Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om utbetalda understöd

Med denna blankett betalaren för understöd, stipendium eller hederspris skall anmäla utbetalningarna till Skatteförvaltningen.

Uppgifterna måste lämnas elektroniskt. Det finns ingen pappersblankett för uppgifterna.

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Du kan lämna årsanmälan för år 2023 i MinSkatt från och med den 2 januari 2024. Logga in tjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Logga in i MinSkatt

Välj sedan länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Du kan också lämna uppgifterna för 2023 i Lomake.fi tills användningen av tjänsten upphör 29.2.2024. Läs mer: Lomake.fi stängs i februari 2024.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Obs! Tjänsten Mina e-tjänster stängs också. Om du vill spara de anmälningar som du tidigare skickat i Lomake.fi ska du spara dem på din dator innan användningen av tjänsten slutar.

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera

Om du lämnade din årsanmälan i MinSkatt, ska du korrigera uppgifterna i MinSkatt.

Du kan korrigera årsanmälningar i Lomake.fi tills Lomake.fi stängs 29.2.2024. Läs mer: Lomake.fi stängs i februari 2024 – skatt.fi


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023