Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r)

Löner och arbetsersättningar som betalats till begränsat skattskyldiga anmäls i årsanmälan för sista gången för betalningsåret 2018. Om det finns fel i årsanmälningarna som lämnats in år 2018 eller tidigare, ska de korrigeras genom att lämna in en ersättande årsanmälan till Skatteförvaltningen. 

Löner och förvärvsinkomster som betalats fr.o.m. 1.1.2019 anmäls till inkomstregistret. Övriga prestationer, exempelvis dividender och räntor, som betalats till begränsat skattskyldiga anmäls fortfarande med årsanmälan till Skatteförvaltningen.

Årsanmälan 7809r ska lämnas för sådana prestationer som utbetalats till begränsat skattskyldiga, t.ex. pension, dividend, ränta, fondandel eller överskott samt inkomst av virkesförsäljning.

  • Prestationsbetalaren ska lämna in uppgifterna elektroniskt, om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.
  • Om du korrigerar uppgifter ska du lämna in en ny, ersättande årsanmälan (7809r). i den lämnar du den begränsat skattskyldiga inkomsttagarens uppgifter för hela kalenderåret. En ersättande anmälan ska lämnas in endast om sådana inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Blanketterna skickas in till:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT