Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Ajoneuvon hankinta ja käyttökulut: arvonlisäveron vähennysoikeus

Arvonlisäverovelvollisten rekisterissä oleva yritys saa vähentää ostamansa tavaran tai palvelun arvonlisäveron, jos tavara tai palvelu on ostettu vähennykseen oikeuttavaa liiketoimintaa varten toiselta arvonlisäverovelvolliselta.

Ajoneuvon hankintahintaan ja käyttökustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron vähentämiseen liittyy kuitenkin rajoituksia. Yrityksen vähennysoikeuteen vaikuttaa esimerkiksi se, mihin tarkoitukseen yritys käyttää ajoneuvoa ja onko ajoneuvo henkilöauto vai pakettiauto.

Ajoneuvoihin ja aluksiin liittyy arvonlisäveron vähennysrajoituksia

Lähtökohta on, että seuraavien ajoneuvojen ja alusten hankintahinnan arvonlisäveroa ei saa vähentää:

 • henkilöauto
 • moottoripyörä
 • matkailuperävaunu
 • vesialus, joka on rakenteeltaan pääasiassa huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettu
 • ilma-alukset, joiden suurin sallittu lähtömassa on enintään 1 550 kg.

Arvonlisäveroa ei saa vähentää myöskään tällaisten ajoneuvojen tai alusten käyttöön liittyvistä tavaroista tai palveluista, kuten esimerkiksi polttoaineista, lataussähköstä, huoltotöistä, varaosista tai tarvikkeista.

Poikkeukset henkilöautojen vähennysoikeuden rajoitukseen

Henkilöauto (ajoneuvoluokka M1) on henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Henkilöautona pidetään myös ns. kaksikäyttöautoja ja matkailuautoja, kuten myös henkilöautoksi rekisteröityjä ns. kevytkuorma-autoja. Lue lisää ajoneuvoluokasta (traficom.fi)

Yritys voi vähentää henkilöauton hankintahintaan ja käyttökustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron, jos auto on yksinomaan vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Yrityksen pitää pystyä näyttämään esimerkiksi ajopäiväkirjan avulla, että henkilöautoa on käytetty vain arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa ja käyttö on vähennykseen oikeuttavaa.

Arvonlisäverollisen liiketoiminnan käytössä olevan henkilöauton vähäinenkin yksityiskäyttö tai käyttö vähennykseen oikeuttamattomassa toiminnassa poistaa koko vähennysoikeuden henkilöautosta. Vähennyskelvotonta käyttöä ovat esimerkiksi työntekijän kodin ja työpaikan väliset matkat ja muut yksityisajot sekä edustuskäyttö.

Esimerkki: Yrityksen omistaman henkilöauton käyttö

Kiinteistönhoitoa harjoittava yritys on hankkinut henkilöauton, jolla yrityksen työntekijät käyvät hoitamassa työtehtäviä. Kun autoa käytetään ainoastaan työtehtäviin, yritys voi vähentää hankinta- ja käyttökustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot kokonaan. Ajopäiväkirjan avulla yritys pystyy osoittamaan, että autolla ei ole ajettu yksityisajoja.

Jos työntekijät sen sijaan käyttävät yrityksen omistamaa henkilöautoa myös yksityisajoihin tai kodin ja työpaikan välisiin matkoihin, yritys ei saa vähentää hankintahinnan ja käyttökustannusten arvonlisäveroa miltään osin.

Esimerkki: Henkilöautoa käytetään työtehtäviin ja työsuhdeautona

Kiinteistönvälitysyritys on hankkinut työntekijöidensä eli kiinteistönvälittäjien käyttöön henkilöautoja, jotka ovat myös kiinteistövälittäjien työsuhdeautoina. Autot ovat polttomoottori-, sähkö- ja hybridiautoja. Kiinteistönvälittäjät tankkaavat polttoainetta ja lataavat sähköä autoihin työtehtävien hoitamisen aikana. Yritys maksaa kustannukset tankkauksesta ja sähkön lataamisesta.

