utgiftsresten: 2 000 euro - 500 euro, det vill säga 1 500 euro. 

År 2: Avskrivning om 25 % x 1 500 e = 375 e

År 3: utgiftsresten är mindre än 1 200 euro (2 000 e – 500 e – 375 e = 1 125) och kan därmed avskrivas på en gång.

Verktygsersättning som arbetsgivaren betalat

Arbetsgivaren kan betala dig ersättning för användningen av dina egna verktyg. Även om arbetsgivaren kan låta bli att verkställa förskottsinnehållning på verktygsersättningen utgör den ändå skattepliktig förvärvsinkomst för dig. Du får dra av de faktiska kostnaderna för användningen av egna verktyg som kostnader för förvärvande av inkomst i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Exempel: Peter har skaffat verktyg som han behöver i arbetet för 500 euro. Han har fått en verktygsersättning på 800 euro av sin arbetsgivare. Den verktygsersättning på 800 euro som arbetsgivaren har betalat beskattas som Peters förvärvsinkomst eftersom det inte särskilt har föreskrivits att ersättningen är skattefri inkomst. Peter deklarerar de faktiska kostnaderna för verktygen (500 euro) i sin skattedeklaration som kostnader för förvärvande av inkomst.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023