Autoveron määrä

Autoveron määrä

Verohallinto ei anna asiakkaille laskelmia autoveron määrästä etukäteen. Ajoneuvojen arvo muuttuu jatkuvasti markkinoiden mukaan ja samankin automallin kohdalla vero voi vaihdella. Verohallinto ei anna ennakkoratkaisua verotusarvosta. Voit hakea autoverolain soveltamisesta sitovan maksullisen ennakkoratkaisun, mutta autoverolain mukaisesta verotusarvosta ennakkoratkaisuakaan ei anneta.

Käytetyn auton autoveron määrään vaikuttavat auton ominaispiirteet kuten auton merkki, malli, päästölukema (CO2) sekä ajokilometrit, auton ikä ja varusteet. Käytetyt autot ovat käyttöhistorialtaan, kunnoltaan ja varusteiltaan yksilöllisiä.

Autoveron määrän laskeminen

Autoveron määrä riippuu auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta Suomen markkinoilla sekä päästölukemasta (CO2).

Autovero lasketaan ajoneuvon yleisen vähittäismyyntiarvon eli verotusarvon perusteella. Prosenttiluku, jolla autovero lasketaan yleisestä vähittäismyyntiarvosta, määräytyy auton tyyppihyväksynnän mukaisen päästölukeman (CO2) perusteella. Vanhemmilla autoilla, joista ei ole saatavissa päästölukemaa (CO2), sovelletaan auton kokonaispainoon ja käyttövoimaan perustuvaa veroprosenttia.

Käytettynä verotettavasta ajoneuvosta kannetaan veroa enintään se pienin määrä, joka samanlaisena pidettävän Suomessa jo aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon arvossa on jäljellä. Käytetyn ajoneuvon kanssa samanlaisena pidettäviä ajoneuvoja on voitu verottaa useilla eri veroprosenteilla. Verohallinto selvittää aiemmat veroprosentit ja soveltaa verotuksessa näistä alinta.

Auton päästölukeman (CO2) selvittäminen

Auton päästölukeman (CO2) voi tarkistaa esimerkiksi auton (EU- tai ETA-valtiossa annetusta) rekisteröintitodistuksesta, vaatimuksenmukaisuustodistuksesta (ns. CoC-todistus) tai valmistajan edustajan antamasta todistuksesta.

Veroprosentti määritetään kokonaismassan perusteella sellaisille uusille autoille, joita eivät koske EY-tyyppihyväksyntämenettely ja yhteisötason säännökset päästöjen mittaamisesta. Tällaisia ovat mm. piensarjatuotantona valmistetut autot sekä EU:n ulkopuolella valmistetut yksittäiset autot.

Moottoripyörän veron määrän arviointi itse etukäteen

Moottoripyörän vero on moottorin iskutilavuuden tai käyttövoiman mukaan prosenttimäärä moottoripyörän verotusarvosta.

Verotusarvoa voit arvioida myös tehtyjen verotuspäätösten perusteella.

Suomessa harvinaisen ajoneuvon autoveron määrä

Harvinaisten ajoneuvomallien autoveron määrän arviointi itse etukäteen voi olla hankalaa. Suomen markkinoilla harvinaisten ajoneuvomallien verotusarvon määrittämisessä Verohallinto käyttää arvonmääritykseen lain nojalla sovellettavia arviointimenetelmiä

Ajoneuvon tuonti EU:n ulkopuolelta

EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista maksetaan autoveron lisäksi tulli ja maahantuonninarvonlisävero 24 %. Lisätietoa tullauksesta ja maahantuonnin arvonlisäverosta www.tulli.fi. 

 

Asiakaspalvelu

Avainsanat: