Metsätalouden veroilmoitus 2C

Saat postitse metsätalouden veroilmoituslomakkeen, jos olet verovuoden aikana omistanut metsää. Veroilmoitus lähetetään myös verotusyhtymille ja kuolinpesille.

Jos olet ottanut käyttöösi sähköisen viranomaisasioinnin eli Suomi.fi-viestit, veroilmoitus tulee vain OmaVeroon. Saat siitä tiedon sähköpostiisi.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Katso OmaVeron ohjeet

Paperilomake 2C ja sen täyttöohjeet (palautusosoite on lomakkeen etusivulla)

Verotusyhtymä tai kuolinpesä voi antaa veroilmoituksen OmaVerossa vain, jos sillä on Suomi.fi-valtuudet. Lue lisää verotusyhtymän tai kuolinpesän veroilmoituksesta.

Veroilmoitusten määräpäivät 2022

1. Metsätalouden veroilmoitus

Anna metsätalouden veroilmoitus (lomake 2C) viimeistään 28.2.2022, paitsi jos

  • harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, anna veroilmoitukset metsätaloudesta, maataloudesta ja elinkeinotoiminnasta viimeistään 1.4.2022
  • olet rajoitetusti verovelvollinen (asut pysyvästi ulkomailla), anna metsätalouden viimeistään 24.5.2022.

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus.

Metsätalouden veroilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos sinulla ei ole ollut vuoden aikana metsätalouden tuloja, vähennettäviä menoja tai metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

2. arvonlisäveroilmoitus

Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 28.2.2022, jos verokautesi on kalenterivuosi.

Anna arvonlisäveroilmoitus, jos sinut on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäveroilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos sinulla ei ole verovuodelta ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokautesi on kalenterivuosi etkä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, kuten maataloutta tai elinkeinotoimintaa.

Lue lisää metsänomistajan arvonlisäveroilmoituksesta.

3. esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloistasi 

Jos harjoitat pelkkää metsätaloutta, saat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi maalis-huhtikuussa 2022. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on joko 10.5., 17.5. tai 24.5.2022. Päivän näet esitäytetystä veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.

Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloistasi näkyy OmaVerossa jo 24.2.2022 ja saat sen postitse maaliskuun alussa. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on 1.4.2022.

4. kiinteistötiedot

Tarkista kiinteistöverotuspäätöksen tiedot ja tee korjaukset viimeistään 10.5.2022.

Saat kiinteistöverotuspäätöksen maaliskuussa 2022. Lue lisää kiinteistöverosta

Jos annat veroilmoituksen paperilla, lähetä se lomakkeen etusivulla olevaan osoitteeseen. Huomaa, että koronatilanteen vuoksi verotoimistojen aukioloaikoja on rajoitettu emmekä suosittele käyntiasiointiaTarkista verotoimistojen poikkeavat aukioloajat

Ilmoita OmaVerossa - näet edellisvuoden menojäännökset ja varaukset

OmaVerossa voit antaa kaikki veroilmoitukset sekä ilmoittaa korjaukset kiinteistötietoihin. Esimerkiksi edellisenä vuonna vahvistetut menojäännökset, varaukset ja metsävähennyksen tiedot ovat valmiina OmaVeron veroilmoituspohjassa. Tämä helpottaa veroilmoituksen antamista.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Metsätalouden veroilmoituksen voit antaa vaihtoehtoisesti

Veroilmoituslomakkeen mukana ei lähetetä painettua täyttöopasta tai palautuskuorta.

Veroilmoituksen tiedot näkyvät OmaVerossa

Jos olet antanut veroilmoituksen jossain muussa kanavassa kuin OmaVerossa, esimerkiksi Ilmoitin.fi:ssä tai paperilla, tiedot näkyvät OmaVerossa myöhemmin.

