Årsanmälan om dividender (7812r)

Bolag som delar ut dividend ska lämna in årsanmälan med blankett 7812r om de utdelade dividenderna och sådana utdelningar från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och beskattas som dividend.

  • Årsanmälan ska lämnas in elektroniskt om den gäller fem eller fler inkomsttagare.
  • Årsanmälan om dividender består av ett sammandrag och specifikationer. Såväl sammandraget som specifikationerna ska alltid lämnas in.
  • Om du korrigerar uppgifter ska du lämna in en ny, ersättande årsanmälan (7812r). En ersättande anmälan ska lämnas in endast om sådana inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT