Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Kommunerna och välfärdsområdena ska lämna återbäringsanmälan på eget initiativ till Skatteförvaltningen

Kommunerna och välfärdsområdena har en omfattande rätt att i form av avdrag eller återbäring få tillbaka den moms som ingår i anskaffningar.

Med kommun avses även samkommuner och landskapet Åland. Med välfärdsområden avses också välfärdssammanslutningar samt Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen vilka har ansvaret för att arrangera social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet. Alla ovan nämnda är berättigade till momsåterbäring.

Läs mer: Anvisning om mervärdesbeskattning av kommuner och välfärdsområdenom

Uppgifterna lämnas i MinSkatt

Kommunerna och välfärdsområdena ska till Skatteförvaltningen anmäla både det sammanlagda beloppet av skatter som de fått som återbäring och det sammanlagda beloppet av kalkylerade skatter som de fått som återbäring. Välfärdsområdena anmäler det sammanlagda beloppet av kalkylerade skatter för första gången för 2023. Uppgifterna ska anmäls före utgången av februari året efter kalenderåret.

Det finns ingen separat blankett, utan återbäringsanmälan lämnas elektroniskt i MinSkatt. Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas med ett fritt formulerat dokument.

Det är möjligt att anmäla och korrigera uppgifter till och med den 31 mars. Därefter stängs återbäringsanmälan i MinSkatt och det går inte längre att meddela eller korrigera uppgifter.

Uppgifterna används för beräkning av momsbasen för Europeiska gemenskapens egna medel, och de rapporteras årligen till finansministeriet. Efter att uppgifterna rapporterats kan de inte längre ändras. Därför ska kommunerna och välfärdsområdena anmäla ändringar och de uppgifter som saknas i återbäringsanmälan för följande år.

Bestämmelserna om att kommunerna och välfärdsområdena ska lämna en återbäringsanmälan finns i mervärdesskattelagen. Om kommunen eller välfärdsområdet försummar anmälan kan det leda till att en försummelseavgift påförs. Bestämmelserna om försummelseavgiften finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2021