Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Apoteksskatt

Apoteksskatten (tidigare: apoteksavgift) är en progressiv skatt som baserar sig på omsättningen under kalenderåret. Apotekarna räknar ut, deklarerar och betalar apoteksskatten till Skatteförvaltningen på eget initiativ.

Kalenderårets apoteksskatt ska deklareras och betalas före utgången av februari följande år.

Beräkna skatten för kalenderåret och deklarera uppgifterna i apoteksskattedeklarationen i MinSkatt. Du kan även skicka deklarationen via e-tjänsten Ilmoitin.fi.

Om din apoteksverksamhet slutar mitt under kalenderåret ska du deklarera och betala apoteksskatten för det sista året den 12:e dagen i den andra månaden efter nedläggningsmånaden.

Läs mer om apoteksskatt

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024