Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ajoneuvon ja sen käyttökulujen arvonlisävero

Tavaran tai palvelun ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron saa yleensä vähentää, jos tavara tai palvelu on ostettu arvonlisäverollista liiketoimintaa varten toiselta arvonlisäverovelvolliselta. Kun kyse on ajoneuvon hankintahinnasta tai käyttökustannuksista, arvonlisäveron vähentämiseen liittyy kuitenkin rajoituksia.

Milloin ajoneuvoon liittyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää?

Vähennysoikeuden rajoituksen vuoksi arvonlisäveroa ei lähtökohtaisesti saa vähentää henkilöauton, moottoripyörän, matkailuperävaunun, rakenteeltaan pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetun vesialuksen hankinnasta tai niiden käyttöön liittyvistä tavaroista tai palveluista. Vähennyskelvottomia tavaroita tai palveluita ovat esimerkiksi polttoaineet, huoltotyöt sekä varaosat ja tarvikkeet.

Rajoitus ei kuitenkaan ole täysin ehdoton, eikä se koske

 • ajoneuvoa tai alusta, joka on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi taikka käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen
 • henkilöautoa, joka on hankittu yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Jos ajoneuvoa tai alusta käytetään vähennykseen oikeuttamattomassa toiminnassa tai yksityiskäytössä, ei tältä osin ole oikeutta vähentää arvonlisäveroa. Vähennyskelvottomana käyttönä pidetään esimerkiksi työntekijän kodin ja työpaikan välisiä matkoja ja muita yksityisajoja sekä edustuskäyttöä. Liiketoiminnan käytössä olevan henkilöauton osalta vähäinenkin yksityiskäyttö poistaa koko vähennysoikeuden.

Milloin arvonlisäveron saa vähentää?

Pakettiauto on tavaran kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Vähennysoikeuden rajoitus ei koske paketti-, kuorma- tai linja-auton hankintaa tai niiden käyttöön liittyviä tavaroita tai palveluja. Arvonlisäveron saa vähentää, jos pakettiautoa käytetään vähennykseen oikeuttavassa liiketoiminnassa. Jos pakettiautoa käytetään myös muuhun tarkoitukseen, arvonlisäverosta saa vähentää sen osuuden, joka kohdistuu vähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan.

Henkilöauto on henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Henkilöautona pidetään myös ns. kaksikäyttöautoja sekä matkailuautoa. Arvonlisäveron saa vähentää henkilöauton käyttö- tai hankintakustannuksista vain, jos auto on hankittu yksinomaan vähennykseen oikeuttavan liiketoiminnan käyttöön. Vähäinenkin yksityiskäyttö poistaa koko vähennysoikeuden.

Huomaa kuitenkin poikkeus: henkilöautoon liittyvän arvonlisäveron saa vähentää osittain, jos yritys on hankkinut auton

 • myytäväksi
 • vuokrattavaksi
 • käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen (esimerkiksi taksiksi)
 • ajo-opetukseen.

Arvonlisäverosta saa silloin vähentää sen osuuden, joka vastaa tällaista käyttöä. Yksityiskäytön tai muun kuin yllä mainitun yrityskäytön osuutta ei saa vähentää.

Moottoripyörä, matkailuperävaunu tai pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettu vesialus: arvonlisäveron saa vähentää ainoastaan, jos ajoneuvo tai alus on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi, käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen. Arvonlisäverosta saa silloin vähentää sen osuuden, joka vastaa tällaista käyttöä. Yksityiskäytön tai muun kuin yllä mainitun yrityskäytön osuutta ei saa vähentää. Kyseisten ajoneuvojen tai alusten osalta vähennysoikeutta ei ole edes yksinomaisesta liiketoimintakäytöstä, jos käyttö ei kohdistu edellä mainittuihin toimintoihin. 

