Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller betalningar för LS-avtal

Med denna årsanmälan kan exempelvis tjänsteleverantörer lämna årsanmälningsuppgifter om premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar enligt långsiktiga sparavtal som skattskyldiga har betalat samt om premiernas och inbetalningarnas avdragbarhet vid beskattningen.

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera

Du kan korrigera årsanmälningar för tidigare år i Lomake.fi tills Lomake.fi stängs 29.2.2024. Läs mer: Lomake.fi stängs i februari 2024 – skatt.fi

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023