Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Årsanmälan om dividender (7812r)

Med denna blankett anmäler de bolag som delar ut dividend uppgifter om de utdelade dividenderna och sådana utdelningar från en fond för fritt eget kapital som beskattas som dividend.

Lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare. 

När ska man lämna årsanmälan? – hjälp till årsanmälan om dividender

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Du kan lämna årsanmälan i MinSkatt. Logga in tjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat. Välj sedan länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Logga in i MinSkatt

Så här hittar du årsanmälningar i MinSkatt

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning 

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna. Mer information om att korrigera

Om du lämnade din årsanmälan i MinSkatt eller i Skatteförvaltningens e-tjänst, ska du korrigera uppgifterna i MinSkatt.

Obs! Användningen av tjänsten Lomake.fi har upphört 29.2.2024. Sådana årsanmälningar för tidigare år som du har lämnat via Lomake.fi ska du korrigera i MinSkatt.


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 24.4.2024