Sammandrag av skattebetalningsläget

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

Sammandraget innehåller samlade uppgifter om ditt skattebetalningsläge under den senaste månaden. Du får ett sammandrag när du har obetalda skatter. Sammandraget skickas inte om beloppet på de obetalda skatterna är litet. Obetalda skatter visas dock alltid i MinSkatt.

Du får även ett sammandrag om det innehåller en uppgift exempelvis om att det av din skatteåterbäring har använts till obetalda skatter.

Företag och organisationer får i regel även ett sammandrag när inbetalningar har använts till skatter.

Sammandraget påminner om försenade betalningar

Det finns en betalningsuppmaning i sammandraget för skatter som är försenade. Du får alltså inte längre en separat påminnelse om exempelvis en obetald kvarskatt eller fastighetsskatt. Du får 1–3 betalningsuppmaningar i sammandraget innan skatterna går till utsökning. Antalet betalningsuppmaningar beror på om du har andra obetalda skatter.

Situationen i sammandraget är från den dag då sammandraget skapades (i regel månadens sista dag). Om du betalar skatter för sent ska du kontrollera beloppet av dröjsmålsräntan i MinSkatt

Obetalda skatter kan skickas till utsökning

Om du redan i sammandraget har blivit påmind om skatten men den fortfarande är obetald kan Skatteförvaltningen skicka skatten till utsökning. Innan skatterna skickas till utsökning får du ett sammandrag med ett meddelande om att de ska överföras till utsökning.

Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation i Suomi.fi-meddelanden får du betalningsuppmaningen endast elektroniskt i MinSkatt innan skatten överförs till utsökning (meddelande om överföring till utsökning).

Du kan undvika utsökning om du betalar skatten enligt anvisningarna i sammandraget. Sista betalningsdagen nämns i det sammandrag som innehåller meddelandet om överföringen till utsökning. Om du inte kan betala skatten på förfallodagen i betalningsuppmaningen skickar vi skatten till utsökning. När skatten har överförts till utsökning ska den betalas till utsökningsmyndigheten.

Om du inte kan betala skatten på den sista möjliga betalningsdagen kan du ansöka om betalningsarrangemang. Läs mer om betalningsarrangemang och villkoren för det

Kontrollera sammandraget

Kontrollera alltid uppgifterna i sammandraget. Om det i sammandraget saknas skatter på eget initiativ som du har deklarerat eller uppgiften om att du har betalat skatten ska du i MinSkatt kontrollera att du har

 • lämnat deklarationen för skatter på eget initiativ för rätt skatteperiod
 • använt det rätta konto- och referensnumret vid inbetalningarna.

I sammandraget kan du också kontrollera om en skatt har betalats av återbäringen.

I sammandraget meddelas om användningen av återbäringen

I sammandraget får du ett meddelande om användningen av återbäringen till att betala skatter. Sammandraget kan läsas i MinSkatt.

Se anvisningen: Så här hittar du beskattningsbeslut, beskattningsintyg och brev i MinSkatt

Om din beskattning har slutförts exempelvis i augusti och du har skatteåterbäring på kommande i oktober har återbäringen använts till att betala dina skatter från och med dagen då din beskattning slutförts:

 • för privatpersoner till och med den 4:e dagen i den följande månaden
 • för företags- och organisationskunder till och med den 18:e dagen i den följande månaden

Dagen då din beskattning slutförs visas i ditt beskattningsbeslut och i MinSkatt. I MinSkatt kan du även läsa om användningen av din skatteåterbäring. Läs anvisningen: Så här ser du om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter.

Skatteåterbäringen används till att betala skatter som du har obetalda sedan tidigare genast på den dag då beskattningen slutförs och till skatter som förfaller till betalning på deras förfallodag, även om du betalar skatten på förfallodagen.

Oanvända inbetalningar eller återbäringar i sammandraget

I sammandraget ser du också om du har sådana inbetalningar eller återbäringar som ännu inte har använts till skatter eller återburits.

