Årsanmälan om kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelse

Med denna webblankett kan aktiebolag anmäla kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelsevinst.

Lämna uppgifterna i Skatteförvaltningens e-tjänst

Du kan lämna årsanmälan för år 2021 i Skatteförvaltningens e-tjänst.

Logga in tjänsten t.ex. med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Gå till Skatteförvaltningens e-tjänst

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

Obs: Du kan ännu lämna uppgifter i Lomake.fi för år 2021. Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).