Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r)

Pensioner och förmåner som betalats till begränsat skattskyldiga anmäls till inkomstregistret från och med den 1 januari 2021. Mer information om att anmäla pensioner och förmåner

Anmäl i årsanmälan 7809 uppgifter om de prestationer (bland annan dividender, överskott eller räntor från andra än ett offentligt noterat bolag) som betalats till begränsat skattskyldiga.

Lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare. Privatpersoner kan också anmäla uppgifterna på papper.

  • Obs: Årsanmälan för 2021 kan också lämnas i Skatteförvaltningens e-tjänst fr.o.m. den 4 januari 2022. 

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

Obs! Du kan ännu lämna uppgifter i Lomake.fi för år 2021.

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Lämna uppgifterna i Skatteförvaltningens e-tjänst

Du kan lämna årsanmälan för år 2021 i Skatteförvaltningens e-tjänst från och med den 4 januari 2022.

Logga in tjänsten t.ex. med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

  • Skatteförvaltningens e-tjänst (anmälan är möjlig från och med den 4 januari 2022).

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning 

Korrigeringar

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en ny anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. Mer information om att korrigera