Årsanmälan om offentliga understöd för näringsverksamhet

Med denna webblankett kan staten, kommunala myndigheter och andra offentliga samfund anmäla offentliga stöd och understöd som de betalat (exempelvis närings- och sysselsättningsstöd och med dessa jämförbara stöd och understöd).

E-tjänster (lomake.fi)

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning (Offentliga stöd, VSJTUETE)

Tilläggsanvisning för utbetalare av stöd, för 2017 eller tidigare år (pdf)