Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Metsätalouden veroilmoitus 2C

Anna metsätalouden veroilmoitus, jos sinulla on ollut kalenterivuoden aikana metsätalouden tuloja, vähennettäviä menoja tai metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja. Jos sinulla ei ole ilmoitettavaa, metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa.

Jos olet ottanut käyttöösi sähköisen viranomaisasioinnin eli Suomi.fi-viestit, veroilmoitus tulee vain OmaVeroon. Saat siitä tiedon sähköpostiisi.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Veroilmoituksen täyttöohjeet

Paperilomake 2C (Palautusosoite on lomakkeen etusivulla)

Verotusyhtymä tai kuolinpesä voi antaa veroilmoituksen OmaVerossa vain, jos sillä on Suomi.fi-valtuudet. Lue lisää verotusyhtymän tai kuolinpesän veroilmoituksesta.

Veroilmoitusten määräpäivät 2023

1. Metsätalouden veroilmoitus

Anna metsätalouden veroilmoitus (lomake 2C) viimeistään 28.2.2023, paitsi jos

 • harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, anna veroilmoitukset metsätaloudesta, maataloudesta ja elinkeinotoiminnasta viimeistään 3.4.2023
 • olet rajoitetusti verovelvollinen (asut pysyvästi ulkomailla), anna metsätalouden viimeistään 23.5.2023.

Emme lähetä enää tammikuussa 2023 tyhjää veroilmoituslomaketta postitse metsätalouden harjoittajille. Poikkeuksena tästä ovat kuolinpesät ja verotusyhtymät, jotka saavat lomakkeen edelleen postitse. Katso ohjeet paperi-ilmoittajalle.

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus.

Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos sinulla ei ole ollut vuoden aikana metsätalouden tuloja, vähennettäviä menoja tai metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

2. arvonlisäveroilmoitus

Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 28.2.2023, jos verokautesi on kalenterivuosi.

Anna arvonlisäveroilmoitus, jos sinut on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäveroilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos sinulla ei ole verovuodelta ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokautesi on kalenterivuosi etkä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa, kuten maataloutta tai elinkeinotoimintaa.

Lue lisää metsänomistajan arvonlisäveroilmoituksesta.

3. esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloistasi 

Jos harjoitat pelkkää metsätaloutta, saat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi maalis-huhtikuussa 2023. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on joko 9.5., 16.5. tai 23.5.2023. Päivän näet esitäytetystä veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.

Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloistasi näkyy OmaVerossa jo 23.2.2023 ja saat sen postitse maaliskuun alussa. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on 3.4.2023.

4. kiinteistötiedot

Tarkista kiinteistöverotuspäätöksen tiedot ja tee korjaukset viimeistään 9.5.2023.

Saat kiinteistöverotuspäätöksen maaliskuussa 2023. Lue lisää kiinteistöverosta

Ilmoita OmaVerossa - näet edellisvuoden menojäännökset ja varaukset

OmaVerossa voit antaa kaikki veroilmoitukset sekä ilmoittaa korjaukset kiinteistötietoihin. Esimerkiksi edellisenä vuonna vahvistetut menojäännökset, varaukset ja metsävähennyksen tiedot ovat valmiina OmaVeron veroilmoituspohjassa. Tämä helpottaa veroilmoituksen antamista.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Metsätalouden veroilmoituksen voit antaa vaihtoehtoisesti

Muuta huomioitavaa metsänomistajalle

Ilmoita metsätalouden luovutusvoitot lomakkeella 9

Ilmoita metsäkiinteistön sekä metsätalouden koneiden ja laitteiden myynnit esitäytetyssä veroilmoituksessa OmaVerossa tai lomakkeella 9 (Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta). Ilmoita jokainen myynti erikseen. Lisätietoa metsätalouden luovutusvoitoista.

Mikä on verovuosi?

Verotus toimitetaan verovuodelta. Metsätalouden harjoittajan verovuosi on aina kalenterivuosi.

Metsätalouden harjoittajan verovuoden tulot ja menot määräytyvät niin sanotun kassaperiaatteen eli maksuhetken mukaan. Kassaperiaatteen mukaan tulot kuuluvat sille kalenterivuodelle, jolloin ne ovat olleet nostettavissa ja menot sille kalenterivuodelle, jonka aikana ne on maksettu.

Lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä. Toimita hakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi määräpäivää.

Lisäaikaa voit hakea

Usein kysyttyä

Maa- tai metsätilalta myydystä maa-aineksesta saatua tuloa ei ilmoiteta maatalouden eikä metsätalouden veroilmoituksella. Ilmoita se muuna pääomatulona esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Ilmoita tiedot OmaVerossa tai lomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset) kohdassa "3 Pääomatuloa olevat eläkkeet ja PS-sopimuksen mukaiset suoritukset sekä muut pääomatulot". Ilmoita vastaavasti myyntituloihin kohdistuvat vähennykset kohdassa "Muut pääomatulojen tulonhankkimismenot".