Yrityksen hankkimat henkilöautot eivät ole yksinomaan vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Siksi yritys ei saa vähentää miltään osin autojen hankintahintaan, käyttökustannuksiin, sähkön latauskustannuksiin tai leasingvuokriin sisältyviä arvonlisäveroja.

Esimerkki: Toiminimiyrittäjä lataa liiketoiminnassa käytettävää sähköautoa

Toiminimiyrittäjä käyttää yrityksensä omistamaa sähköhenkilöautoa vain vähennykseen oikeuttavassa liiketoiminnassa. Yrittäjä lataa autoa omistamassaan omakotitalossa, jonka sähkösopimus on yrittäjän henkilökohtainen. Omakotitalo on yrittäjän koti mutta myös yrityksen ainoa toimipaikka.

Henkilöauton lataukseen kuluvaa sähköä mitataan erillisellä mittarilla. Jos yrittäjä voi luotettavasti osoittaa, mikä osa sähköstä on käytetty ainoastaan yrityksen auton lataamiseen, hän voi vähentää tämän osuuden kiinteistön sähkölaskun arvonlisäverosta.

Esimerkki: Työntekijä tai osakas maksaa osakeyhtiön sähköauton latauksen

Työntekijä tai osakas lataa yhtiön omistamaa sähköautoa ja maksaa latauksen itse. Sähköautoa käytetään yksinomaan vähennykseen oikeuttavassa liiketoiminnassa. Työntekijä tai osakas laskuttaa maksamansa latauskulut yhtiöltä. Yhtiö ei saa vähentää arvonlisäveroa, joka sisältyy työntekijän tai osakkaan saamaan alkuperäiseen laskuun tai kuittiin.

Aina yksityisajot tai muu vähennyskelvoton käyttö eivät kokonaan estä arvonlisäveron vähentämistä. Arvonlisäveron voi vähentää arvonlisäverollisen liiketoiminnan ajoista silloin, kun henkilöauto on hankittu

 • myytäväksi
 • vuokrattavaksi
 • ammattimaiseen henkilökuljetukseen
 • ajo-opetukseen.

Yksityiskäytön tai muun vähennyskelvottoman käytön arvonlisäveroja ei saa tällöinkään vähentää. Vähennysoikeuden rajoitus ei kuitenkaan vie koko vähennysoikeutta esimerkiksi taksiyrityksen takseilta eikä autokouluyrityksen omistamista ajo-opetusautoista.

Esimerkki: Taksia käytetään ammattimaiseen henkilökuljetukseen ja yksityisajoihin

Taksiyritys omistaa henkilöauton, jota käytetään sekä ammattimaiseen henkilökuljetukseen että yksityisajoihin. Yritys voi vähentää kyseisen auton hankinta- ja käyttökustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot siltä osin kuin autoa käytetään henkilökuljetukseen. Yksityisajojen osuutta yritys ei voi vähentää. Yrityksen pitää pystyä näyttämään esimerkiksi ajopäiväkirjan avulla, mikä osuus ajoista on ammattimaista henkilökuljetusta ja mikä osuus yksityisajoa.

Esimerkki: Autovuokraamon henkilöautoa käytetään vuokraukseen ja yksityisajoihin

Autovuokraamo vuokraa omistamaansa henkilöautoa. Lisäksi henkilöautoa käytetään työntekijöiden työsuhdeautona. Autovuokraamo voi vähentää kyseisen auton hankinta- ja käyttökustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot siltä osin kuin autoa käytetään vuokraukseen. Työsuhdeajojen osuutta yritys ei voi vähentää. Yrityksen pitää pystyä näyttämään esimerkiksi ajopäiväkirjan avulla, mikä osuus ajoista on ajoneuvon vuokrausta ja mikä osuus yksityisajoja.

Vastaavasti, kun esimerkiksi autoliike hankkii myytäväksi henkilöautoja ja niitä käytetään myös työntekijöiden työsuhdeautoina, autoliike ei saa vähentää työsuhdeajojen osuutta hankinta- ja käyttökustannuksiin sisältyvästä arvonlisäverosta.

Jos henkilöautoa käytetään esimerkiksi osittain ammattimaiseen henkilökuljetukseen ja muilta osin muuhun arvonlisäverolliseen liiketoimintaan, yritys saa vähentää auton hankintahintaan ja käyttökustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot kokonaan. Tällaisessa tapauksessa henkilöauto on hankittu yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan liiketoiminnan käyttöön.

Sen sijaan jos henkilöautolla ajetaan lisäksi yksityisajoja tai muita vähennyskelvottomia ajoja, arvonlisäveroista saa vähentää ainoastaan ammattimaisia henkilökuljetuksia vastaavan osuuden. Yksityisajojen ja muun liiketoiminnan osuutta ei siis saa vähentää, koska auto ei ole yksinomaan vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Yrityksen pitää pystyä näyttämään esimerkiksi ajopäiväkirjan avulla, mikä osuus ajoista on vähennykseen oikeuttavaa käyttöä.

Esimerkki: Taksia käytetään vain vähennykseen oikeuttavassa liiketoiminnassa

Taksiyritys omistaa henkilöauton, jota käytetään sekä ammattimaiseen henkilökuljetukseen että ruoan tai lääkkeiden kotiinkuljetukseen. Yritys voi vähentää hankinta- ja käyttökustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot kokonaisuudessaan. Ajopäiväkirjan avulla yritys voi näyttää, että autolla ei ole tehty yksityisajoja.

Esimerkki: Taksia käytetään henkilö- ja tavarakuljetusten lisäksi myös yksityisajoihin

Taksiyritys omistaa henkilöauton, jota käytetään sekä ammattimaiseen henkilökuljetukseen että tavarakuljetuksiin, kuten esimerkiksi ruoan kuljetuksiin. Lisäksi yrityksen henkilökunta ajaa autolla kodin ja yrityksen toimiston välisiä matkoja, jotka ovat vähennyskelvottomia matkoja. Yritys voi vähentää kyseisen auton hankinta- ja käyttökustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot vain siltä osin kuin autoa käytetään henkilökuljetukseen. Yrityksen pitää pystyä näyttämään esimerkiksi ajopäiväkirjan avulla, mikä osuus ajoista on ammattimaista henkilökuljetusta.

Moottoripyörät, matkailuperävaunut tai alukset: kaikki liiketoiminta ei oikeuta vähennykseen

Moottoripyörän, matkailuperävaunun tai rakenteeltaan pääasiassa huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetun vesialuksen tai ilma-aluksen, jonka lähtömassa on enintään 1 550 kg, arvonlisäveron saa vähentää ainoastaan, jos ajoneuvo tai alus on hankittu

 • myytäväksi
 • vuokrattavaksi
 • ammattimaiseen henkilökuljetukseen
 • ajo-opetukseen.

Arvonlisäverosta saa vähentää vain sen osuuden, joka vastaa tällaista käyttöä. Yksityiskäytön osuutta ei saa vähentää.

Esimerkki: Yrittäjä käyttää matkailuperävaunua torikahvilana

Alv-rekisterissä oleva yrittäjä käyttää matkailuperävaunua torikahvilana. Perävaunun rekisterimerkinnässä on maininta matkailuperävaunusta. Yrittäjä ei saa vähentää matkailuperävaunun hankintahintaan tai käyttökustannuksiin sisältyvää arvonlisäveroa, koska yrittäjä ei ole hankkinut matkailuperävaunua myytäväksi, vuokrattavaksi, ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen.

