Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst (7815r)

Uppgifterna om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst anmäls räntorna på bankdepositioner, depositioner i intressekontor, betalkonton i betalningsinstitut och masskuldebrevslån.måste lämnas elektroniskt från och med början av år 2017. Det finns ingen blankett för att lämna uppgifterna.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Blanketten (2016) skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT