Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Lotteriskatt ska deklareras och betalas av anordnare av lotterier

Anordnare av lotterier ska betala lotteriskatt på lotterier som anordnas i Finland.

Lotteriskatt ska betalas på lotterier enligt lotteriskattelagen. Till dessa hör

  • avgiftsbelagda lotterier enligt lotterilagen
  • övriga lotterier där ingen avgift tas ut för deltagande.

Lotterier enligt lotterilagen samt skattebelopp

Lotterilagen innehåller bestämmelser om avgiftsbelagda lotterier och om vilka faktorer anordnare av lotterier ska beakta. Lotterier enligt lotterilagen är till exempel varulotterier, gissningstävlingar, bingospel och penningspel där

  • deltagandet är avgiftsbelagt
  • valet av vinnare beror på slumpen och hen får en vinst med penningvärde.

För denna typ av lotterier krävs det vanligen tillstånd av en myndighet. Läs mer om anordnade av lotterier (Polisen)

Lotteriskatten är

  • 1,5 % av det faktiska försäljningspriset på lotterna vid varulotterier och gissningstävlingar.
  • 1,5 % av intäkterna från varuvinstautomater.
  • 5 % av det sammanlagda värdet av vinsterna som delats ut vid bingospel, exklusive vinster som berättigar till nytt spel.
  • 12 % av intäkterna från penningspel som anordnas med ensamrätt (3,4 % år 2022 och 5 % är 2023).

Exempel: En allmännyttig förening anordnar ett varulotteri 1.8–31.12 för vilket föreningen har beviljats lotteritillstånd enligt lotterilagen. En lott kostar 5 euro och totalt säljs 1 000 lotter, varvid det faktiska försäljningspriset på lotterna är 5 000 euro. Lotteriskatten är 1,5 % x 5 000 euro = 75 euro.

Övriga lotterier samt skattebelopp

Lotteriskatt ska betalas även på avgiftsfria lotterier när

  • lotterierna anordnas offentligt
  • valet av vinnare beror på slumpen.

För denna typ av lotterier krävs det inget tillstånd av en myndighet. Anordnare av lotteriet kan vara till exempel en förening, ett företag eller en privatperson. Lotteriskatten är 30 % av det sammanlagda värdet av vinsterna. Vinsterna kan vara till exempel pengar, varor eller andra förmåner med penningvärde.

Exempel: Ett företag anordnar ett lotteri på Facebook där ett pris lottas ut bland alla som gillat företagets inlägg. Priset är en av företagets produkter vars värde är 300 euro. Lotteriskatten är 30 % x 300 euro = 90 euro.

Ska mottagaren av en lotterivinst betala skatt?

En vinst som erhållits i ett lotteri som omfattas av lotteriskatt är skattefri inkomst för mottagaren.

Ett pris eller en vinst är skattepliktig inkomst för mottagaren om priset eller vinsten har erhållits i en tävling eller utlottning där anordnaren inte behöver betala lotteriskatt. Läs mer om skattepliktiga priser.

Så här går deklarering och betalning av lotteriskatt till

Lotteriskatten är en skatt på eget initiativ: den som anordnar ett lotteri ska själv räkna ut, deklarera och betala skatt.

Deklarationen kan lämnas in på pappersblankett endast av särskilda skäl. Blanketten och mer information finns på blankettsidan.

Lotteriskatt ska deklareras och betalas per kalendermånad senast den 12 den andra månaden efter anordnandet av lotteriet. På ett lotteri som anordnats till exempel i januari ska du med andra ord deklarera och betala skatt senast 12 mars.

Lotteriskatt behöver inte deklareras eller betalas om skattebeloppet är mindre än 50 euro under en kalendermånad.

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024