Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r)

Pensioner och förmåner som betalats till begränsat skattskyldiga anmäls till inkomstregistret från och med den 1 januari 2021. Mer information om att anmäla pensioner och förmåner

Anmäl i årsanmälan 7809 uppgifter om de prestationer (bland annan dividender, överskott eller räntor från andra än ett offentligt noterat bolag) som betalats till begränsat skattskyldiga.

Lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare. Privatpersoner kan också anmäla uppgifterna på papper.

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Katso-koden kan användas till och med den 31 augusti 2021.

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning 

Korrigeringar

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en ny anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. Mer information om att korrigera