Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om delägarlån som räknas som kapitalinkomst samt om återbetalningen av dem (7851r)

Ett aktiebolag anmäler med denna årsanmälan de vid skatteårets utgång obetalda penninglån som delägaren eller hens familjemedlemmar har erhållit från aktiebolaget.

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Du kan lämna årsanmälan i MinSkatt.

Logga in tjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Logga in i MinSkatt

Välj sedan länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Korrigeringar

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en ny anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. Mer information om att korrigera.

Om du lämnade din årsanmälan i MinSkatt eller i Skatteförvaltningens e-tjänst, ska du korrigera då uppgifterna i MinSkatt.

Du kan korrigera årsanmälningar för tidigare år i Lomake.fi tills Lomake.fi stängs 29.2.2024. Läs mer: Lomake.fi stängs i februari 2024

Obs! Tjänsten Mina e-tjänster stängs också. Om du vill spara de anmälningar som du tidigare skickat i Lomake.fi ska du spara dem på din dator innan användningen av tjänsten slutar.

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 14.2.2024