Årsanmälan om offentliga understöd för näringsverksamhet

Med denna webblankett kan staten, kommunala myndigheter och andra offentliga samfund anmäla offentliga stöd och understöd som de betalat (exempelvis närings- och sysselsättningsstöd och med dessa jämförbara stöd och understöd).

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning (Offentliga stöd, VSJTUETE)

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera