Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här korrigerar du årsanmälan

Om du har lämnat en felaktig årsanmälan korrigera den snarast möjligt för att uppgifterna ska hinna med i personkunders förhandsifyllda skattedeklarationer.

Observera att uppgifter som du lämnat till inkomstregistret ska korrigeras i inkomstregistret.

När ska årsanmälan korrigeras?

Korrigera årsanmälningarna elektroniskt för 2023 senast

  • 7.3.2024 för att uppgifterna ska hinna med i personkunders förhandsifyllda skattedeklarationer 
  • 25.4.2024 för att få med korrekta uppgifter i personkunders beskattningsbeslut fast uppgifterna inte skulle hinna med i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om du ännu korrigerar uppgifter efter 25.4.2024 beaktas de lämnade uppgifterna i beskattningen och personkundens beskattning ändras eller beskattningsbeslutet rättas vid behov.

Korrigera årsanmälan med en ersättande anmälan

Lämna en ersättande anmälan endast om sådana inkomsttagare eller andra skattskyldiga vars ursprungliga uppgifter har varit bristfälliga eller felaktiga. En ny specifikation ersätter de uppgifter som lämnats i den tidigare specifikationen: ange i den nya specifikation alla inkomsttagarens uppgifter, såväl de som korrigerats som de som var korrekta i den ursprungliga anmälan. Ange i den ersättande anmälan hela kalenderårets uppgifter om den skattskyldige.

Korrigerar du identifikationsuppgifter i årsanmälan?

Eftersom en ny anmälan i det ersättande korrigeringsförfarandet alltid ersätter den tidigare kan det per skattskyldig bara finnas en anmälan som har lämnats med samma identifikationsuppgifter. Identifikationsuppgifter är bland annat betalarens beteckning (personbeteckning eller FO-nummer), skatteår, inkomsttagarens beteckning eller beteckning för någon annan skattskyldig (personbeteckning eller FO-nummer) och prestationsslag.

Om du korrigerar identifikationsuppgifter ska du förts ta bort den felaktiga anmälan helt och hållet. Lämna sedan en ny anmälan med de korrekta identifikationsuppgifterna. Identifikationsuppgifterna för årsanmälan nämns i anvisningen för ifyllning av respektive årsanmälan och i postbeskrivningen.

Vad är tidsfristen för att korrigera årsanmälningsuppgifter?

De utsatta tiderna för att korrigera årsanmälningar är desamma som för inkomstbeskattningens omprövningsbegäranden.

Se tidsfristerna i anvisningen Begäran om omprövning som gäller inkomstbeskattning

Var finns ytterligare information?

Ytterligare information om korrigeringen av årsanmälningar som lämnats i MinSkatt får du i anvisningen Radering och korrigering av årsanmälningar i MinSkatt.

Ändringar i de årsanmälningar som lämnas i filformat har gjorts i postbeskrivningarna. Kontrollera alltid hos programleverantören att din programvara har uppdaterats för att motsvara de gällande postbeskrivningarna.

Du kan också ringa Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 038 (Årsanmälningar om dividender och andra prestationer).

Vanliga frågor

Tjänsten Lomake.fi har stängts i sin helhet 29.2.2024. Anmälningar som du lämnat i Lomake.fi kan korrigeras i MinSkatt. Läs mer i anvisningen Korrigering och borttagning av årsanmälningar i MinSkatt.

Lämna en ersättande anmälan om bara den dividendtagare vars dividendbelopp var felaktigt i specifikationen. Den nya specifikationen ersätter de tidigare specifikationsuppgifterna: ange alla uppgifter om dividendtagaren, både de korrigerade och de korrekta uppgifterna från din ursprungliga anmälan.

Om du korrigerar årsanmälan i MinSkatt, hittar du mer information i anvisningen Korrigering och radering av årsanmälningar i MinSkatt (kapitel 5.2.1.)

Om du korrigerar årsanmälan i MinSkatt, gör så här:

Radera först specifikationsuppgifterna för den dividendtagare som har fel personbeteckning i anmälan. Skicka sedan de korrekta uppgifterna om dividendtagaren i en ny årsanmälan. Du hittar mer information i anvisningen Korrigering och radering av årsanmälningar i MinSkatt (kapitel 5.2.2) 

Om du korrigerar årsanmälan på en pappersblankett, gör så här:

Kryssa rutan ”Ersätter de tidigare inlämnade uppgifterna”. Fyll i den övre delens sammandragsuppgifter precis som i din ursprungliga årsanmälan.

Ange följande under Mottagare 1 i specifikationen av dividendtagare: den felaktiga personbeteckning du lämnade tidigare (Dividendtagarens personbeteckning eller FO-nummer (083)) samt prestationsslag (084). Ange inga andra uppgifter under Mottagare 1. Under Mottagare 2 anger du dividendtagarens korrekta personbeteckning samt alla övriga uppgifter du lämnade tidigare.

Om du inte kan skapa korrigeringsmaterialet med samma programvara som du använde för det ursprungliga materialet korrigera enskilda specifikationer med en webblankett eller med en pappersblankett. Programuppgiften är inte en identifikationsuppgift på webblanketter eller pappersblanketter. De övriga identifikationsuppgifterna ska vara desamma som i den ursprungliga specifikationen.

Om bokföringsbyrån byts mitt under året ska prestationsbetalaren se till att den nya bokföringsbyrån får uppgifterna för början av året från den tidigare bokföringsbyrån. Innan du lämnar årsanmälan ska du räkna ihop uppgifterna för hela året, dvs. uppgifterna för tiden före och efter bytet. I annat fall förmedlas bara uppgifterna för den senare hälften av året till beskattningen av personerna. Du ska alltså lämna endast en anmälan för hela året.

Om programvaran byts mitt under året ska den som använder det nya programmet räkna ihop uppgifterna för början och slutet året innan årsanmälan skickas. Om det inte är möjligt att räkna ihop uppgifterna kan filerna från två olika programvaror lämnas in separat, förutsatt att programmen inte har en identisk programuppgift. Om det för samma mottagare lämnas två årsanmälningar med olika programuppgifter ersätter den andra årsanmälan inte den första, utan båda anses vara aktiva.

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2023