Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ennakkoratkaisuhakemus

Tämä ohje on henkilöasiakkaille sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille.

Verokysymyksiin voi saada maksullisen ennakkoratkaisun Verohallinnolta:

Ennakkoratkaisu on sitova päätös siitä, miten Verohallinto ratkaisee yksittäisen veroasian. 

Päätös on maksullinen (120–2 520 euroa, katso ennakkoratkaisujen hinnasto).

Ennakkoratkaisua voi hakea vain omaa verotusta koskevaan asiaan. Yleisluontoisiin kysymyksiin ei voi saada sitovaa ennakkoratkaisua.

Arvonlisäverotukseen voi hakea myös kirjallista ohjausta. Kirjallinen ohjaus on maksutonta.

Milloin ennakkoratkaisua voi hakea?

Tee tuloverotusta koskeva hakemus ennen veroilmoituksen viimeistä määräpäivää. Vaikka olisit saanut lisäaikaa veroilmoituksen antamisaikaan, se ei siirrä hakemuksen määräaikaa.

Jos hakemuksesi liittyy muuhun verolajiin kuin tuloveroon, hae ennakkoratkaisua ennen kuin sinun pitää ilmoittaa tai maksaa vero tai ennen kuin sinun pitää toimittaa ennakonpidätys.

Lahjaverotuksen ennakkoratkaisun voi saada vain, jos lahjaa ei ole vielä annettu. Perintöverotuksen ennakkoratkaisua voi hakea vasta perinnönjättäjän kuoleman jälkeen ennen perintöverotuksen toimittamista.

Missä roolissa haet ennakkoratkaisua?

Tee hakemus ensisijaisesti OmaVerossa. OmaVerosta voit myös seurata ennakkoratkaisuhakemuksen käsittelyn etenemistä.

Jos et voi tehdä hakemusta OmaVerossa:

Tee vapaamuotoinen kirjallinen hakemus. Lue tarkemmat ohjeet hakemuksen sisältöön tältä sivulta.

Asiakirja kannattaa pitää yksinkertaisena, vältä erikoismuotoiluja. Tallenna tiedosto mieluiten tekstimuotoisena doc- tai docx-tiedostona. Vältä tiedostoja, jotka sisältävät kuvaksi skannattuja asiakirjoja. Tiedoston voi tarvittaessa tallentaa myös jossakin seuraavista tiedostomuodoista: pdf. rtf, jpeg, jpg, tiff ja png. Tiedoston koko voi olla enintään 30 megatavua (Mt).

Toimita valmis tiedosto henkilölle, joka vastaa sen lähettämisestä OmaVerossa. 

OmaVerossa täytyy liitteen lisäksi ilmoittaa:

 • mitä verolajia ja verovuotta ennakkoratkaisuhakemus koskee
 • lisätietojen antajan yhteystiedot
 • verkkolaskuosoite, jos haluaa laskun verkkolaskuna.

Voit tehdä hakemuksen OmaVerossa, jos olet saanut Suomi.fi-valtuuden henkilön tai yrityksen veroasioiden hoitoa varten.

Jos sinulla ei ole Suomi.fi-valtuutusta, voit tehdä ennakkoratkaisuhakemuksen paperilla. Toimi näin:

Toimi näin, kun haet ennakkoratkaisua

1

Tee hakemus

Tee hakemus OmaVerossa. Esitä hakemuksessa mahdollisimman tarkkaan se verotusta tai liiketoimea koskeva kysymys, johon haet sitovaa päätöstä. Ilmoita hakemuksessa myös kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja selvitykset liitteineen. Jos hakemus koskee sopimukseen tai muuhun asiakirjaan liittyvien kysymysten tulkintaa verotuksessasi, liitä hakemukseen jäljennös kyseisestä asiakirjasta.

Tee hakemus OmaVerossa

 1. Valitse välilehti Veroasiat.
 2. Valitse kohdasta Hakemukset linkki Kaikki hakemukset.
 3. Valitse linkki Ennakkoratkaisu.

Jos et voi tehdä hakemusta OmaVerossa tai hakemus sisältää sisäpiiritietoja, tee vapaamuotoinen kirjallinen hakemus. Liitä hakemuksen kansilehdeksi erillinen Saatelomake ennakkoratkaisu-, poikkeuslupa- tai ohjauspyyntöhakemukseen (7300)

Hakemusta ei voi tehdä englanniksi.

2

Hakemuksen käsittely

Käsittelemme hakemuksen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat selvitykset ja asiakirjat ovat saapuneet Verohallintoon. Pystymme käsittelemään hakemuksesi nopeammin, kun toimitat tarvittavat selvitykset jo hakemuksessa.

Voit tarvittaessa täydentää hakemusta. Verohallinto voi myös pyytää sinua täydentämään hakemusta.

Hakija voi käsittelyn aikana peruuttaa hakemuksen kirjallisesti. Verohallinto tekee peruutuksesta kirjallisen päätöksen, josta peritään käsittelymaksu.

Voit seurata ennakkoratkaisuhakemuksen käsittelyn tilannetta OmaVerossa: Valitse välilehti Veroasiat ja sen jälkeen kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila linkki Käsittelytilanteen seurantaVoit myös tarkistaa yleisen käsittelyaikaennusteen

3

Saat päätöksen ja laskun

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat siitä kirjallisen päätöksen.

