Årsanmälan om arbetsinkomst

Med denna webblankett kan pensionsanstalter lämna behövliga uppgifter om arbetsinkomster i enlighet med lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare för att fastställa den försäkrades sjukförsäkrings- och dagpenningspremie.

E-tjänster (lomake.fi)

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.