Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

Moms och andra skatter på eget initiativ

Deklarera och betala uppgifterna som gäller moms och andra skatter på eget initiativ i MinSkatt.

MinSkatt

Den utsatta dagen för deklaration och betalning är den 12:e dagen i månaden.

Utsatta dagar

Anvisningar för betalning

Så deklarerar du moms

Vanliga frågor om att deklarera

Vilken är mitt företags skatteperiod?

Hur rättas ett fel i en deklaration?

Vad händer om deklarationen lämnas för sent?

Arbetsgivarprestationer

Deklarera löner som betalats från och med 1.1.2019 till inkomstregistret. Arbetsgivaravgifter kan betalas i MinSkatt.

Inkomstregistret

Anvisningar för deklaration

Anvisningar för betalning

Anvisningar för deklaration och betalning för hushåll

Vilka skatter är skatter på eget initiativ?

Med skatter på eget initiativ avses skatter som Skatteförvaltningen inte separat påför utan vars belopp betalaren själv räknar ut, deklarerar och betalar. Tidsfristerna för deklaration och betalning har reglerats i lagen. 

Skatter på eget initiativ är:

 • Mervärdesskatt
 • Arbetsgivarprestationer
 • Apoteksskatt
 • Lotteriskatt
 • Förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning
 • Förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller andra samfund
 • Förskottsinnehållning på räntor och andelar
 • Förskottsinnehållning på dividender och överskott från andelslag
 • Källskatt på dividender (hos begränsat skattskyldiga)
 • Källskatt på räntor och royaltyer (hos begränsat skattskyldiga)
 • Källskatt på ränteinkomst (hos allmänt skattskyldiga)
 • Försäkringspremieskatt