Årsanmälan om förtroendepersonavgifter som betalats till ett parti

Partierna tar ut en förtroendepersonavgift på mötesarvoden som betalas till personer som utsetts till kommunala förtroendeuppdrag. Om förtroendepersonen själv betalar avgiften till partiet ska partiet anmäla avgifterna till Skatteförvaltningen.

Kommunala förtroendeuppdrag är exempelvis medlemskap i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnder eller andra kommunala organ.

När ska uppgifterna lämnas?

Lämna årsanmälan före utgången av januari året efter betalningsåret. Om den utsatta dagen infaller på en lördag, söndag eller en annan helgdag, ska anmälan vara framme hos Skatteförvaltningen följande vardag.

Hur ska man lämna årsanmälan?

Lämna årsanmälan till Skatteförvaltningen årligen med säker e-post. Ange följande uppgifter om förtroendepersonavgiftens betalare exempelvis i en Excel-tabell som du bifogar till det säkra e-meddelandet:

  • personens namn
  • personbeteckning
  • beloppet av förtroendepersonsavgift

Du får närmare instruktioner för insändningen av uppgifterna på adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.