Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Postbeskrivningar av årsanmälningar

Korrigering av årsanmälningar för skatteåret 2019 som lämnats in elektroniskt i form av en fil (pdf) 20.12.2019

Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning (pdf) 

Namn Postbeskrivning
/år (pdf)
Till blankettanvisning Blankett (pdf)
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikation (VSPSERIE) Ingen format för år 2019 publiceras för att information skall anmälas till inkomstregister. Läs mera: inkomstregistret.fi

2018 (15.11.2018)
2017 (10.10.2017)
2016

7801/2018
7801/2017
 
Prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE) 2020
2019
2018 (14.11.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7809/2019
7809/2018
7809/2017
7809
Betalaruppgifter för arbetsgivarens årsanmälan (VSPSVYHT) Ingen format för år 2019 publiceras för att information skall anmälas till inkomstregister. Läs mera: inkomstregistret.fi

2018 (15.11.2018)
2017 (10.10.2017)
2016

7801/2018
7801/2017
 
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikation utan kostnadsersättningar (VSPSERIK Ingen format för år 2019 publiceras för att information skall anmälas till inkomstregister. Läs mera: inkomstregistret.fi

2018
2017 (20.11.2017)
2016

   
Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) Ingen format för år 2019 publiceras för att information skall anmälas till inkomstregister. Läs mera: inkomstregistret.fi

2018
2017 (10.10.2017)
2016

7801/2018
7801/2017
 
Årsanmälan om dividender, specifikation (VSOSERIE) 2020
2019 (22.11.2019)
2018
 (15.11.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7812/2019
7812/2018
7812/2017
7812
Årsanmälan om dividender, sammandrag (VSOSVYHT) 2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7812/2019
7812/2018
7812/2017
7812
Årsanmälan om pensioner och förmåner (VSELERIE) 2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7803/2019
7803/2018
7803/2017
7803
Årsanmälan om pensions-  och förmånsbetalarens kontaktperson (VSELVYHT) 2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017
(10.10.2017)
2016
7803/2018
7803/2017
7803
Årsanmälan, specifikation av retroaktiva pensioner (VSTAKELE 2020 (25.3.2020)
2019
2018
 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017
7817/2019
7817/2018


 
Årsanmälan om IskL-räntor och eftermarknadsgottgörelser, fondandelar och andelar i fondföretag, specifikation (VSTVERIE) 2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7805/2019
7805/2018
7805/2017
7805
Uppgifter om kontaktperson (VSTVVYHT) 2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7805/2019
7805/2018
7805/2017
7805
Årsanmälan om räntor för vilka källskatt på ränteinkomst utgår (VSKTVYSL) 2020
2019
2018

2017 (10.10.2017)
2016
7815/2020
7815/2019
7815/2018
7815/2017
 
Årsanmälan om förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) 2020
2019
2018
 (17.12.2018)
2017
(10.10.2017)
   
Årsanmälan Återbetalning av kapitalet (VSPAOPAL) 2020
2019 (28.1.2019)
2018
 (7.2.2018)
2017 (7.2.2018)
   
Årsanmälan om delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst (VSOSLAIE) 2020
2019 (10.6.2019)
2018
 (30.1.2018)
2017
(1.11.2017)

7851/2020
7851/2018
7851/2017

7851/2018

 

Premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller betalningar för LS-avtal (VSELVAKE) 2020
2019
2018
 (30.1.2018)
2017
(10.10.2017)
   
Anmälan om värdepappersförmedlarnas och placeringsfondernas inköps- och försäljningsspecifikationer (VSAPUUSE) 2020 (21.4.2020)
2019 (11.3.2020)
2018

2017
(20.11.2017)
   
Specifikationer av inköp och försäljning av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) 2019 (30.7.2019)
2018
 (12.6.2018)
2017
 (10.10.2017)
   
Anmälan om egendomsförvaltningsavgifter (VSOMHOIE)

2020
2019
2018
 (14.11.2018)
2017
(10.10.2017)

   
Anmälan om lån och räntor (VSLAINAE)
kredit- och penninginrättningar, arbetsgivare, kommuner, försäkringsbolag
2020
2019
2018 (14.11.2018)
2017
 (30.11.2017)
3764/2019
3764/2018
3764/2017
3764/2017-2018
Virkesköparens årsanmälan, specifikation (VSPUERIE) 2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7807 7807
Virkesköparens årsanmälan,kontaktperson (VSPUVYHT) 2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7807 7807
Fackföreningsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter (VSATMAKE)
Arbetsmarknadsorganisationer, arbetslöshetskassor

2020
2019
2018

2017
(10.10.2017)

3766/2019
3766/2018

 
Årsanmälan om de arbetslösas ersättningsdagar (VSKORVPV)
Arbetslöshetskassa, FPA, arbetskraftsmyndighet
2020
2019
2018

2017
(10.10.2017)
   
Årsanmälan om betalda stipendier(VSAPURAE) 2020
2019
2018
 (27.9.2018)
2017
(10.10.2017)
3927/2019
3927/2018
3927
Till näringsidkare betalda försäkringsprestationer (VSVMAKSE) 2020
2019
2018 (30.1.2018)
2017
(20.11.2017)
3928/2019
3928/2018
3928
 
Offentliga stöd (VSJTUETE) 2020 (26.2.2020)
2019 (29.4.2019)
2018

2017
 (20.11.2017)
Tilläggsanvisning för utbetalare av stöd (10.1.2017)  
Anmälan om arbetsinkomstuppgifter (VSTYOTUE) 2020
2019
2018
2017  (10.10.2017)
   
FATCA-årsanmälning
Avsedd för finansiella institut enligt definitionen i FATCA-avtalet

2019

   
CRS- och DAC2-årsanmälningar för Finansiella institut

2019

TAXFI (xsd)
isofatcatypes (xsd)

   
Årsanmälan om överskott från andelslag, specifikation av överskottstagare (VSOKERIE) 2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017 (20.11.2017)
2016
7816/2019
7816/2018
7816/2017
7816
 
Årsanmälan om överskott från andelslag, sammandragsuppgifter (VSOKVYHT) 2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017 (10.10.2017)
2016
7816/2019
7816/2018
7816/2017
7816
Årsanmälan om donationsavdrag hos fysiska personer (VSLAHVAH)

2020
2019
2018
 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017)

   
Årsanmälan om uppgifter som gäller ett aktiesparkonto (VSOSAKET) 2020    

Anmälan om förtroendepersonavgift som betalats direkt till ett parti

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.