Ersättning som mottagits och betalts i stället för avkastning från placeringsfondsandelar (7849r)

Årsanmälan om ersättningar som mottagits och betalts i stället för avkastning från placeringsfondsandelar lämnas in på denna blankett.

Blanketten skickas till adressen:

Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT