Årsanmälan om donationsavdrag hos fysiska personer

Med denna webblankett kan universitet och högskolor anmäla donationer som de mottagit och som är avdragbara i donatorns beskattning.

E-tjänster (lomake.fi)

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.