Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelse

Med denna webblankett kan aktiebolag anmäla kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelsevinst.

Lämna uppgifterna i Skatteförvaltningens e-tjänst

Du kan lämna årsanmälan från och med år 2021 i Skatteförvaltningens e-tjänst.

Logga in tjänsten t.ex. med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Gå till Skatteförvaltningens e-tjänst

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning 

Korrigeringar

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en ny anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. Mer information om att korrigera.

Om du har lämnat årsanmälan i Skatteförvaltningens e-tjänst, korrigera då uppgifterna i samma tjänst. 

Du kan korrigera årsanmälningar för tidigare år också i tjänsten Lomake.fi:

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2023