Lue myös: Osittain yksityiskäytössä olevan veneen arvonlisäverotus

Pakettiautot, kuorma-autot ja linja-autot sekä muut ajoneuvot: vähennykseen oikeuttavan liiketoiminnan osuuden saa vähentää

Pakettiauto (ajoneuvoluokka N1) on tavaran kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Lue lisää ajoneuvoluokista (traficom.fi)

Paketti-, kuorma- tai linja-auton hankinnan tai niiden käyttökustannusten arvonlisäverot ovat vähennyskelpoisia siltä osin kuin ajoneuvot ovat vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Yksityiskäytön tai edustuskäytön osuutta ei saa vähentää. Myöskään esimerkiksi arvonlisäverottoman liiketoiminnan ajojen osuutta ei saa vähentää. Lue lisää: Millainen toiminta on arvonlisäverotonta?

Jos esimerkiksi pakettiautoa käytetään vain vähennykseen oikeuttavassa liiketoiminnassa, arvonlisäveron saa vähentää kokonaan. Jos pakettiautoa käytetään myös vähennyskelvottomiin ajoihin kuten yksityisajoihin tai edustuskäyttöön, niiden osuutta ei saa vähentää. Esimerkiksi ajopäiväkirjan avulla yritys voi eritellä vähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan liittyvät ajot sekä yksityisajot ja muut vähennyskelvottomat ajot.

Esimerkki: Pakettiautoa käytetään työtehtäviin ja yksityisajoihin

Siivousliike on ostanut liiketoimintansa käyttöön pakettiautoksi rekisteröidyn ajoneuvon. Autolla ajetaan sekä siivoustoimintaan liittyviä matkoja että henkilökunnan yksityismatkoja. Osa siivousliikkeen liiketoiminnasta on arvonlisäverotonta sosiaalihuoltopalvelun myyntiä. Pakettiauton hankintahinnasta ja käyttökustannuksista saa vähentää sen osuuden, joka vastaa arvonlisäverollisen liiketoiminnan matkoja. Arvonlisäverottoman liiketoiminnan ja yksityiskäytön osuutta ei saa vähentää. Siivousliikkeen on esimerkiksi ajopäiväkirjan avulla selvitettävä pakettiauton vähennyskelvoton osuus.

Myös mönkijöiden, mopojen, mopoautojen, mopoksi rekisteröityjen skoottereiden, moottorikelkkojen, polkupyörien tai hydrokoptereiden sekä niiden käyttöön liittyvien tavaroiden ja palvelujen hankintaan sisältyvät arvonlisäverot voi vähentää siltä osin kuin ajoneuvoja käytetään vähennykseen oikeuttavassa liiketoiminnassa. Yksityiskäytön tai muun vähennyskelvottoman käytön osuutta ei saa vähentää. Yrityksen pitää pystyä esittämään esimerkiksi ajopäiväkirjalla näyttöä siitä, että ajoneuvoa käytetään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen.

Mitä tietoja ajopäiväkirjaan merkitään

Ajopäiväkirjaa pidetään erikseen jokaisesta ajoneuvosta. Ajopäiväkirjaan on merkittävä päivittäin

 • matkojen alkamis- ja päättymisaika
 • matkojen alkamis- ja päättymispaikka
 • tarvittaessa ajoreitti
 • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
 • matkan pituus
 • ajon tarkoitus
 • ajoneuvon käyttäjä.

Jos autossa tai muussa ajoneuvossa ei ole matkamittaria, se kannattaa asentaa, jotta yritys voi todentaa ajetut kilometrit.

Jos ajoneuvon käyttöä ei voida mitata kilometreissä, voidaan vastaavasti käyttää ajoneuvon käyttöaikaan perustuvaa mittaamista.

Ajopäiväkirjat pitää säilyttää yhtiön kirjanpitoaineistossa. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta.

Miten vähennettävät arvonlisäverot ilmoitetaan?

Vähennettävät arvonlisäverot ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksessa kohdassa "Vähennettävä vero". Lue lisää ilmoituksen antamisesta ja korjaamisesta

Sivu on viimeksi päivitetty 30.6.2023