Delägarlån och deras återbetalningar, delägarlån som beviljats av ett aktiebolag och som utgör kapitalinkomst för en fysisk person (7851r)

Ett aktiebolag anmäler med denna årsanmälan de vid skatteårets utgång obetalda penninglån som delägaren eller hens familjemedlemmar har erhållit från aktiebolaget.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Blanketten skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT