Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst

Årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst ersätter årsanmälan om pensioner och förmåner till den del uppgifterna inte anmäls till inkomstregistret.

Med årsanmälan anmäls skattepliktiga strejkunderstöd, prestationer som grundar sig på ett långsiktigt sparavtal samt återbetalningar av lagstadgade pensionsförsäkringspremier.

Uppgifterna måste lämnas elektroniskt. Det finns ingen pappersblankett för uppgifterna.

Lämna uppgifterna i Skatteförvaltningens e-tjänst

Du kan lämna årsanmälan från och med år 2021 i Skatteförvaltningens e-tjänst. Logga in tjänsten t.ex. med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Gå till Skatteförvaltningens e-tjänst

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2023