Postbeskrivningar av årsanmälningar

Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Blankett (pdf) / Till blankettanvisning
Årsanmälan om dividender, specifikationsuppgifter
(VSOSERIT, 2020 och tidigare år VSOSERIE)
2021 (2.6.2021)
2020 (10.12.2020)
2019 (22.11.2019)
2018
 (15.11.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7812r
Årsanmälan om dividender, sammandragsuppgifter (VSOSYHTV, 2020 och tidigare år VSOSVYHT) 2021 (17.9.2021)
2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7812r
Årsanmälan om IskL-räntor och eftermarknadsgottgörelser, fondandelar och andelar i fondföretag, specifikation (VSTVERIE) 2021 (2.6.2021)
2020 (17.6.2020)
2019 (17.6.2020)
2018
 (6.8.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7805r
Uppgifter om kontaktperson (VSTVVYHT) 2021
2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7805r
Årsanmälan om räntor för vilka källskatt på ränteinkomst utgår (VSKTVYSL) 2021
2020
2019
2018

2017 (10.10.2017)
2016
7815r

Årsanmälan om förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) 2021
2020
2019
2018
 (17.12.2018)
2017
(10.10.2017)
Anvisning
Årsanmälan Återbetalning av kapitalet (VSPAOPAL) 2021
2020
2019 (28.1.2019)
2018
 (7.2.2018)
2017 (7.2.2018)
Anvisning
Årsanmälan om delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst (VSOSLAIE) 2021
2020
2019 (10.6.2019)
2018
 (30.1.2018)
2017
(1.11.2017)

7851r

Premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller betalningar för LS-avtal (VSELVAKE) 2021
2020
2019
2018
 (30.1.2018)
2017
(10.10.2017)
Anvisning
Anmälan om värdepappersförmedlarnas och placeringsfondernas inköps- och försäljningsspecifikationer (VSAPUUSE) 2021
2020 (6.10.2020)
2019 (11.3.2020)
2018

2017
(20.11.2017)
Anvisning
Anmälan om egendomsförvaltningsavgifter (VSOMHOIE)

2021
2020
2019
2018
 (14.11.2018)
2017
(10.10.2017)

Anvisning
Anmälan om lån och räntor (VSLAINAE)
kredit- och penninginrättningar, arbetsgivare, kommuner, försäkringsbolag
2021
2020
2019
2018 (14.11.2018)
2017
 (30.11.2017)
3764r
Virkesköparens årsanmälan, specifikation (VSPUERIE) 2021
2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7807r
Virkesköparens årsanmälan,kontaktperson (VSPUVYHT) 2021
2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7807r
Fackföreningsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter (VSATMAKE)
Arbetsmarknadsorganisationer, arbetslöshetskassor

2021
2020
2019
2018

2017
(10.10.2017)

3766r


Årsanmälan om betalda stipendier(VSAPURAE) 2021
2020
2019
2018
 (27.9.2018)
2017
(10.10.2017)
3927r
Till näringsidkare betalda försäkringsprestationer (VSVMAKSE) 2021
2020
2019
2018 (30.1.2018)
2017
(20.11.2017)
3928r
Offentliga stöd (VSJTUETE) 2021
2020 (27.1.2021)
2019 (29.4.2019)
2018

2017
 (20.11.2017)
Anvisning
Anmälan om arbetsinkomstuppgifter (VSTYOTUE) 2021
2020
2019
2018
2017  (10.10.2017)
Anvisning
Årsanmälan om överskott från andelslag, specifikation av överskottstagare (VSOKERIE) 2021
2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7816r
Årsanmälan om överskott från andelslag, sammandragsuppgifter (VSOKVYHT) 2021
2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7816r
Årsanmälan om donationsavdrag hos fysiska personer (VSLAHVAH)

2021
2020
2019
2018
 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017)

Anvisning
Årsanmälan om uppgifter som gäller ett aktiesparkonto (VSOSAKET) 2021 (17.9.2021)
2020 (26.11.2020)
Anvisning
Årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag (VSLISTHA) 2021 (19.4.2021) Anvisning
Årsanmälan om förmedlade tjänster (VSVALPAL)

API-gränssnittsbeskrivningar:

Transporttjänster API och Uthyrning API

Anvisning
Årsanmälan av registrerad förvarare (WRP101)

Teknisk tillämpning 2021 (11.10.2021)

Trace schema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML exempel (pdf) (9 June 2021)

