Årsanmälan om överskott från andelslag (7816r)

Med denna blankett anmäler andelslag som delar ut överskott uppgifter om de utdelade överskotten och sådana utdelningar från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och beskattas som överskott.

Lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare. 

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

Anmälningar från tidigare år:

Halvfärdiga och inlämnade blanketter sparas i Mina e-tjänster (lomake.fi).

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning 

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera