Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Postbeskrivningar av årsanmälningar

Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Blankett (pdf) / Till blankettanvisning
Årsanmälan om dividender, specifikationsuppgifter
(VSOSERIT)
2024
2023
2022 (8.2.2022)
2021 (2.6.2021)
7812r
Årsanmälan om dividender, sammandragsuppgifter (VSOSYHTV) 2024
2023
2022
2021 (17.9.2021)
7812r
Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL (VSTVERIE) 2024
2023 
2022
2021 (2.6.2021)
7805r
Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst (VSKTVYSL) 2024
2023 
2022
2021
Anvisning

Årsanmälan om förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) 2024
2023 
2022
2021
Anvisning
Årsanmälan om kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelse (VSPAOPAL) 2024
2023 
2022
2021
Anvisning
Årsanmälan om delägarlån som räknas som kapitalinkomst samt om återbetalningen av dem (VSOSLAIE) 2024
2023 
2022
2021

7851r

Årsanmälan om premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller betalningar för LS-avtal (VSELVAKE) 2024
2023 
2022
2021
Anvisning
Årsanmälan om köp och försäljning av värdepapper (VSAPUUSE) 2024
2023 
2022
2021
Anvisning
Årsanmälan om egendomsförvaltningsavgifter (VSOMHOIE)

2024
2023 
2022
2021

Anvisning
Årsanmälan om lån och räntor (VSLAINAE) 2024
2023 
2022 (26.1.2022)
2021
Anvisning

Årsanmälan om betalningar för virkesköp och skogsförsäkringar till skogsbruksidkare (VSPUERIE)

2024
2023 
2022 (11.1.2023)
2021
7807r
Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor (VSATMAKE)

2024
2023 
2022
2021

Anvisning


Årsanmälan om utbetalda understöd (VSAPURAE) 2024
2023 
2022
2021
Anvisning
Årsanmälan om försäkringsprestationer som betalats till närings- och jordbruksidkare (VSVMAKSE) 2024
2023 
2022
2021
Anvisning
Årsanmälan om offentliga understöd (VSJTUETE) 2024
2023 (16.6.2023)
2022
2021
Anvisning
Årsanmälan om arbetsinkomst (VSTYOTUE) 2024
2023 
2022
2021
Anvisning
Årsanmälan om överskott från andelslag, specifikationsuppgifter (VSOKERIE) 2024
2023 
2022
2021
7816r
Årsanmälan om överskott från andelslag, sammandragsuppgifter (VSOKVYHT) 2024
2023 
2022
2021
7816r
Årsanmälan om donationsavdrag hos fysiska personer (VSLAHVAH)

2024
2023 
2022
2021

Anvisning
Årsanmälan för uppgifter om aktiesparkonton (VSOSAKET) 2024 (19.3.2024)
2023 
2022
2021 (17.9.2021)
Anvisning
Årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag (VSLISTHA) 2024
2023 
2022
2021 (19.4.2021)
Anvisning
Årsanmälan, rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer (VSDPIFIN) Teknisk tillämpning 2023
(28.11.2023)
DPI schema:
DPIXML (1.09, xsd)
isodpitypes (1.0, xsd)
oecddpitypes (1.0, xsd)
Årsanmälan av registrerad förvarare (WRP101)

Teknisk tillämpning 2021 (8.11.2023)

Trace schema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML exempel (pdf) (31.10.2023)

Exempelfiler:
Case 1 (xml)
Case 2 (xml)
Case 2b korrigering (xml)
Case 3 (xml)
Case 3b korrigering (xml)
Case 4 (xml)
Case 4b radering (xml)
Case 5 (xml)
Case 6 (xml)
Case 7 (xml)
Case 8 (xml)
Case 9 (xml)
Case 10 (xml)
Case 11 Summary (xml)
Case 12 nollanmälän (xml)

Offentligt noterade bolags årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (WRP102) Teknisk tillämpning 2021 (8.11.2023)

Trace schema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML exempel (pdf)
(15.3.2022)

Exempelfiler:
Case 1 (xml) 
Case 2 (xml) 
Case 3 (xml) 
Case 4 (xml) 

Årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (VSROSERI) 2024
2023
2022 
2021 (3.11.2021)
7809r
Årsanmälan om räntor som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRKOERI) 2024
2023 
2022
2021 (2.6.2021)
7809r
Årsanmälan om övriga prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRMUERI) 2024
2023 
2022
2021 (2.6.2021)
7809r
FATCA-årsanmälning
Avsedd för finansiella institut enligt definitionen i FATCA-avtalet

2022 (13.03.2024)

 
CRS- och DAC2-årsanmälningar för Finansiella institut

2022 (13.03.2024)

TAXFI (TAXFI 2.0, xsd)
isocrstypes (TAXFI 2.0, xsd)
isofatcatypes (xsd)

Exempelfiler, TAXFI 2.0

Uppgifterna i CRS- och DAC2-anmälan (xml)
Korrigeringsanmälan (xml)
Nollanmälan (xml)
Kontoinnehavare inte fysisk person (xml)
Borttagning av hela anmälan (xml)

Årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst (VSMUUAPT) 2024
2023 
2022
2021
Anvisning
Uppgifter om kontaktperson (VSTVVYHT) Vi ger inte ut postbeskrivningen VSTVVYHT från och med 2022.
2021
7805r
Virkesköparens årsanmälan,kontaktperson (VSPUVYHT) Vi ger inte ut postbeskrivningen VSPUVYHT från och med 2022.
2021
7807r
Årsanmälan om förmedlade tjänster (VSVALPAL)

API-gränssnittsbeskrivningar:
Transporttjänster API och Uthyrning API

Anvisning

Anmälan om förtroendepersonavgift som betalats direkt till ett parti

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 3.6.2024