Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Årsanmälan – FATCA, CRS och DAC2

De finska finansiella instituten ska med årsanmälan lämna de uppgifter till Skatteförvaltningen som har fastställts i FATCA-avtalet. I enlighet med OECD:s gemensamma rapporteringsstandard CRS och direktivändringen DAC2 om automatiskt utbyte av upplysningar inom EU ska finska finansiella institut lämna årsanmälningsuppgifterna om sina kunder till Skatteförvaltningen. Årsanmälningarna ska för det föregående kalenderåret lämnas via Ilmoitin.fi före utgången av januari.

För FATCA- och CRS-DAC2-årsanmälningarna ska ett finansinstitut ge åtminstone en nollanmälan, för att anmälningsskyldigheten ska uppfyllas.

Trots att ett anmälningsskyldigt finansinstitut inte har rapporteringsskyldiga kundkonton och till de hörande händelser, ska det ge en anmälan, som innehåller information om finansinstitutet själv samt information om nollanmälan.

Anvisningar för årsanmälan

  • Lämna både FATCA- och CRS-DAC2-årsanmälan för det föregående kalenderåret som XML-fil via Ilmoitin.fi.
  • Lämna ändå en s.k. nollanmälan även om det inte finns några kundkonton eller transaktioner som ska rapporteras.
  • Logga in i Ilmoitin.fi med Suomi.fi-identifieringen. Läs mer om identifiering i de tekniska tillämpningsanvisningarna.

Tekniska tillämpningsanvisningar för lämnande av årsanmälan via Ilmoitin.fi (finns också på sidan med postbeskrivningar):

Rapporterande finansinstitut ska granska följande saker före de skickar CRS/DAC2-årsanmälan:

Checklista för CRS/DAC2-årsanmälan

Checklista för FATCA-årsanmälan

Lämna årsanmälan via Ilmoitin.fi

Om du behöver mer information, kontakta oss per e-post: fatca(a)vero.fi.