Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL (7805r)

Med blankett 7805r ska prestationsbetalaren eller den som tagit ut eftermarknadsgottgörelse lämna uppgifter om sådana räntor och eftermarknadsgottgörelser som omfattas av ISkL.

Från början av 2016

  • korrigeringsblanketten är inte längre i bruk. Däremot ska betalaren lämna en ny ersättande årsanmälan (7805r). I den ersättande årsanmälan ska ingå såväl de korrigerade uppgifterna som alla de tidigare uppgifter som var korrekta.
  • Årsanmälan om räntor och andra prestationer enligt ISkL ska lämnas elektroniskt om anmälan gäller fem eller fler anställda.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT