Anmälan om understöd (3927r)

Med denna blankett betalaren för understöd, stipendium eller hederspris skall anmäla utbetalningarna till Skatteförvaltningen.

Uppgifterna måste lämnas elektroniskt från och med början av år 2018. Det finns ingen pappersblankett för uppgifterna.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Blanketten skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT