Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelse

Med denna webblankett kan aktiebolag anmäla kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelsevinst.

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Du kan lämna årsanmälan i MinSkatt.

Logga in tjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Logga in i MinSkatt

Välj sedan länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning 

Korrigeringar

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en ny anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. Mer information om att korrigera.

Om du lämnade din årsanmälan i MinSkatt eller i Skatteförvaltningens e-tjänst, ska du korrigera då uppgifterna i MinSkatt. 

Du kan korrigera årsanmälningar för tidigare år i Lomake.fi tills Lomake.fi stängs 29.2.2024. Läs mer: Lomake.fi stängs i februari 2024 – skatt.fi

Obs! Tjänsten Mina e-tjänster stängs också. Om du vill spara de anmälningar som du tidigare skickat i Lomake.fi ska du spara dem på din dator innan användningen av tjänsten slutar.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023