Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Delägarlån och deras återbetalningar, delägarlån som beviljats av ett aktiebolag och som utgör kapitalinkomst för en fysisk person (7851r)

Ett aktiebolag anmäler med denna årsanmälan de vid skatteårets utgång obetalda penninglån som delägaren eller hens familjemedlemmar har erhållit från aktiebolaget.

Lämna uppgifterna i Skatteförvaltningens e-tjänst

Du kan lämna årsanmälan för år 2021 i Skatteförvaltningens e-tjänst. Logga in tjänsten t.ex. med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Gå till Skatteförvaltningens e-tjänst

Korrigeringar

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en ny anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. Mer information om att korrigera.

Om du har lämnat årsanmälan i Skatteförvaltningens e-tjänst, korrigera då uppgifterna i samma tjänst.

Du kan korrigera årsanmälningar för tidigare år också i tjänsten Lomake.fi:

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder eller ett elektroniskt certifikatkort. Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023