Anmälan om understöd (3927r)

Med denna blankett betalaren för understöd, stipendium eller hederspris skall anmäla utbetalningarna till Skatteförvaltningen.

Blanketten skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).