Delägarlån och deras återbetalningar, delägarlån som beviljats av ett aktiebolag och som utgör kapitalinkomst för en fysisk person (7851r)

Ett aktiebolag anmäler med denna årsanmälan de vid skatteårets utgång obetalda penninglån som delägaren eller hens familjemedlemmar har erhållit från aktiebolaget.

Blanketten skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT

Beskattning av delägarlån som en fysisk person tar ut från ett aktiebolag