Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL (7805r)

Med blankett 7805r ska prestationsbetalaren eller den som tagit ut eftermarknadsgottgörelse lämna uppgifter om sådana räntor och eftermarknadsgottgörelser som omfattas av ISkL.

  • Årsanmälan om räntor och andra prestationer enligt ISkL ska lämnas elektroniskt om anmälan gäller fem eller fler anställda.
  • Om du korrigerar uppgifter ska du lämna in en ny, ersättande årsanmälan (7805r). En ersättande anmälan ska lämnas in endast om sådana inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT