Postbeskrivningar av årsanmälningar

Korrigering av årsanmälningar för skatteåret 2019 som lämnats in elektroniskt i form av en fil (pdf) 20.12.2019

Korrigering av mottagaruppgifter – radering och korrigeringstillägg (pdf) 9.5.2016

Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Blankett (pdf) / Till blankettanvisning
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikation (VSPSERIE) Ingen format för år 2019 publiceras för att information skall anmälas till inkomstregister. Läs mera: inkomstregistret.fi

2018 (15.11.2018)
2017 (10.10.2017)
2016

7801/2018
Prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE) 2020 (8.5.2020)
2019
2018 (14.11.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7809/2020
Betalaruppgifter för arbetsgivarens årsanmälan (VSPSVYHT) Ingen format för år 2019 publiceras för att information skall anmälas till inkomstregister. Läs mera: inkomstregistret.fi

2018 (15.11.2018)
2017 (10.10.2017)
2016

7801/2018
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikation utan kostnadsersättningar (VSPSERIK Ingen format för år 2019 publiceras för att information skall anmälas till inkomstregister. Läs mera: inkomstregistret.fi

2018
2017 (20.11.2017)
2016

 
Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) Ingen format för år 2019 publiceras för att information skall anmälas till inkomstregister. Läs mera: inkomstregistret.fi

2018
2017 (10.10.2017)
2016

7801/2018
Årsanmälan om dividender, specifikation (VSOSERIE) 2020
2019 (22.11.2019)
2018
 (15.11.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7812/2020
Årsanmälan om dividender, sammandrag (VSOSVYHT) 2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7812/2020
Årsanmälan om pensioner och förmåner (VSELERIE) 2020 (19.8.2020)
2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7803/2020
Årsanmälan om pensions-  och förmånsbetalarens kontaktperson (VSELVYHT) 2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017
(10.10.2017)
2016
7803/2020
Årsanmälan, specifikation av retroaktiva pensioner (VSTAKELE 2020 (25.3.2020)
2019
2018
 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017
7817/2020


Årsanmälan om IskL-räntor och eftermarknadsgottgörelser, fondandelar och andelar i fondföretag, specifikation (VSTVERIE) 2020 (17.6.2020)
2019 (17.6.2020)
2018
 (6.8.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7805/2020
Uppgifter om kontaktperson (VSTVVYHT) 2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7805/2020
Årsanmälan om räntor för vilka källskatt på ränteinkomst utgår (VSKTVYSL) 2020
2019
2018

2017 (10.10.2017)
2016
-/2020

Årsanmälan om förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) 2020
2019
2018
 (17.12.2018)
2017
(10.10.2017)
 
Årsanmälan Återbetalning av kapitalet (VSPAOPAL) 2020
2019 (28.1.2019)
2018
 (7.2.2018)
2017 (7.2.2018)
 
Årsanmälan om delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst (VSOSLAIE) 2020
2019 (10.6.2019)
2018
 (30.1.2018)
2017
(1.11.2017)

7851/2020

Premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller betalningar för LS-avtal (VSELVAKE) 2020
2019
2018
 (30.1.2018)
2017
(10.10.2017)
 
Anmälan om värdepappersförmedlarnas och placeringsfondernas inköps- och försäljningsspecifikationer (VSAPUUSE) 2020 (6.10.2020)
2019 (11.3.2020)
2018

2017
(20.11.2017)
 
Specifikationer av inköp och försäljning av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) 2019 (30.7.2019)
2018
 (12.6.2018)
2017
 (10.10.2017)
 
Anmälan om egendomsförvaltningsavgifter (VSOMHOIE)

2020
2019
2018
 (14.11.2018)
2017
(10.10.2017)

 
Anmälan om lån och räntor (VSLAINAE)
kredit- och penninginrättningar, arbetsgivare, kommuner, försäkringsbolag
2020
2019
2018 (14.11.2018)
2017
 (30.11.2017)
3764/2019
Virkesköparens årsanmälan, specifikation (VSPUERIE) 2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7807/2017
Virkesköparens årsanmälan,kontaktperson (VSPUVYHT) 2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7807/2017
Fackföreningsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter (VSATMAKE)
Arbetsmarknadsorganisationer, arbetslöshetskassor

2020
2019
2018

2017
(10.10.2017)

3766/2020


Årsanmälan om de arbetslösas ersättningsdagar (VSKORVPV)
Arbetslöshetskassa, FPA, arbetskraftsmyndighet
2020
2019
2018

2017
(10.10.2017)
 
Årsanmälan om betalda stipendier(VSAPURAE) 2020
2019
2018
 (27.9.2018)
2017
(10.10.2017)
3927/2019
Till näringsidkare betalda försäkringsprestationer (VSVMAKSE) 2020
2019
2018 (30.1.2018)
2017
(20.11.2017)
3928/2020
Offentliga stöd (VSJTUETE) 2020 (26.2.2020)
2019 (29.4.2019)
2018

2017
 (20.11.2017)
Tilläggsanvisning för utbetalare av stöd (10.1.2017)
Anmälan om arbetsinkomstuppgifter (VSTYOTUE) 2020
2019
2018
2017  (10.10.2017)
 
FATCA-årsanmälning
Avsedd för finansiella institut enligt definitionen i FATCA-avtalet

2019 (19.10.2020)

 
CRS- och DAC2-årsanmälningar för Finansiella institut

2019 (19.10.2020)

TAXFI (xsd)
isofatcatypes (xsd)

 
Årsanmälan om överskott från andelslag, specifikation av överskottstagare (VSOKERIE) 2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7816/2020
Årsanmälan om överskott från andelslag, sammandragsuppgifter (VSOKVYHT) 2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7816/2020
Årsanmälan om donationsavdrag hos fysiska personer (VSLAHVAH)

2020
2019
2018
 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017)

 
Årsanmälan om uppgifter som gäller ett aktiesparkonto (VSOSAKET) 2020  
Årsanmälan om förmedlade tjänster (VSVALPAL)

API-gränssnittsbeskrivningar:

Transporttjänster API och Uthyrning API

Anvisning

Anmälan om förtroendepersonavgift som betalats direkt till ett parti

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.