Esimerkki: Henkilöautoa käytetään sekä työtehtäviin että yksityisajoihin
Kiinteistönhoitoa harjoittava yhtiö on hankkinut henkilöauton, jolla yhtiön työntekijät käyvät hoitamassa kiinteistönhoitoon liittyviä työtehtäviä.

Työpäivän päätyttyä työntekijä ajaa autolla kotiinsa. Työntekijä käyttää yhtiön omistamaa autoa jonkin verran myös yksityisajoihin sekä päivittäisiin työmatkoihin. Koska autoa käytetään yksityisajoihin ja kodin ja työpaikan välisiin matkoihin, myöskään kiinteistönhoitoon liittyvää arvonlisäveroa ei voi vähentää. Kiinteistönhoidon mukaista osuutta hankintahinnan ja käyttökustannusten arvonlisäverosta ei siis voi vähentää. Jos yhtiö on jo vähentänyt auton hankintahinnan tai käyttökustannusten arvonlisäveroa, vähennetyt verot pitää maksaa takaisin Verohallinnolle.

Esimerkki: Henkilöautoa käytetään työtehtäviin ja työsuhdeautona
Kiinteistönvälitysyhtiö on hankkinut henkilöautoja, joita yhtiön kiinteistönvälittäjät käyttävät päivittäisessä työssään. Kiinteistönvälittäjillä on luontoisetuna veronalainen työsuhdeauto, joten he voivat käyttää autoja myös yksityisajoihin. Yhtiön hankkimat henkilöautot eivät siis ole pelkästään vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Siksi autojen hankintahintaa, käyttökustannuksia tai leasingvuokria ei saa edes osittain vähentää arvonlisäverotuksessa.

Esimerkki: Pakettiautoa käytetään työtehtäviin ja yksityisajoihin
Siivousliike on ostanut käyttöönsä pakettiautoksi rekisteröidyn ajoneuvon. Sillä ajetaan sekä siivoustoimintaan liittyviä matkoja että henkilökunnan yksityisiä matkoja. Pakettiauton hankintahinnasta ja käyttökustannuksista saa vähentää sen osuuden, joka liittyy liiketoiminnan matkoihin. Yksityiskäytön osuutta ei saa vähentää.

Esimerkki: Taksia käytetään myös yksityisajoihin
Taksiyhtiö omistaa henkilöauton. Yhtiön työntekijät käyttävät autoa myös yksityisajoihin. Koska auto on hankittu ammattimaista henkilökuljetusta varten, yhtiö voi vähentää hankinta- ja käyttökustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot siltä osin kuin autoa käytetään taksina. Muuhun käyttöön liittyvät hankinta- ja käyttökustannukset eivät ole vähennyskelpoisia.

Vähennystä varten täytyy pitää ajopäiväkirjaa

Yritys voi saada vähennyksen vain, jos ajoneuvon käytöstä on pidetty ajopäiväkirjaa.

Ajopäiväkirjaan on merkittävä päivittäin

 • matkojen alkamis- ja päättymisaika
 • matkojen alkamis- ja päättymispaikka
 • tarvittaessa ajoreitti
 • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
 • matkan pituus
 • ajon tarkoitus
 • auton käyttäjä.

Ajopäiväkirjan avulla voidaan todeta, mikä on ollut liiketoimintaan liittyvien ajojen ja yksityisajojen osuus matkoista. Jos henkilöauto on hankittu vain vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, ajopäiväkirjalla on pystyttävä osoittamaan, ettei yksityisajoja ole ollut. Muuten vähennystä ei saa tehdä, ja mahdolliset jo tehdyt vähennykset on palautettava. 

Ajopäiväkirjat pitää säilyttää yhtiön kirjanpitoaineistossa. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta.

Auton kulut tuloverotuksessa

Tuloverotuksessa yrityksen elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyvät autokulut saa vähentää elinkeinotoiminnan tuloksesta, vaikka autoa käytettäisiin osittain yksityisajoihin.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2019