Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här anmäler och betalar du löner och arbetsgivarprestationer

Du kan via e-tjänsten Palkka.fi lämna anmälningar till inkomstregistret om de löner som du har betalat. Alternativt kan du själv anmäla uppgifterna till inkomstregistret.

De här anvisningarna gäller de företagskunder som är arbetsgivare. Hushållen som arbetsgivare – läs anvisningarna.

Alternativ 1: Ta i bruk Palkka.fi

Om du använder Palkka.fi för beräkning av löner, kan du välja att programmet automatiskt sänder dina anmälningar till inkomstregistret. Då behöver du inte separat anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret. 

Gå till Palkka.fi

Alternativ 2: Om du sköter anmälan själv till inkomstregistret, ska du göra så här

Om du inte använder Palkka.fi, ska du lämna två olika slag av anmälningar till inkomstregistret. Lämna inte årsanmälan om de uppgifter som du har anmält till inkomstregistret.

1

Lämna en anmälan om löneuppgifter

Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret separat för varje inkomsttagare på en anmälan om löneuppgifter. Anmäl uppgifterna inom 5 dagar från utbetalningsdagen. Med utbetalningsdag avses den dag då prestationen är tillgänglig för mottagaren (s.k. lönedag). Om den utsatta dagen för att lämna in en anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan du lämna uppgifterna följande vardag.

Exempel: Arbetsgivaren betalar arbetstagarens lön på tisdag 19.3.2024. Eftersom den utsatta dagen för att lämna anmälan, 24.3.2024, är en söndag, ska arbetsgivaren anmäla den utbetalda lönen till inkomstregistret senast på måndag 25.3.2024.

Gå till inkomstregistret

Video: Lämna in en anmälan om löneuppgifter (svensk textning, YouTube)

Anvisningar för anmälan om löneuppgifter (Inkomstregistret)

2

Lämna arbetsgivarens separata anmälan

Lämna arbetsgivarens separata anmälan om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter till inkomstregistret en gång i månaden. Den utsatta dagen för att lämna anmälan är den 5 dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden. Om den utsatta dagen för att lämna in en anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan du lämna uppgifterna följande vardag.

Exempel: Arbetet utfördes i januari. Lönen betalades ut 5.4.2024. Arbetsgivarens separata anmälan för april ska lämnas senast 6.5.2024.

Obs! Om du är införd i arbetsgivarregistret (dvs. du är en arbetsgivare som betalar ut löner regelbundet), ska du lämna arbetsgivarens separata anmälan även för de månader då du inte betalat ut lön. Ange i så fall uppgiften Ingen lönebetalning på den separata anmälan.

Gå till inkomstregistret

Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan (Inkomstregistret)

Video: Lämna in en arbetsgivarens separata anmälan (svensk textning, YouTube)

Socialförsäkringsavgifter

3

Betala arbetsgivarprestationerna

Betala arbetsgivarprestationerna i MinSkatt. Förfallodagen är den 12:e i månaden.

Så här betalar du skatter i MinSkatt

Läs mer om betalningen av arbetsgivarprestationer

Vilka uppgifter ska man anmäla till inkomstregistret?

Anmäl följande betalningar för utfört arbete till inkomstregistret

 • löner
 • naturaförmåner
 • arvoden
 • arbetsersättningar (om prestationsmottagaren är inte införd i förskottsuppbördsregistret)
 • övriga förvärvsinkomster
 • skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar.

Anmäl alla uppgifter oberoende av summan - det finns ingen minimigräns. Läs mer om hur man anmäler löneuppgifterna.

Prenumerera på inkomstregistrets nyhetsbrev

Lämna uppgifter om övriga skatter på eget initiativ i MinSkatt

Lämna fortsättningsvis uppgifterna om övriga skatter på eget initiativ till Skatteförvaltningen, exempelvis i MinSkatt. Andra skatter på eget initiativ är exempelvis

 • moms
 • förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag
 • förskottsinnehållning på räntor och andelar.

Läs mer om att lämna uppgifter om skatter på eget initiativ.

Vanliga frågor

Om du inte hittar svaret på din fråga här, kan du också söka efter svar på inkomstregistrets webbplats.

Om du är införd i arbetsgivarregistret (dvs. du är en arbetsgivare som betalar ut löner regelbundet), ska du lämna

 • arbetsgivarens separata anmälan varje månad, även då du inte har betalat ut lön (uppgiften Ingen lönebetalning)
 • en 0-uppgift med arbetsgivarens separata anmälan om du har betalat exempelvis kostnadsersättningar men inte inkomst som utgör grunden för sjukförsäkringsavgiften.

Om du inte är införd i arbetsgivarregistret (dvs. du är en arbetsgivare som betalar ut löner tillfälligt), behöver du inte lämna arbetsgivarens separata anmälan för de månader då du inte betalar ut lön eller kostnadsersättningar.

Läs mer om arbetsgivarregistret

Företaget bestämmer hur ofta det betalar ut kostnadsersättningar. Om du har betalat ut kilometerersättningar, måltidsersättningar eller dagtraktamenten, ska du anmäla dem till inkomstregistret på den femte dagen i den månad som följer efter betalningsmånaden. Läs mer: Anmälan om kostnadsersättningar till inkomstregistret

Längden på ditt företags skatteperiod inverkar inte på den utsatta dagen för att lämna anmälan.

Om skatteperioden är en kalendermånad, betala arbetsgivarprestationerna senast den 12 dagen i den månaden efter företagets skatteperiod.

Om skatteperioden är ett kalenderkvartal, betala arbetsgivarprestationerna senast den 12 dagen i den andra månaden efter företagets skatteperiod.

Exempel: Lönedagen för ett företags arbetstagare är alltid den 15 i månaden.
Arbetsgivaren ska anmäla och betala arbetsgivarprestationerna för det andra kalenderårskvartalet (april–juni) enligt datumen nedan.

Lönedagen är 15.4.2022. Anmäl följande uppgifter till inkomstregistret:

 • förskottsinnehållningarna 20.4.2022
 • arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter 5.5.2022.

Lönedagen är 13.5.2022. Anmäl följande uppgifter till inkomstregistret:

 • förskottsinnehållningarna 18.5.2022
 • arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter 6.6.2022.

Lönedagen är 15.6.2022. Anmäl följande uppgifter till inkomstregistret:

 • förskottsinnehållningarna 20.6.2022
 • arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter 5.7.2022.

De uppgifter du anmält visas i MinSkatt fr.o.m. 6.7.2022.

Betala förskottsinnehållningarna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter i MinSkatt senast 12.8.2022.

Du kan ansöka om förlängd skatteperiod om du är införd i arbetsgivarregistret (dvs. du är en regelbunden arbetsgivare) och ditt företag uppfyller de övriga kriterierna för förlängd skatteperiod. 

Ifall du inte är införd i arbetsgivarregistret (dvs. du är en tillfällig arbetsgivare) kan du inte ansöka om förlängd skatteperiod. Skatteperioden är då alltid en kalendermånad och arbetsgivarprestationerna ska betalas månatligen.

Om du vill betala förskottsinnehållningar och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter var tredje månad, ska du anmäla dig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning innan du kan ansöka om en förlängd skatteperiod på ett kvartal. Dessutom ska ditt företag uppfylla de övriga kriterierna för förlängd skatteperiod.

Observera att längden på skatteperioden inte påverkar när uppgifterna ska lämnas till inkomstregistret.

Läs mera om att ansöka om förlängd skatteperiod.

Kom ihåg att lämna dina anmälningar i tid. Vi skickar ett uppmaningsbrev om vi inte har fått en anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan för skatteperioden från inkomstregistret. Om vi inte får anmälningarna från inkomstregistret senast den dag som angetts i brevet, uppskattar vi ditt företags löneuppgifter och påför skatterna och en skatteförhöjning.

Lämna de uppgifter som saknas till inkomstregistret så avlyfter vi den eventuella uppskattningen och skatteförhöjningen genast då anmälningarna syns i våra system. Om du lämnat anmälningarna i tid avlyfter vi den eventuella uppskattningen och skatteförhöjningen när vi får anmälningarna från inkomstregistret.

Löneuppgifterna ska alltid anmälas till inkomstregistret inom 5 dagar från utbetalningsdagen. Det att verksamheten läggs ned eller skatteperioden ändras inverkar inte på den utsatta dagen för att lämna in en anmälan.

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2023