Företags- och samfundskunders betalningssvårigheter

Om betalningen av en skatt fördröjs, får du en betalningsuppmaning från Skatteförvaltningen. Om du inte kan betala skatten på förfallodagen i betalningsuppmaningen, kan du ansöka om extra tid för betalningen.

En betalningsuppmaning ger extra tid för att betala skatten

För obetalda skatter skickas en betalningsuppmaning som en del av det månatliga sammandraget som visas i MinSkatt. I sammanfattningen anges datumet då skatten senast ska betalas. I betalningsuppmaningen anges också vilka följderna är om skatterna inte betalas senast på förfallodagen i betalningsuppmaningen. Sammandraget kan exempelvis innehålla ett meddelande om att skatterna går till utsökning. Det belopp som ska betalas inklusive räntor kan kontrolleras i MinSkatt.

Du kan ansöka om betalningsarrangemang på grund av tillfälliga betalningssvårigheter

Om du inte kan betala skatterna på förfallodagen i betalningsuppmaningen, kan du ansöka om ett betalningsarrangemang

En skatt som överförts till utsökning ska betalas till utsökningsmyndigheten

I betalningsuppmaningen kan det finnas ett meddelande om att skatten överförts till utsökning. Om skatten inte betalas senast den dag som angetts i betalningsuppmaningen, skickar Skatteförvaltningen skatten till utsökning.

När skatten har överförts från Skatteförvaltningen till utsökning ska den betalas till utsökningsmyndigheten.

Obetalda skatter publiceras i skatteskuldsregistret

I betalningsuppmaningen kan det finnas ett meddelande om att skulden tas upp i skatteskuldsregistret. Om skatterna inte betalas senast den förfallodag som har angetts i betalningsuppmaningen, publicerar Skatteförvaltningen de obetalda skatterna i skatteskuldsregistret.

Läs mer om skatteskuldsregistret

Protest av obetalda skatter

Betalningsuppmaningen kan innehålla ett meddelande om att en obetald moms, förskottsinnehållning eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift offentliggörs som kreditupplysning (protest). Om skatterna fortfarande inte har betalats senast på förfallodagen i betalningsuppmaningen, skickar Skatteförvaltningen dem för publiceras på protestlistan.

Läs mer om protestlistan