Maatalous- ja metsäyhtymät

Maatalousyhtymä ja metsäyhtymä ilmoittavat maa-aineksen myyntitulot ja niihin kohdistuvat kulut yhtymän maatalouden veroilmoituksella 2Y. Yhtymä ilmoittaa tiedot

 • OmaVerossa lomakkeen 2Y vaiheessa Varallisuuslaskelma, kohdassa Pääomatulona verotettavat muut tulot.
 • paperilomakkeen 2Y  kohdassa 9 Kokonaan pääomatulona verotettavat muut tulot ja maa-ainesten myyntituloon kohdistuvat tulonhankkimismenot.

Tämä ei kuitenkaan koske kiinteistöyhtymää, jonka kiinteistöllä ei ole maatalousmaata eikä metsää. Kiinteistöyhtymän osakkaat ilmoittavat osuutensa maa-ainestuloista ja niihin kohdistuvista menoista oman esitäytetyn veroilmoituksensa yhteydessä OmaVerossa tai lomakkeella 50B.  

Pellon vuokratulo on maatalouden tuloa. Jos omistat peltoa ja olet antanut sen vuokralle, sinun täytyy ilmoittaa vuokratulo maatalouden veroilmoituksessa.

Jos pellon omistaa esimerkiksi Y-tunnuksellinen kuolinpesä tai yhtymä, anna maatalouden veroilmoitus niiden nimissä. Tässä tapauksessa tarvitset sähköistä asiointia varten Suomi.fi-valtuuden.

Pitääkö pellon vuokrauksesta antaa arvonlisäveroilmoitus?

Ohjevideo: Näin ilmoitat pellon vuokratulot OmaVerossa

Näin löydät maatalouden veroilmoituksen

 1. Katso kuva

  Olet välilehdellä Omat verolajit. Etsi osio Henkilön tulovero – tai Yhtymän tulovero, jos annat veroilmoituksen maatalousyhtymän nimissä.

  Valitse kohdasta Verovuosi 2022 linkki Tee maatalouden veroilmoitus.

 2. Katso kuva

  Huom. henkilöasiakas: Jos sivulla ei ole linkkiä suoraan maatalouden veroilmoitukseen, valitse kohdasta Verovuosi 2022 linkki Veroilmoitukset ja verotustiedot.

 3. Katso kuva

  Varmista, että oikea vuosi on valittuna. Valitse sen jälkeen linkki Maatalouden veroilmoitus.

Näin ilmoitat pellon vuokratulon

 1. Katso kuva

  Veroilmoituksessa on 5 vaihetta. Näet ne vaihepolusta, joka on sivun yläosassa.

  Taustatiedot

  Tarkista, että tietosi ovat oikein.

 2. Katso kuva

  Tulot

  Valitse kohta Ilmoitan tietoja Tulot-vaiheessa. Vieritä sen jälkeen sivua alaspäin.

 3. Katso kuva

  Etsi kohta Arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset ja muut arvonlisäverottomat tulot (mm. pellon vuokratulot). Valitse tässä kohdassa Kyllä.

  Merkitse pellon vuokratulo kohtaan Muut arvonlisäverottomat tulot.

 4. Katso kuva

  Menot ja varaukset

  Jos sinulla on maatalouden menoja, ilmoita tiedot tässä vaiheessa. Valitse oikeassa kohdassa Kyllä ja ilmoita tiedot.

  Jos sinulla ei ole maatalouden menoja, valitse En ilmoita tietoja Menot ja varaukset -vaiheessa.

 5. Katso kuva

  Varallisuuslaskelma

  Tässä vaiheessa voit tarkistaa, että varallisuuslaskelman tiedot ovat oikein.

 6. Katso kuva

  Esikatsele ja lähetä

  Tarkista tiedot. Tarvittaessa pääset korjaamaan tietoja Muokkaa-linkeistä.

  Kun kaikki tiedot ovat oikein, Lähetä veroilmoitus.

   

Pitää, jos olet hakeutunut siitä arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana. 

Jos et ole hakeutunut pellon vuokrauksesta arvonlisäverovelvolliseksi, vuokraus on arvonlisäverotonta. Silloin kun sinulla on pelkästään metsätaloutta ja arvonlisäverotonta pellon vuokrausta, arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos sinulla ei ole kyseisenä vuonna puun myyntiä tai muuta ilmoitettavaa.

Jos et ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi pellon vuokraamisesta, et voi myöskään vähentää siihen kohdistuvien hankintojen arvonlisäveroja.

Ilmoita pellon vuokra maatalouden tulona tuloveroilmoituksella 2 tai 2Y (yhtymät).

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2023