Exempelfiler:
Case 1 (xml)
Case 2 (xml)
Case 2b korrigering (xml)
Case 3 (xml)
Case 3b korrigering (xml)
Case 4 (xml)
Case 4b radering (xml)
Case 5 (xml)
Case 6 (xml)
Case 7 (xml)
Case 8 (xml)
Case 9 (xml)
Case 10 (xml)
Case 11 Summary (xml)
Case 12 nollanmälän (xml)

Offentligt noterade bolags årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (WRP102) Teknisk tillämpning 2021 (11.10.2021)

Trace schema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8 June 2021)

XML exempel (pdf)
(17.9.2021)

Exempelfiler:
Case 1 (xml)
Case 2 (xml)
Case 3 (xml)
Case 4 (xml)

Årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (VSROSERI) 2021 (2.6.2021) 7809r
Årsanmälan om räntor som utbetalats till begränsat skattskyldiga (VSRKOERI) 2021 (2.6.2021) 7809r
Årsanmälan om övriga prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRMUERI) 2021 (2.6.2021) 7809r
Prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE) Vi ger inte ut postbeskrivningen VSRAERIE för 2021. De prestationer, såsom pensioner och förmåner, som betalats till begränsat skattskyldiga ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer inkomstregistret.fi. Övriga uppgifter anmäls till Skatteförvaltningen med årsanmälningar, till exempel VSROSERI.
2020 (8.5.2020)
2019
2018 (14.11.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7809r
FATCA-årsanmälning
Avsedd för finansiella institut enligt definitionen i FATCA-avtalet

2020 (8.6.2021)

 
CRS- och DAC2-årsanmälningar för Finansiella institut

2020 (11.6.2021)

TAXFI (TAXFI 2.0, xsd)
isocrstypes (TAXFI 2.0, xsd)
isofatcatypes (xsd)

Exempelfiler, TAXFI 2.0

Uppgifterna i CRS- och DAC2-anmälan (xml)
Korrigeringsanmälan (xml)
Nollanmälan (xml)
Kontoinnehavare inte fysisk person (xml)
Borttagning av hela anmälan (xml)

Årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst (VSMUUAPT) 2021 Anvisning
Årsanmälan om pensioner och förmåner (VSELERIE) Vi ger inte ut postbeskrivningen VSELERIE för 2021. De flesta pensioner och förmåner ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer på inkomstregistret.fi om hur förmånsuppgifter anmäls. En del av prestationerna anges till Skatteförvaltningen med årsanmälan. VSMUUAPT.
2020 (19.8.2020)
2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7803r
Årsanmälan om pensions-  och förmånsbetalarens kontaktperson (VSELVYHT) Vi ger inte ut postbeskrivningen VSELVYHT från och med 2021.
2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017
(10.10.2017)
2016
7803r
Årsanmälan, specifikation av retroaktiva pensioner (VSTAKELE Uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret från och med 2021. Läs mer inkomstregistret.fi.
2020 (25.3.2020)
2019
2018
 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017
7817r


Årsanmälan om de arbetslösas ersättningsdagar (VSKORVPV)
Arbetslöshetskassa, FPA, arbetskraftsmyndighet
2020
2019
2018

2017
(10.10.2017)
Anvisning
Specifikationer av inköp och försäljning av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) Vi ger inte ut postbeskrivningen VSAPPSPS från och med 2020.
2019 (30.7.2019)
2018
 (12.6.2018)
2017
 (10.10.2017)
Anvisning
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikation (VSPSERIE) Ingen format för år 2019 publiceras för att information skall anmälas till inkomstregister. Läs mera: inkomstregistret.fi

2018 (15.11.2018)
2017 (10.10.2017)
2016

7801r
Betalaruppgifter för arbetsgivarens årsanmälan (VSPSVYHT) Ingen format för år 2019 publiceras för att information skall anmälas till inkomstregister. Läs mera: inkomstregistret.fi

2018 (15.11.2018)
2017 (10.10.2017)
2016

7801r
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikation utan kostnadsersättningar (VSPSERIK Ingen format för år 2019 publiceras för att information skall anmälas till inkomstregister. Läs mera: inkomstregistret.fi

2018
2017 (20.11.2017)
2016

 
Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) Ingen format för år 2019 publiceras för att information skall anmälas till inkomstregister. Läs mera: inkomstregistret.fi

2018
2017 (10.10.2017)
2016

7801r

 

Anmälan om förtroendepersonavgift som betalats direkt till ett parti

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.