Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst (7815r)

Uppgifterna om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst anmäls räntorna på bankdepositioner, depositioner i intressekontor, betalkonton i betalningsinstitut och masskuldebrevslån.måste lämnas elektroniskt. Det finns ingen blankett för att lämna uppgifterna.

Lämna uppgifterna i Skatteförvaltningens e-tjänst

Du kan lämna årsanmälan för år 2022 i Skatteförvaltningens e-tjänst från och med den 3 januari 2023. Logga in tjänsten t.ex. med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Gå till Skatteförvaltningens e-tjänst

Lämna uppgifterna via Lomake.fi

Obs! Du kan ännu lämna uppgifter i Lomake.fi för år 2022. För att autentisera dig ska du ha webbankkoder eller ett elektroniskt identitetskort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (Lomake.fi).

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2023