Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Pensioner och förmåner som deklareras till Skatteförvaltningen

Anmäl till Skatteförvaltningen sådana prestationer som räknas som pensioner eller förmåner som inte anmäls till inkomstregistret:

1. Prestationer som omfattas av förskottsinnehållning

 • prestationer som betalas av fysiska personer och dödsbon:
  • pension eller sytning som betalas i pengar
  • pension som grundar sig på ett testamente eller en gåva och som betalas antingen för viss tid eller under pensionstagarens hela levnadstid
 • återbäringar av sådana lagstadgade pensionsförsäkringspremier som inte anmäls till inkomstregistret, till exempel återbäringar av FöPL- eller LFöPL-försäkringspremier
 • skattepliktiga strejkunderstöd
 • prestationer som grundar sig på avtal om långsiktigt sparande (både prestationer som betalats ut till allmänt och begränsat skattskyldiga)

2. Prestationer som omfattas av källskatt

 • annan avkastning på kapital från avtal om långsiktigt sparande, som anges med en årsanmälan om övriga prestationer som betalats ut till begränsat skattskyldiga (VSRMUERI, prestationsslag D2)
 • övriga prestationer, som stipendier, som anges med en årsanmälan om övriga prestationer som betalats ut till begränsat skattskyldiga (VSRMUERI, prestationsslag D1).

Obs: En stor del av de pensioner och förmåner anmäls till inkomstregistret. Läs mer om vilka förmånsinkomster som ska anmälas till inkomstregistret.

Lämna uppgifter och betala skatt i MinSkatt

Du kan lämna uppgifterna i MinSkatt med en skattedeklaration för pensioner och förmåner. Du kan även betala skatterna i MinSkatt. Om inga pensioner eller förmåner betalats ut under skatteperioden, behöver du inte lämna en deklaration. Kom även ihåg att lämna en årsanmälan för uppgifterna.

Gå till MinSkatt

Lämna en skattedeklaration för skatter på eget initiativ enligt skatteperioden för arbetsgivarprestationerna i ditt företag. Du kan kontrollera din skatteperiod i MinSkatt.

 • Om skatteperioden är en kalendermånad, ska du lämna uppgifterna och betala skatterna senast den 12:e dagen månaden efter utbetalningsmånaden
 • Om skatteperioden är ett kalenderkvartal, ska du lämna uppgifterna och betala skatterna senast den 12:e dagen den andra månaden efter kvartalet Till exempel ska en deklaration lämnas och skatterna betalas för kalenderårets första kvartal (januari–mars) senast den 12 maj.

Om den 12:e dagen är en lördag eller en helgdag, räcker det att deklarationen är lämnad och skatten är betalad följande vardag.

Så här lämnar du uppgifterna i MinSkatt:

 1. Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster).
 2. Välj på ingångssidan fliken Skatteärenden.
 3. I punkten Skatter på eget initiativ ska du välja länken Deklarationer av skatter på eget initiativ.
 4. Klicka på Välj period vid arbetsgivarprestationerna.
 5. Välj Deklarera vid den period för vilken du vill lämna en deklaration.
Lämna uppgifter i punkterna
 • Pensioner och förmåner som omfattas av förskottsinnehållning och Förskottsinnehållning på pensioner och förmåner
  • Obs. Förskottsinnehållning på dividender deklareras inte med en deklaration för pensioner och förmåner. Se anvisningarna om att deklarera förskottsinnehållning på dividender.
 • Förmåner som omfattas av källskatt och Källskatt på förmåner
  • Ange hela beloppet för den förmån som omfattas av källskatt utan källskatteavdrag (se 6 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst).
  • Beräkna källskatten på förmånen, för vilken ett avdrag enligt 6 § i källskattelagen har gjorts (510 €/mån. eller 17 €/dag).
  • Se anvisningar om hur du lämnar en deklaration om
   • källskatt på räntor (begränsat skattskyldiga)
   • källskatt på dividender och överskott (begränsat skattskyldiga)
   • källskatt på ränteinkomster (allmänt skattskyldiga)

Pappersblanketten kan användas endast i undantagsfall, till exempel om det på grund av ett tekniskt hinder är omöjligt att lämna deklarationer elektroniskt. En länk till blanketten finns i slutet av sidan.

Anvisningar för dem som deklarerar på papper

Lämna uppgifter med en skattedeklaration för skatter på eget initiativ under Uppgifter om pensioner och förmåner.

Ange numret på skatteperioden enligt följande:

 • Om skatteperioden är en månad, ange månadens nummer som skatteperiod (1–12). Exempel: Om du lämnar uppgifter för mars, ange 3 som skatteperiod.
 • Om skatteperioden är ett kvartal, ange skatteperioden som ett nummer (1, 2, 3 eller 4). Exempel: Om du lämnar uppgifter om det andra kvartalet (april–juni), ange 2 som skatteperiod.
  • Om skatteperioden är ett kalenderår, lämna punkten tom.

Ange dessutom året för skatteperioden med fyra siffror.

Du kan endast lämna en deklaration om pensioner och förmåner som deklareras till Skatteförvaltningen i förväg för den skatteperiod som följer innevarande skatteperiod.

Exempel: Innevarande skatteperiod är februari 2024. Om skatteperioden för arbetsgivarprestationerna är en månad, kan deklarationen för mars 3/2024 (sista inlämningsdag den 12 april 2024) tidigast lämnas den 1 februari 2024.

 

Lämna även en årsanmälan över de pensioner och förmåner som du deklarerat i MinSkatt. Lämna uppgifterna enligt prestation med någondera av följande deklarationer:

 • Årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst (VSMUUAPT)
 • Årsanmälan om övriga prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRMUERI, prestationsslag D1 eller D2).

Lämna en årsanmälan före utgången av januari året efter att förskottsinnehållningen verkställts. 

Om den som betalar en prestation har flera olika driftställen, kan flera så kallade redovisningsenheter ha registrerats i Skatteförvaltningens register för denna betalare. Lämna uppgifterna om redovisningsenhetens pensioner och förmåner med redovisningsenhetens egen kod.

Obs: Redovisningsenheterna kan inte användas om du anmäler uppgifter till inkomstregistret

Hur kan jag korrigera uppgifter?

Om du märker fel i en deklaration du lämnat i MinSkatt, ska du korrigera uppgifterna omedelbart. De felaktiga uppgifterna ska korrigeras även om skattebeloppet inte förändras.

Korrigera felen genom att lämna in en ny, ersättande skattedeklaration för den skatteperiod som de felaktiga uppgifterna gäller. I deklarationen ska du ange de nya och ändrade uppgifterna, men också de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga deklarationen. När du till exempel korrigerar pensioner och förmåner ska du på den korrigerande skattedeklarationen på nytt lämna både uppgifterna om förskottsinnehållningen och källskatten, om någon av dessa har innehållit fel.

Om du korrigerar uppgifter för vilka du redan lämnat en årsanmälan, ska du även korrigera årsanmälan. Läs mer

Obs! Om det är fråga om uppgifter du lämnat i inkomstregistret, ska uppgifterna även korrigeras i inkomstregistret. Läs mer i anvisningen Korrigering av förmånsuppgifter i inkomstregistret.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2024