Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Postbeskrivningar av årsanmälningar

Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Blankett (pdf) / Till blankettanvisning
Årsanmälan om dividender, specifikationsuppgifter
(VSOSERIT, 2020 och tidigare år VSOSERIE)
2023
2022 (8.2.2022)
2021 (2.6.2021)
2020 (10.12.2020)
7812r
Årsanmälan om dividender, sammandragsuppgifter (VSOSYHTV, 2020 och tidigare år VSOSVYHT) 2023
2022
2021 (17.9.2021)
2020
7812r
Årsanmälan om IskL-räntor och eftermarknadsgottgörelser, fondandelar och andelar i fondföretag, specifikation (VSTVERIE) 2023 
2022
2021 (2.6.2021)
2020 (17.6.2020)
7805r
Uppgifter om kontaktperson (VSTVVYHT) Vi ger inte ut postbeskrivningen VSTVVYHT från och med 2022.
2021
2020
7805r
Årsanmälan om räntor för vilka källskatt på ränteinkomst utgår (VSKTVYSL) 2023 
2022
2021
2020
7815r

Årsanmälan om förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) 2023 
2022
2021
2020
Anvisning
Årsanmälan Återbetalning av kapitalet (VSPAOPAL) 2023 
2022
2021
2020
Anvisning
Årsanmälan om delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst (VSOSLAIE) 2023 
2022
2021
2020

7851r

Premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller betalningar för LS-avtal (VSELVAKE) 2023 
2022
2021
2020
Anvisning
Anmälan om värdepappersförmedlarnas och placeringsfondernas inköps- och försäljningsspecifikationer (VSAPUUSE) 2023 
2022
2021
2020 (6.10.2020)
Anvisning
Anmälan om egendomsförvaltningsavgifter (VSOMHOIE)

2023 
2022
2021
2020

Anvisning
Anmälan om lån och räntor (VSLAINAE)
kredit- och penninginrättningar, arbetsgivare, kommuner, försäkringsbolag
2023 
2022 (26.1.2022)
2021
2020
3764r
Virkesköparens årsanmälan, specifikation (VSPUERIE) 2023 
2022 (11.1.2023)
2021
2020
7807r
Virkesköparens årsanmälan,kontaktperson (VSPUVYHT) Vi ger inte ut postbeskrivningen VSPUVYHT från och med 2022.
2021
2020
7807r
Fackföreningsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter (VSATMAKE)
Arbetsmarknadsorganisationer, arbetslöshetskassor

2023 
2022
2021
2020

3766r


Årsanmälan om betalda stipendier(VSAPURAE) 2023 
2022
2021
2020
3927r
Till näringsidkare betalda försäkringsprestationer (VSVMAKSE) 2023 
2022
2021
2020
3928r
Offentliga stöd (VSJTUETE) 2023 
2022
2021
2020 (27.1.2021)
Anvisning
Anmälan om arbetsinkomstuppgifter (VSTYOTUE) 2023 
2022
2021
2020
Anvisning
Årsanmälan om överskott från andelslag, specifikation av överskottstagare (VSOKERIE) 2023 
2022
2021
2020
7816r
Årsanmälan om överskott från andelslag, sammandragsuppgifter (VSOKVYHT) 2023 
2022
2021
2020
7816r
Årsanmälan om donationsavdrag hos fysiska personer (VSLAHVAH)

2023 
2022
2021
2020

Anvisning
Årsanmälan om uppgifter som gäller ett aktiesparkonto (VSOSAKET) 2023 
2022
2021 (17.9.2021)
2020 (26.11.2020)
Anvisning
Årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag (VSLISTHA) 2023 
2022
2021 (19.4.2021)
Anvisning
Årsanmälan om förmedlade tjänster (VSVALPAL)

API-gränssnittsbeskrivningar:

Transporttjänster API och Uthyrning API

Anvisning
Årsanmälan av registrerad förvarare (WRP101)

Teknisk tillämpning 2021 (29.11.2022)

Trace schema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML exempel (pdf) (16.3.2022)

Exempelfiler:
Case 1 (xml)
Case 2 (xml)
Case 2b korrigering (xml)
Case 3 (xml)
Case 3b korrigering (xml)
Case 4 (xml)
Case 4b radering (xml)
Case 5 (xml)
Case 6 (xml)
Case 7 (xml)
Case 8 (xml)
Case 9 (xml)
Case 10 (xml)
Case 11 Summary (xml)
Case 12 nollanmälän (xml)

Offentligt noterade bolags årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (WRP102) Teknisk tillämpning 2021 (29.11.2022)

Trace schema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML exempel (pdf)
(15.3.2022)

Exempelfiler:
Case 1 (xml) 
Case 2 (xml) 
Case 3 (xml) 
Case 4 (xml) 

Årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (VSROSERI) 2023
2022 
2021 (3.11.2021)
7809r
Årsanmälan om räntor som utbetalats till begränsat skattskyldiga (VSRKOERI) 2023 
2022
2021 (2.6.2021)
7809r
Årsanmälan om övriga prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRMUERI) 2023 
2022
2021 (2.6.2021)
7809r
Prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE) Vi ger inte ut postbeskrivningen VSRAERIE för 2021. De prestationer, såsom pensioner och förmåner, som betalats till begränsat skattskyldiga ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer inkomstregistret.fi. Övriga uppgifter anmäls till Skatteförvaltningen med årsanmälningar, till exempel VSROSERI.
2020 (8.5.2020)
7809r
FATCA-årsanmälning
Avsedd för finansiella institut enligt definitionen i FATCA-avtalet

2022 (29.3.2023)

 
CRS- och DAC2-årsanmälningar för Finansiella institut

2022 (29.3.2023)

TAXFI (TAXFI 2.0, xsd)
isocrstypes (TAXFI 2.0, xsd)
isofatcatypes (xsd)

Exempelfiler, TAXFI 2.0

Uppgifterna i CRS- och DAC2-anmälan (xml)
Korrigeringsanmälan (xml)
Nollanmälan (xml)
Kontoinnehavare inte fysisk person (xml)
Borttagning av hela anmälan (xml)

Årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst (VSMUUAPT) 2023 
2022
2021
Anvisning
Årsanmälan om pensioner och förmåner (VSELERIE) Vi ger inte ut postbeskrivningen VSELERIE för 2021. De flesta pensioner och förmåner ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer på inkomstregistret.fi om hur förmånsuppgifter anmäls. En del av prestationerna anges till Skatteförvaltningen med årsanmälan. VSMUUAPT.
2020 (19.8.2020)
7803r
Årsanmälan om pensions-  och förmånsbetalarens kontaktperson (VSELVYHT) Vi ger inte ut postbeskrivningen VSELVYHT från och med 2021.
2020
7803r
Årsanmälan, specifikation av retroaktiva pensioner (VSTAKELE Uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret från och med 2021. Läs mer inkomstregistret.fi.
2020 (25.3.2020)
7817r


Årsanmälan om de arbetslösas ersättningsdagar (VSKORVPV)
Arbetslöshetskassa, FPA, arbetskraftsmyndighet
2020 Anvisning
Specifikationer av inköp och försäljning av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) Vi ger inte ut postbeskrivningen VSAPPSPS från och med 2020. Anvisning

Anmälan om förtroendepersonavgift som betalats direkt till ett parti

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 30.3.2023