Anmälan om understöd (3927r)

Med denna blankett betalaren för understöd, stipendium eller hederspris skall anmäla utbetalningarna till Skatteförvaltningen.

Uppgifterna måste lämnas elektroniskt. Det finns ingen pappersblankett för uppgifterna.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod. Katso-koden kan användas till och med 30.4.2021.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).