Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ulkomaille rekisteröidyn työsuhdeajoneuvon käyttö Suomessa

Jos asut Suomessa ja työskentelet toisessa maassa, voit käyttää ulkomaille rekisteröityä työsuhdeautoa verottomasti Suomessa. Edellytyksenä on, että käytät ajoneuvoa enemmän ulkomailla kuin Suomessa.

1

Tarkista verottoman käytön edellytykset

Jos asut vakituisesti Suomessa ja työnantajallasi on kiinteä toimipaikka muussa maassa kuin Suomessa, voit käyttää siellä rekisteröityä, työnantajan omistuksessa tai hallinnassa olevaa ajoneuvoa Suomessa verottomasti. Lue lisää kiinteästä toimipaikasta.

Voit käyttää ajoneuvoa verottomasti Suomessa myös silloin, jos olet ammatinharjoittaja ja sinulla on kiinteä toimipaikka ulkomailla tai tarjoat palveluja ulkomailla, ja olet rekisteröinyt ajoneuvon ulkomaille.

Myös perheenjäsenilläsi on oikeus käyttää ajoneuvoa verottomasti. Perhettä ovat yhteisessä taloudessa asuva puoliso ja lapset.

Ajoneuvon käyttö on verotonta vain, jos sinä tai perheesi käytätte ajoneuvoa vähemmän Suomessa kuin ulkomailla 12 kuukauden ajanjakson aikana. Jos ajoneuvoa käytetään saman päivän aikana sekä Suomessa että ulkomailla, päivä lasketaan käytöksi ulkomailla.

Jos ehdot eivät täyty, ajoneuvon käyttö on verollista. Lue ohjeet, kun tuot ajoneuvon verolliseen käyttöön.

2

Anna ilmoitus verottomasta käytöstä

Tee verottoman käytön ilmoitus OmaVerossa. Anna ilmoitus Verohallinnolle ennen kuin otat ajoneuvon käyttöön Suomessa.

Kun teet ilmoituksen OmaVerossa, saat siitä Verohallinnolta heti vahvistuskirjeen OmaVeroon. Kirjeessä vahvistetaan ilmoituksen vastaanotto, ja voit tulostaa sen ajoneuvon käyttöä varten. Valitse välilehti Yhteydenpito ja sen jälkeen kohdasta Päätökset ja kirjeet linkki Avaa päätökset ja kirjeet. Kirje lähetetään sinulle myös postitse.

Pidä vahvistuskirje verottoman käytön ilmoituksesta mukana ajoneuvossa joko paperisena tai mobiililaitteella saatavissa. Esitä se tarvittaessa poliisille tai Tullille.

Huomioi! Vahvistuskirje ei ole Verohallinnon antama hyväksyntä siitä, että verottoman käytön edellytykset täyttyisivät. Selvitä aina etukäteen, onko verottomalle käytölle perusteita. Jos perusteita ei ole, ajoneuvon käyttö on verollista. Voit hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisun siitä, miten autoverolakia sovelletaan ajoneuvon verotukseen. Lue lisää ennakkoratkaisun hakemisesta.

Voit ilmoittaa verottomasta käytöstä OmaVerossa tai paperilomakkeella. OmaVero aukeaa Omat verolajit -välilehdelle. Valitse välilehti Veroasiat ja sen jälkeen kohdasta Autovero linkki Autoveron toiminnot. Valitse seuraavaksi linkki Ilmoitus verottomasta käytöstä.

Tee verottoman käytön ilmoitus OmaVerossa

Jos et voi tehdä ilmoitusta OmaVerossa, voit käyttää lomaketta 1235 (Ilmoitus ulkomaille rekisteröidyn työsuhdeajoneuvon käytöstä). Saat ilmoittamaasi osoitteeseen vahvistuksen postitse.

3

Pidä ajopäiväkirjaa

Sinun täytyy pitää ajoneuvon käytöstä ajopäiväkirjaa. Ajopäiväkirja voi olla sähköinen tai paperinen.

Erittele ajopäiväkirjaan seuraavat tiedot:

  • ajopäivä tai ajon alkamis- ja päättymispäivä
  • yhteenlasketut ajokilometrit käyttöpäivänä tai matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
  • maa tai maat, joissa autoa on käytetty
  • kuljettaja tai kuljettajat.

Ajopäiväkirjasta pitää lisäksi näkyä ajoneuvon yhteenlasketut käyttöpäivät Suomessa ja ulkomailla kunkin 12 kuukauden pituisen ajanjakson aikana.

Säilytä ajopäiväkirja vähintään kuuden vuoden ajan. Tämä aika lasketaan käytön alkamista seuraavan vuoden alusta. Jos et ole pitänyt ajopäiväkirjaa, Verohallinto voi määrätä sinulle laiminlyöntimaksun.

4

Huomaa, että autoetu on veronalaista tuloa

Työnantajalta saamasi autoetu on luontoisetu. Se on veronalaista ansiotuloa. Verohallinto määrää vuosittain luontoisetujen käypien arvojen laskentaperusteet.

Jos asut Suomessa, sinun on yleensä maksettava Suomeen veroa myös ulkomailta saamistasi tuloista. Ilmoita silloin myös ulkomailta saamasi autoetu.

Miten työsuhdeajoneuvo ja yritysajoneuvo eroavat toisistaan?

Työsuhdeajoneuvon verotonta käyttöä ei ole sidottu työtehtävien hoitamiseen, vaan ajoneuvoa voi käyttää myös omiin ajoihin. Yritysajoneuvoa voi käyttää vain työtehtävien hoitamiseen. Lue lisää yritysajoneuvosta.

Osakeyhtiön omistajien työsuhdeajoneuvon käyttö

Osakeyhtiön omistaja voi käyttää työsuhdeajoneuvoa verottomasti vain, jos hän tosiasiallisesti työskentelee osakeyhtiössä. Ajoneuvon käyttöönottaja vastaa siitä, että verottoman käytön edellytykset täyttyvät.

Jos ehdot eivät täyty, verollisen käytön aloittajan on annettava ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus.

Ilmoitukset voi antaa yritys, jos ajoneuvoa käytetään yrityksen lukuun ja ajoneuvon käyttäjä tai kuljettaja, jos ajoneuvoa käytetään kuljettajan omiin tarkoituksiin tai työsuhdeajoneuvona.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.4.2024