Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Årsanmälan om utbetalda understöd

Med denna blankett betalaren för understöd, stipendium eller hederspris skall anmäla utbetalningarna till Skatteförvaltningen.

Uppgifterna måste lämnas elektroniskt. Det finns ingen pappersblankett för uppgifterna.

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Du kan lämna årsanmälan i MinSkatt. Logga in i tjänsten med dina personliga bankkoder eller med ett mobilcertifikat. Välj sedan länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Logga in i MinSkatt

Så här hittar du årsanmälningar i MinSkatt

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter har varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna med samma års blankett som du ursprungligen använde för att lämna uppgifterna. Om du lämnade din årsanmälan i MinSkatt ska du korrigera uppgifterna i MinSkatt.

Läs mer om korrigering av uppgifterna

Obs! Användningen av tjänsten Lomake.fi har upphört 29.2.2024. Sådana årsanmälningar för tidigare år som du har lämnat via Lomake.fi ska du korrigera i MinSkatt.


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 24.4.2024