Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst (7815r)

Uppgifterna om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst anmäls räntorna på bankdepositioner, depositioner i intressekontor, betalkonton i betalningsinstitut och masskuldebrevslån.måste lämnas elektroniskt från och med början av år 2017. Det finns ingen blankett för att lämna uppgifterna.