Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Du kan få ett avdrag för din andra bostad

Du får göra ett avdrag för bostad på arbetsorten om samtliga av de följande kraven uppfylls:

  • Du har hyrt en bostad på arbetsorten på grund av var din egentliga arbetsplats ligger.
  • Bostaden på arbetsorten är en hyresbostad, personalbostad, bostadsrätt eller delägarbostad (avdrag för bostad på arbetsorten beviljas inte om bostaden på arbetsorten är en ägarbostad).
  • Om du har familj ska du samtidigt ha en bostad på arbetsorten och en stadigvarande bostad där du bor tillsammans med din make eller dina minderåriga barn. Om du inte har familj ska du samtidigt ha två egentliga arbetsplatser och två bostäder på grund av läget av arbetsplatserna. Då ska den ena bostaden vara din stadigvarande bostad och den andra din bostad på arbetsorten.
  • Din egentliga arbetsplats ska ligga på över 100 kilometers avstånd från din stadigvarande bostad.
  • Din bostad på arbetsorten ska ligga på över 100 kilometers avstånd från din stadigvarande bostad.

Avdrag för bostad på arbetsorten kan beviljas endast en av makarna.

Det går inte att få avdrag för bostad på arbetsorten om bostaden har skaffats för studier, fritid eller endast för distansarbete.

Beloppet av avdrag för bostad på arbetsorten

Avdraget för år 2023 och 2024 är högst 450 euro per månad. Avdraget kan dock inte vara större än den hyra som du betalar för bostaden på arbetsorten.

Så här deklarerar du avdraget

Avdraget för 2023

Du får en förhandsifylld skattedeklaration fölajnde vår före utgången av april. Ange avdraget i din skattedeklaration senast på den utsatta dagen. Avdraget beaktas i ett beskattningsbeslut som skickas till dig före utgången av oktober.

Mer information om att komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen och om utsatta datum.

Avdraget för 2024

I de skattekort för 2024 som skickas vid årsskiftet ingår inte utgifter för förvärvande av löneinkomster, till exempel avdrag för arbetsrum. Om dina utgifter för förvärvande av löneinkomster överstiger 750 euro för 2024 kan du göra ett nytt skattekort, det vill säga ett ändringsskattekort. Läs anvisningarna om skattekort.

Du kan dra nyttan av avdraget redan under det innevarande året om du anmäler avdraget för ditt skattekort varmed din skatteprocent minskar. Du kan också redan för det innevarande året deklarera enbart avdragets uppgifter. Då finns uppgifterna redan färdigt i din skattedeklaration som kommer följande vår. När du får skattedeklarationen följande år ska du kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov.

Deklarera i MinSkatt

Så här deklarerar du avdraget för bostad på arbetsorten i MinSkatt

Alternativt kan du lämna uppgifterna på pappersblankett 19: Avdrag för bostad på arbetsorten.

Läs anvisningen: Så här deklarerar du på en pappersblankett

Varifrån görs avdraget?

Avdraget för bostad på arbetsorten görs från förvärvsinkomsterna som en utgift för förvärvande av inkomst.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024