Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Sammandrag av skattebetalningsläget

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

Sammandraget innehåller samlade uppgifter om ditt skattebetalningsläge under den senaste månaden. Du får ett sammandrag när du har obetalda skatter. Sammandraget skickas inte om beloppet på de obetalda skatterna är litet. Du kan kontrollera dina obetalda skatter i MinSkatt.

Du får ett sammandrag också när din skatteåterbäring har använts till att betala dina skatter eller när du har påförts förseningsavgifter för skatter på eget initiativ.

Företag och organisationer får ett sammandrag också när inbetalningar har använts till skatter.

Sammandraget påminner om försenade betalningar

Det finns en betalningsuppmaning i sammandraget för skatter som är försenade. Du får alltså inte en separat påminnelse om exempelvis en obetald kvarskatt eller fastighetsskatt. Du får sammandraget jämte betalningsuppmaning 1–3 gånger innan Skatteförvaltningen skickar skatterna till utsökning. Antalet betalningsuppmaningar beror på om du har andra obetalda skatter sedan tidigare, exempelvis skatteskuld i utsökning.

Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, får du sammandraget endast i MinSkatt. Du får ett e-postmeddelande om det.

Obetalda skatter kan skickas till utsökning

Om du redan i sammandraget har blivit påmind om skatten men den fortfarande är obetald kan Skatteförvaltningen skicka skatten till utsökning. Innan skatterna skickas till utsökning får du ännu ett sammandrag där det meddelas att skatterna ska överföras till utsökning.

Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, får du endast elektroniskt i MinSkatt ett sammandrag i vilket det meddelas om överföring av skatterna till utsökning.

Även om du i sammandraget har meddelats om överföring till utsökning kan du ännu undgå utsökning om du betalar skatten enligt anvisningarna i sammandraget. Sista betalningsdagen nämns i sammandraget.

Om du inte kan betala skatten på den sista möjliga betalningsdagen kan du ansöka om betalningsarrangemang hos Skatteförvaltningen. Ansök om betalningsarrangemang senast på den sista betalningsdagen som nämns i sammandraget. Läs mer om betalningsarrangemang och villkoren för det.

Om du inte kan betala skatten senast på den utsatta dagen och du inte har ett betalningsarrangemang skickar vi skatten automatiskt till utsökning. När skatten har överförts till utsökning ska den betalas till utsökningsmyndigheten.

Kontrollera sammandraget

Kontrollera alltid uppgifterna i sammandraget. Om det i sammandraget saknas skatter på eget initiativ som du har deklarerat eller uppgiften om att du har betalat skatten ska du i MinSkatt kontrollera att du har

 • lämnat deklarationen för skatter på eget initiativ för rätt skatteperiod
 • använt det rätta konto- och referensnumret vid inbetalningarna.

I sammandraget kan du också kontrollera om din skatteåterbäring har använts för att betala skatter.

I sammandraget meddelas om användningen av återbäringen

Om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter finns det information om det i sammandraget. Du kan kontrollera sammandraget i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här hittar du beskattningsbeslut, beskattningsintyg och brev i MinSkatt.

Om din beskattning slutförts exempelvis i augusti och återbäringen skulle ha kommit i oktober, har den använts till att betala dina skatter:

 • till och med den 4:e dagen i månaden därpå för privatpersoner (till och med den 4 september i exempelfallet)
 • till och med den 18:e dagen i månaden därpå för företags- och organisationskunder (till och med den 18 september i exempelfallet).

Om förfallodagen redan har passerat används skatteåterbäringen till betalning av obetalda skatter genast på den dag då beskattningen slutförs. Skatteåterbäringen används dessutom till förfallande skatter på deras förfallodag, även om du betalar skatten på förfallodagen. Beakta detta om du betalar skatter just på förfallodagen.

Dagen då din beskattning slutförs visas i ditt beskattningsbeslut och i MinSkatt. Uppgifterna om användningen av skatteåterbäringen visas också i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här ser du i MinSkatt om din skatteåterbäring har använts till att betala dina skatter.

Oanvända inbetalningar eller återbäringar i sammandraget

I sammandraget ser du också om du har inbetalningar till Skatteförvaltningen eller återbäringar som ännu inte har använts till skatter eller återburits.

På grund av eventuella krediteringsräntor kan beloppen i sammandraget avvika från företagets bokföring med några cent. Det här beror på att det i sammandraget bara specificeras de inbetalningar och återbäringar samt krediteringsräntor som använts under månaden som gått.

