Årsanmälan om offentliga understöd för näringsverksamhet

Med denna webblankett kan staten, kommunala myndigheter och andra offentliga samfund anmäla offentliga stöd och understöd som de betalat (exempelvis närings- och sysselsättningsstöd och med dessa jämförbara stöd och understöd).

E-tjänster (lomake.fi)

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.