Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Årsanmälan om lån och räntor

Kreditinstituten och de finansiella instituten, staten, välfärdsområdena, kommunerna, försäkrings- och pensionsanstalterna, intressekontoren och arbetsgivarna anmäler med denna årsanmälan uppgifter om lånens användningssyfte, kapital och ränta.

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Du kan lämna årsanmälan i MinSkatt.

Logga in tjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat. Välj sedan länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Logga in i MinSkatt

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera

Om du lämnade din årsanmälan i MinSkatt eller i Skatteförvaltningens e-tjänst, ska du korrigera uppgifterna i MinSkatt.

Obs! Användningen av tjänsten Lomake.fi har upphört 29.2.2024. Sådana årsanmälningar för tidigare år som du har lämnat via Lomake.fi ska du korrigera i MinSkatt.


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 24.4.2024