Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r)

Årsanmälan 7809r ska lämnas för sådana prestationer som utbetalats till begränsat skattskyldiga, t.ex. lön, pension, ersättning för arbete, dividend, ränta, fondandel eller överskott, royalty samt inkomst av virkesförsäljning.

Från betalningsåret 2016

  • korrigeringsblanketten är inte längre i bruk. Däremot ska betalaren lämna en ny ersättande årsanmälan (7809r) och fylla i den begränsat skattskyldiges uppgifter för hela kalenderåret. I den ersättande årsanmälan ska ingå såväl de korrigerade uppgifterna som de tidigare uppgifter som var korrekta.
  • betalaren ska lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem inkomsttagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Blanketterna skickas in till:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT

Nyckelord: