Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

Deklarera uppgifterna om moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter som ska betalas på eget initiativ och betala skatterna på eget initiativ i e-tjänsten MinSkatt.

MinSkatt -e-tjänst

Komma ihåg förfallodagen

Förfallodagen för deklaration och betalning av skatter på eget initiativ är den 12 dagen i månaden. Läs mer om förfallodagar.

Vilka skatter är skatter på eget initiativ?

Med skatter på eget initiativ avses skatter som Skatteförvaltningen inte separat påför utan vars belopp betalaren själv räknar ut, deklarerar och betalar. Överlåtelseskatt och förskottskomplettering är dock inte sådana skatter på eget initiativ som avses i denna anvisning. Tidsfristerna för deklaration och betalning har reglerats i lagen. 

Skatter på eget initiativ är:

 • Mervärdesskatt
 • Arbetsgivarprestationer
 • Apoteksskatt
 • Lotteriskatt
 • Förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning
 • Förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller andra samfund
 • Förskottsinnehållning på räntor och andelar
 • Förskottsinnehållning på dividender och överskott från andelslag
 • Källskatt på dividender (hos begränsat skattskyldiga)
 • Källskatt på räntor och royaltyer (hos begränsat skattskyldiga)
 • Källskatt på ränteinkomst (hos allmänt skattskyldiga)
 • Försäkringspremieskatt