Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker

Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker ska betalas för alkoholprodukter såsom öl, vin, etylalkohol och mellanprodukter. Skatt betalas enligt produktens etylalkoholhalt eller enligt dryckmängden. Bl.a. öl och vin som tillverkats enbart genom jäsning i hushållen för privat bruk omfattas dock inte av punktbeskattning.

Produkterna indelas enligt alkoholhalt i produktgrupper med en egen skattesats. Utanför punktbeskattningen faller bl.a. starkt denaturerad etylalkohol och sådana lindrigt denaturerade produkter som används vid tillverkning av produkter som inte är avsedda att förtäras.

Skattskyldiga

Utgångspunkten är att tillverkaren och importören av alkohol är de skattskyldiga. Skattskyldigheten uppstår när produkterna importeras eller i det skede när produkterna frisläpps från uppskovsförfarandet för konsumtion. I beskattningsförfarandet följs punktskattelagens förfarandebestämmelser.

Alkoholskatteräknare

Tabell över punktskatter på alkohol- och alkoholdrycker

Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker (Skattdeklarationsblankett)

Exempel på uträkning av skattebeloppet

Punktskatt på alkohol betalas när alkohol beställs från EU:s tull- och skatteområde eller när alkohol under en resa skickas från området i fråga till Finland. Exemplen nedan anger punktskattebeloppen för vissa alkoholdrycker.

Punktskattebeloppet beräknas enligt vidstående exempel. Det är viktigt att notera att alkoholdryckens inköpspris inte påverkar skattebeloppet.

Skatten beräknas enligt produktgrupp. Skatten beräknas på fulla skattegrundande enheter så att delar som överstiger en full enhet lämnas obeaktade. Delar som överstiger en full enhet ska dock beaktas om skatten fastställs på skattepliktiga produkter som privatpersoner för med sig eller tar emot.

 

Valmisteverotus_Viini Vin

 • 1 flaska (0,75 l)
 • 12 %
 • Punktskatt på alkohol: (0,75 x 3,83) = 2,87 e
 • Punktskatt på dryckesförpackning: (0,75 x 0,51) = 0,38 e
 • Punktskatter totalt: 3,25 e

Valmisteverotus_Viinit Vin

 • 10 flaskor (0,75 l)
 • 12 %
 • Punktskatt på alkohol: (10 x 0,75 x 3,83) = 28,72 e
 • Punktskatt på dryckesförpackningar: (10 x 0,75 x 0,51) = 3,82 e
 • Punktskatter totalt: 32,54 e

Valmisteverotus_Olut Öl

 • 1 burk (0,33 l)
 • 6 %
 • Punktskatt på alkohol: (0,33 x 6 x 0,3555) = 0,70 e
 • Punktskatt på dryckesförpackning: (0,33 x 0,51) = 0,16 e
 • Punktskatter totalt: 0,86 e

Valmisteverotus_Oluet Öl

 • 24 burkar (0,33 l)
 • 6 %
 • Punktskatt på alkohol: (24 x 0,33 x 6 x 0,35555) = 16,89 e
 • Punktskatt på dryckesförpackningar: (24 x 0,33 x 0,51) = 4,03 e
 • Punktskatter totalt: 20,92 e

Valmisteverotus_Lonkero Long drink -dryck

 • 1 burk (0,33 l)
 • 5,5 %
 • Punktskatt på alkohol: (0,33 x 5,5 x 0,4785) = 0,86 e
 • Punktskatt på dryckesförpackning: (0,33 x 0,51) = 0,16 e
 • Punktskatter totalt: 1,02 e

 

Valmisteverotus_Lonkerot Long drink -dryck

 • 24 burkar (0,33 l)
 • 5,5 %
 • Punktskatt på alkohol: (24 x 0,33 x 5,5 x 0,4785) = 20,84 e
 • Punktskatt på dryckesförpackningar: 24 x 0,33 x 0,51) = 4,03 e
 • Punktskatter totalt: 24,87 e

Valmisteverotus_Konjakki Konjak

 • 1 flaska (1 l)
 • 40 %
 • Punktskatt på alkohol: (1 x 40 x 0,4785) = 19,14 e
 • Punktskatt på dryckesförpackning: (1 x 0,51) = 0,51 e
 • Punktskatter totalt: 19,65 e

Valmisteverotus_Konjakit Konjak

 • 3 flaskor (1 l)
 • 40 %
 • Punktskatt på alkohol: (3 x 40 x 0,4785) = 57,42
 • Punktskatt på dryckesförpackningar: (3 x 0,51) = 1,53 e
 • Punktskatter totalt: 58,95 e

(12.2.2018) 

Alkoholdrycker som en privatperson för med sig för eget bruk från EU-området är skattefria. Skattefriheten gäller inte distansförsäljning. Kvantitativa begränsningar har fastställts för produkter som resande för med sig från länder utanför EU.

På Tullens webbplats finns närmare information om referensnivåer för alkohol som en privatperson för med sig för eget bruk samt om fastställande och betalning av punktskatt vid import av alkohol från länder utanför EU.

Mera information

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Rabatt för små bryggerier

Påvisande av att villkoren för skattenedsättning för småbryggerier uppfylls

Punktbeskattning – hantering av inventarieskillnader  

Att beställa varor från utlandet – anvisning för företag och samfund

Alkohol och tobak som resande för med sig