Ajoneuvon veroton käyttö

Voit käyttää ajoneuvoa verottomasti, jos verottoman käytön edellytykset täyttyvät.

Jos tuot verottomaan käyttöön otettavan ajoneuvon Suomeen tai otat ajoneuvon Suomessa verottomaan käyttöön, sinun on yleensä annettava Verohallinnolle verottoman käytön ilmoitus. Anna ilmoitus ennen kuin veroton käyttö alkaa. Joissakin tilanteissa ajoneuvon verottomasta käytöstä ei anneta Verohallinnolle ilmoitusta.

Tee ilmoitus OmaVerossa ennen verottoman käytön alkamista

Tee ilmoitus verottomasta käytöstä OmaVerossa aina ennen kuin otat ajoneuvon käyttöön Suomessa.

Verohallinto vahvistaa ilmoituksen, mutta vahvistus ei tarkoita, että Verohallinto olisi tutkinut ja hyväksynyt verottoman käytön edellytykset. Muista itse etukäteen selvittää, onko verottomalle käytölle perusteet. Jos perusteita ei ole, ajoneuvon käyttö on verollista.

Pidä ajoneuvossa mukana vahvistus verottoman käytön ilmoituksesta ja muut asiakirjat, joilla voit osoittaa, että sinulla on oikeus käyttää ajoneuvoa verottomasti. Esitä asiakirjat pyydettäessä poliisille tai Tullille.

Verohallinto voi pyytää sinulta tarkempia tietoja tai selvitystä verottomasta käytöstä. Verohallinto voi lisäksi pyytää sinua esittämään asiakirjoja verottoman käyttöoikeuden selvittämiseksi.

Vakituinen asuinpaikka

Useissa tapauksissa on merkitystä sillä, missä ajoneuvon käyttäjän tai käyttöönottajan katsotaan asuvan vakituisesti - lue lisää vakituisesta asuinpaikasta.

Jos verottoman käytön edellytykset eivät täyty

Jos ajoneuvon verottomalle käytölle ei ole perusteita, Verohallinto kehottaa ajoneuvon käyttöönottajaa antamaan veroilmoituksen ja määrää autoveron ja viivästyskoron. Koska ajoneuvon käyttöönottaja on laiminlyönyt veroilmoituksen ja käyttöönottoilmoituksen antamisen, määrää Verohallinto laiminlyönneistä veronkorotuksen ja laiminlyöntimaksun.

Lue veronkorotuksen ja laiminlyöntimaksun määräytymisestä tarkemmin ohjeesta Seuraamusmaksut autoverotuksessa.

Laiminlyöntimaksu verottoman käytön ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä

Voit joutua maksamaan laiminlyöntimaksua verottoman käytön ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä, jos

  • et anna verottoman käytön ilmoitusta, vaikka sinulla on ilmoittamisvelvollisuus
  • annat verottoman käytön ilmoituksen virheellisenä.

Verohallinto ei määrää laiminlyöntimaksua, jos laiminlyönti on vähäinen tai sille on pätevä syy.