Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r)

Anmäl i årsanmälan 7809 uppgifter om de prestationer (bland annan dividender, överskott eller räntor från andra än ett offentligt noterat bolag) som betalats till begränsat skattskyldiga.

Lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare. Privatpersoner kan också anmäla uppgifterna på papper.

Lämna uppgifterna i Skatteförvaltningens e-tjänst

Du kan lämna årsanmälan för år 2021 i Skatteförvaltningens e-tjänst från och med den 4 januari 2022.

Logga in tjänsten t.ex. med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Gå till Skatteförvaltningens e-tjänst

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning 

Korrigeringar

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en ny anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. Mer information om att korrigera.

Om du har lämnat årsanmälan i Skatteförvaltningens e-tjänst, korrigera då uppgifterna i samma tjänst. 

Du kan korrigera årsanmälningar för tidigare år också i tjänsten Lomake.fi: 

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2023