I MinSkatt ser du närmare uppgifter om exempelvis krediteringsräntans belopp och dess användning.

Läs mer i bokföringsnämndens anvisning: Om hur skatter som redovisas på eget initiativ ska hanteras i bokföringen.

Vanliga frågor

Utöver obetalda skatter anges det i sammandraget om återbäring använts till betalning av skatter. Dagen då din beskattning har slutförts börjar Skatteförvaltningen använda din skatteåterbäring till skatter som förfaller till betalning senast den 4:e dagen i månaden därpå (privatpersoner) eller den 18:e dagen i månaden därpå (företags- och organisationskunder). Om förfallodagen redan passerat används skatteåterbäringen till att betala skatter genast på den dag då beskattningen slutförs. Om förfallodagen infaller senare används återbäringen till skatter på förfallodagen.

Sammandraget visas också i MinSkatt.

Om du betalade din skatt på förfallodagen och om din skatteåterbäring också användes till att betala skatten, återbetalar Skatteförvaltningen det belopp som du inbetalade inom cirka en vecka. För det ska Skatteförvaltningen ha ditt kontonummer och du ska inte ha några betalningar – antingen kommande rater av samma skatt eller andra förfallna skatter.

Om det är fråga om betalning av skatter på eget initiativ påverkar den återbäringstidpunkt och den återbäringsgräns som du har valt i MinSkatt återbetalningen av din egen inbetalning och tidpunkten för den. Läs mer om hur återbäringar av skatter på eget initiativ betalas ut. Om dina inställningar i MinSkatt är sådana att din betalning blir och väntar på kommande skatter på eget initiativ kan du vid behov ansöka om att få det inbetalda beloppet tillbaka. Läs anvisningen: Så här ändrar du i MinSkatt alternativen till återbäring av skatter på eget initiativ.

Följ alltid upp din situation i MinSkatt.

Du får ett sammandrag exempelvis om du har obetalda skatter eller om din skatteåterbäring har använts till skatterna. Företag och organisationer får ett sammandrag regelbundet om deras verksamhet är kontinuerlig.

Exempel: Kundens förfallodag för fastighetsskatten är den 6 augusti. Kunden glömmer att betala fastighetsskatten på förfallodagen. Eftersom skatten är obetald får kunden i början av september ett sammandrag av skattebetalningsläget per post. I sammandraget finns en betalningspåminnelse om fastighetsskatten för augusti och anvisningar för betalning av skatten. I MinSkatt visas sammandraget genast den 1 september.

Om kunden har tagit i bruk de elektroniska Suomi.fi-meddelandena syns sammandraget endast i MinSkatt och skickas inte som papperspost.

Om du har tillfälliga betalningssvårigheter kan du ansöka om betalningsarrangemang.

Läs mer: Jag har redan ett betalningsarrangemang. Kan nya skatter fogas till det?

 1. Sammandraget skapas på kalendermånadens sista dag och syns i MinSkatt i början av följande månad.
 2. Något sammandrag skapas inte om det under kalendermånaden inte förekommit transaktioner, såsom betalningar eller förfallna skatter.
 3. Om din momsperiod är ett kalenderår eller du är apoteksskattskyldig skapas ditt sammandrag alltid den 4:e dagen i mars. Om dagen infaller på en lördag eller helgdag skapas sammandraget följande vardag. Sammandraget syns i MinSkatt efter detta.

I MinSkatt kan du följa dina uppgifter redan innan sammandraget har skapats.

Sammandraget innehåller bland annat följande uppgifter:

 • uppgifter för betalning av skatter, såsom konto- och referensnummer om du har obetalda skatter
 • en betalningsuppmaning om eventuella obetalda skatter (syns också på framsidan i MinSkatt)
 • uppgifter om hur inbetalningar och återbäringar har använts
 • en uppgift om att skatterna kan skickas till utsökning och publiceras på protestlistan samt i skatteskuldsregistret
 • en anmärkning om uteblivna deklarationer
 • en förseningsavgift för en deklaration av skatter på eget initiativ
 • andra dröjsmålspåföljder.

Inbetalningar och deklarationer som du har gjort under de sista dagarna i månaden hinner nödvändigtvis inte med i sammandraget. Om du exempelvis har lämnat skattedeklarationen för skatter på eget initiativ på pappersblankett kan behandlingen dröja. Du kan kontrollera det aktuella läget i MinSkatt.

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2023