Jos OmaVerossa näkyy muistutus puuttuvasta ilmoituksesta, mutta olet antanut ilmoituksen toisessa kanavassa tai paperilla, muistutus on tarpeeton ja poistuu, kun ilmoituksesi on käsittelyssä.

Puolisoiden, yhtymien ja kuolinpesien veroilmoitus

Puolisoiden yhteinen metsätalouden veroilmoituslomake on lähetetty puolisoista sille, joka on rekisteröity alkutuottajana arvonlisäverovelvolliseksi. Jos kumpikaan puolisoista ei ole arvonlisäverovelvollinen tai molemmat puolisot ovat arvonlisäverovelvollisia, lomake on osoitettu sille puolisolle, joka omistaa enemmän kuin 50 % metsäomaisuudesta. Jos kumpikin puoliso omistaa tasan 50 %, lomake on osoitettu puolisoista vanhemmalle.

Toinen puolisoista voi omistaa metsänsä myös täysin yhteisestä metsätaloudesta erillisenä. Jos hän hallitsee näitä yksin omistamiaan metsiä pysyvästi itsenäisesti, hän voi antaa niistä erikseen oman veroilmoituksen. Silloin hänen pitää OmaVerossa valita "Kyllä" kohdassa "Oma erillinen ilmoitus" tai merkitä paperilomakkeen yläreunaan rasti vastaavaan kohtaan.

Jos puolisot ovat rajoitetusti verovelvollisia, he antavat kumpikin oman veroilmoituksensa yksin omistamistaan metsistä. Yhdessä omistamistaan metsistä he antavat veroilmoituksen verotusyhtymänä.

Palauta metsätalouden veroilmoitus 1.4.2022

Anna metsätalouden veroilmoitus, jos sinulla on metsätalouteen liittyviä tuloja tai menoja, metsävähennykseen tai varauksiin ilmoitettavia tietoja. Palauta metsätalouden veroilmoitus viimeistään 1.4.2022 yhdessä muiden tuloveroilmoitusten kanssa.

Ilmoita arvonlisäverotiedot verkossa

Ilmoita metsätalouteen liittyvät arvonlisäverot samalla ilmoituksella maatalouden ja elinkeinotoiminnan arvonlisäverojen kanssa oman verokautesi mukaan.

Palauta yhtymän metsätalouden veroilmoitus 2C viimeistään 28.2.2022

Verotusyhtymä on kahden tai useamman henkilön yhdessä muodostama yhteenliittymä. Anna metsäyhtymän puolesta yksi yhteinen metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus. Nämä veroilmoitukset annetaan yhtymän nimissä ja yhtymän Y-tunnuksella.

Huom. Yhtymä voi ilmoittaa OmaVerossa vain, jos sillä on Suomi.fi-valtuudet. Muuten ilmoitus on annettava paperilomakkeella. Katso-tunnistetta ja Katso-valtuuksia ei voi enää käyttää.

Verotusyhtymässä tulot ja menot lasketaan yhtymäkohtaisesti ja tulot jaetaan verotettavaksi osakkaiden tuloina. Verohallinto saa tiedon osakkaiden metsämaan omistusosuuksista suoraan kiinteistörekisteristä.

Ilmoita ja maksa arvonlisävero

Jos yhtymä on arvonlisäverovelvollinen, arvonlisäveroilmoitus annetaan yhtymän nimissä. Kun verokausi on kalenterivuosi, arvonlisäveroilmoitus annetaan viimeistään 28.2.2022. Arvonlisävero pitää myös maksaa viimeistään 28.2.2022.

Pelkästään metsätaloutta harjoittavan metsäyhtymän ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos sillä ei ole ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokausi on kalenterivuosi eikä metsäyhtymä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Lue lisää metsätalouden arvonlisäveroilmoituksesta ja maksusta

Palauta kuolinpesän metsätalouden veroilmoitus 2C viimeistään 28.2.2022. Jos kuolinpesä on arvonlisäverovelvollinen ja sen verokausi on vuosi, ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 28.2.2022 8.00. Lue lisää metsätalouden arvonlisäveroilmoituksesta ja maksusta

Kuolinpesä voi ilmoittaa OmaVerossa vain, jos sillä on Suomi.fi-valtuudet. Muuten veroilmoitus on annettava paperilla. Katso-tunnistetta ja Katso-valtuuksia ei voi enää käyttää.

Kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesä täyttää vain yhden yhteisen metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen. Kuolinpesän osakkaat vastaavat veroilmoituksen antamisesta.

Metsänomistukseen kuuluu normaalisti sekä omistus- että hallintaoikeus metsään. Jos hallintaoikeus kuitenkin erotetaan muulle kuin omistajalle, jää omistajalle oikeus omistaa metsäkiinteistö, mutta ei oikeutta nauttia sen tuottoa. Metsän hallintaoikeuden haltijalla on oikeus saada metsän tuotto ja tehdä sen mukaisesti puukauppoja.

Hallintaoikeuden haltijana sinut katsotaan tämän vuoksi metsätaloudesta verovelvolliseksi. Anna metsätalouden veroilmoitus viimeistään 28.2.2022. Huomaa, että sinulla ei kuitenkaan ole metsätalouden pääomatulojen verotuksessa mahdollisuutta metsävähennykseen eikä metsälahjavähennykseen.

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, anna myös arvonlisäveroilmoitus viimeistään 28.2.2022.

Näin kirjaudut verkkopalveluihin

Metsätalouden harjoittaja

Verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Jos haluat valtuuttaa asianhoitajan (esim. tilitoimiston) hoitamaan veroasioita puolestasi, sinun on annettava asianhoitajalle tarvittavat valtuudet osoitteessa suomi.fi/valtuudet. OmaVerossa asianhoitaja tarvitsee valtuuden "veroasioiden hoito".

Kuolinpesä ja verotusyhtymä

Kuolinpesä ja verotusyhtymä tarvitsevat Suomi.fi-valtuudet. Osakas ei voi antaa veroilmoitusta omilla tunnuksillaan.

Lue lisää valtuuksien laajuudesta ja niiden käytöstä eri verkkopalveluissa.

Muuta huomioitavaa metsänomistajalle

Ilmoita metsätalouden luovutusvoitot lomakkeella 9

Ilmoita metsäkiinteistön sekä metsätalouden koneiden ja laitteiden myynnit esitäytetyssä veroilmoituksessa OmaVerossa tai lomakkeella 9 (Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta). Ilmoita jokainen myynti erikseen. Lisätietoa metsätalouden luovutusvoitoista.

Mikä on verovuosi?

Verotus toimitetaan verovuodelta. Metsätalouden harjoittajan verovuosi on aina kalenterivuosi.

Metsätalouden harjoittajan verovuoden tulot ja menot määräytyvät niin sanotun kassaperiaatteen eli maksuhetken mukaan. Kassaperiaatteen mukaan tulot kuuluvat sille kalenterivuodelle, jolloin ne ovat olleet nostettavissa ja menot sille kalenterivuodelle, jonka aikana ne on maksettu.

Usein kysyttyä

Maa- tai metsätilalta myydystä maa-aineksesta saatua tuloa ei ilmoiteta maatalouden eikä metsätalouden veroilmoituksella. Se ilmoitetaan muuna pääomatulona esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Ilmoita tiedot OmaVerossa tai lomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset) kohdassa "3 Pääomatuloa olevat eläkkeet ja PS-sopimuksen mukaiset suoritukset sekä muut pääomatulot". Ilmoita vastaavasti myyntituloihin kohdistuvat vähennykset kohdassa "Muut pääomatulojen tulonhankkimismenot".

Huom.! Maatalousyhtymä ja metsäyhtymä ilmoittavat myyntitulot yhtymän maatalouden veroilmoituksella 2Y.