Årsanmälan om dividender (7812r)

Med denna blankett anmäler de bolag som delar ut dividend uppgifter om de utdelade dividenderna och sådana utdelningar från en fond för fritt eget kapital som beskattas som dividend.

Lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare. Privatpersoner kan också deklarera uppgifterna på papper.

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Katso-koden kan användas till och med 31.12.2020.

Om dividenden kan lyftas under 2019, använd specifikationen och sammandraget för 2019.

Om dividenden kan lyftas under 2020, använd specifikationen och sammandraget för 2020.

Anmälningar från tidigare år:

Halvfärdiga och inlämnade blanketter sparas i Mina e-tjänster (lomake.fi).

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning 

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. Mer information om att korrigera