På grund av eventuella krediteringsräntor kan beloppen i sammandraget avvika från företagets bokföring med några cent. Det här beror på att det i sammandraget bara specificeras de inbetalningar och återbäringar samt krediteringsräntor som använts under månaden som gått.

I MinSkatt ser du närmare uppgifter om exempelvis krediteringsräntans belopp och dess användning.

Läs mer i bokföringsnämndens anvisning: Om hur skatter som redovisas på eget initiativ ska hanteras i bokföringen.

Vanliga frågor

Utöver obetalda skatter meddelas i sammandraget också om användningen av återbäringen till betalning av skatter. Skatteförvaltningen använder skatteåterbäringen till betalning av dina skatter genast fr.o.m. dagen då beskattningen slutförts t.o.m. den 4:e dagen i månaden därpå. Dessutom används skatteåterbäringen till obetalade, redan tidigare förfallna skatter, genast på den dag då beskattningen slutförs.

Sammandraget visas också i MinSkatt.

Om du betalade din skatt på förfallodagen och om din skatteåterbäring användes till att betala samma skatt, återbetalas din egen inbetalning till dig inom cirka en vecka. Detta förutsätter dock att du inte har kommande rater av samma skatt att betala eller andra förfallna skatter sedan tidigare och att Skatteförvaltningen har ditt kontonummer.

Om det är fråga om en betalning av skatter på eget initiativ påverkar den återbäringstidpunkt och den återbäringsgräns som du har valt i MinSkatt återbetalningen av din egen inbetalning och tidpunkten för den. Läs mer om hur återbäring av skatter på eget initiativ betalas ut. Om dina inställningar i MinSkatt är sådana att din betalning för skatter på eget initiativ blir och väntar på kommande skatter kan du vid behov ansöka om att få det belopp som du betalat tillbaka. Läs anvisningen: Så här ändrar du i MinSkatt alternativen till återbäring av skatter på eget initiativ.

Följ alltid upp din situation i MinSkatt.

Du får ett sammandrag exempelvis om du har obetalda skatter eller om din skatteåterbäring har använts till skatterna. Företag och organisationer får ett sammandrag regelbundet om deras verksamhet är kontinuerlig.

 1. Sammandraget skapas på kalendermånadens sista dag och syns i MinSkatt i början av följande månad.
 2. Något sammandrag skapas inte om det under kalendermånaden inte förekommit transaktioner såsom betalningar eller förfallna skatter.
 3. Om din momsperiod är ett kalenderår eller du är apoteksskattskyldig skapas ditt sammandrag alltid den 4 dagen i mars. Om dagen infaller på en lördag eller helgdag skapas sammandraget följande vardag. Sammandraget finns i MinSkatt efter detta. Du får ett sammandrag även för andra månader om du har obetalda skatter eller om det av din återbäring har använts till dina obetalda skatter.

MinSkatt kan du följa dina uppgifter redan innan sammandraget har skapats.

Sammandraget innehåller bland annat följande uppgifter:

 • uppgifter för betalning av skatter, såsom konto- och referensnummer om du har obetalda skatter
 • en betalningsuppmaning om eventuella obetalda skatter (syns också på framsidan i MinSkatt)
 • uppgifter om hur inbetalningar och återbäringar har använts
 • ett meddelande om att skatterna kan skickas till utsökning och publiceras på protestlistan samt i skatteskuldsregistret
 • en anmärkning om uteblivna deklarationer
 • en förseningsavgift för en deklaration av skatter på eget initiativ
 • andra dröjsmålspåföljder.

Inbetalningar och deklarationer som du har gjort under de sista dagarna i månaden hinner nödvändigtvis inte med i sammandraget. Om du exempelvis har lämnat skattedeklarationen för skatter på eget initiativ på pappersblankett kan behandlingen dröja.

Saldot för förfallna skatter i sammandraget är från den dag då det skapades. Om du betalar skatter för sent ska du i MinSkatt kontrollera saldot och dröjsmålsräntan på betalningsdagen. Du ska betala dröjsmålsränta till och med betalningsdagen. Du kan kontrollera hur inbetalningarna används i MinSkatt.

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2021