Saat päätöksen hakemuksessa ilmoittamaasi osoitteeseen tai aiemmin Verohallinnolle ilmoittamaasi omaan tai yhtiön osoitteeseen. Näet päätöksen myös OmaVerossa.

Saat laskun ennakkoratkaisun maksamista varten erikseen. Katso ennakkoratkaisujen hinnasto.

4

Vaadi päätöksen soveltamista

Kun olet saanut päätöksen, sinun pitää erikseen vaatia, että Verohallinto noudattaa ennakkoratkaisua verotuksessa. Voit esittää vaatimuksesi vapaamuotoisesti, esimerkiksi merkitä asian veroilmoitukseen tai lisätä liitteeksi ennakkoratkaisupäätöksen.

Valmisteverotuksessa ennakkoratkaisua noudatetaan ilman vaatimustasi.

Huomioi päätöksen voimassaoloaika.

5

Päätöksen voimassaolo

Tuloverotusta koskeva ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi. Ennakkoratkaisu on voimassa enintään sen verovuoden ajan, joka päättyy päätöksen antamista seuraavan kalenterivuoden aikana.

Jos ennakkoratkaisu koskee muuta verolajia kuin tuloverotusta, päätös voi olla voimassa edellä mainitusta poiketen.

Jos ennakkoratkaisu koskee kustannusten korvausta tai luontoisedun arvostusta, päätös annetaan aina vain kuluvalle vuodelle.

Ennakkoratkaisun maksullisuus

Jokainen ennakkoratkaisuhakemukseen annettu päätös on maksullinen. Hakemuksesta peritään päätösmaksu, käsittelymaksu tai molemmat.

Jos hakemukseen annetaan useita ennakkoratkaisuja, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen, jokaisesta ennakkoratkaisusta peritään puolet hinnaston mukaisesta maksusta. Jos ennakkoratkaisuhakemuksessa pyydetään päätöstä usean hakijan verotukseen, jokaisen hakijan asia käsitellään omana hakemuksenaan.

Käsittelymaksu peritään myös silloin, kun

 • asiassa päätetään olla antamatta ratkaisua
 • asia jätetään tutkimatta
 • asiakas peruuttaa hakemuksensa
 • hakemuksen kysymys on yleisluontoinen, eikä siihen siksi voi antaa sitovaa ennakkoratkaisua
 • hakemus on niin puutteellinen, että siihen joudutaan pyytämään vähäistä enemmän lisäselvitystä

Lue lisää Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta 

Yhteisö voi pyytää ennakollista keskustelua

Joissain tapauksissa yhteisö voi käydä ennakollisen keskustelun Verohallinnon kanssa ennakkoratkaisun hakemisen sijasta. Lue tarkemmin, minkälaisiin tilanteisiin ennakollinen keskustelu soveltuu.

Lue tarkemmat ohjeet ennakkoratkaisun hakemisesta, kun kyseessä on

Voit hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisun siitä, miten autoverolakia sovelletaan ajoneuvon verotukseen. Ennakkoratkaisun voit hakea esimerkiksi

 • ajoneuvon verotusarvosta
 • autoveron määrästä.

esitä yksilöity kysymys

Esitä hakemuksessa yksilöity autoverotusta koskeva kysymys ja anna tarvittava selvitys ajoneuvosta. Verohallinto ei anna ennakkoratkaisua yleisellä tasolla esitettyihin, tiedustelun luonteisiin kysymyksiin.


Mitä tietoja ennakkoratkaisuhakemuksessa pitää ilmoittaa?

Jos haet ennakkoratkaisua ajoneuvon verotusarvosta, ilmoita hakemuksessa

 • että haet ennakkoratkaisua ajoneuvon verotusarvosta
 • ajoneuvoluokka
 • ajoneuvon merkki, malli ja tekniset tiedot (iskutilavuus, korimalli, vaihteisto, vetotapa, teho, käyttövoima ja ovien lukumäärä)
 • matkamittarin lukema
 • onko ajoneuvo uusi vai käytetty ja käyttöönottopäivä (jos käytetty)
 • ajoneuvon valmistenumero (jos tiedossa)
 • variantti ja versio (jos tiedossa)
 • muu mahdollinen selvitys.

Jos haet ennakkoratkaisua ajoneuvon autoveron määrästä, ilmoita hakemuksessa myös

 • että haet ennakkoratkaisua autoveron määrästä
 • ajoneuvon CO2-arvon peruste
 • ajoneuvon CO2-arvo tai ajoneuvon kokonaismassa.

Ennakkoratkaisu on voimassa enintään sen antamista seuraavan kalenterivuoden loppuun. Verotusarvoa tai autoveron määrää koskeva ennakkoratkaisu on kuitenkin voimassa enintään 3 kuukautta.

Verohallinnon on noudatettava lainvoimaista ennakkoratkaisua, jos ennakkoratkaisun saaja sitä vaatii. Todellisten olosuhteiden täytyy vastata hakemuksessa kuvattua tilannetta.

Jos ajoneuvosta on jo annettu veroilmoitus, ennakkoratkaisua ei anneta.

Ennakkoratkaisua lahjaverotukseen voi hakea joko lahjanantaja tai lahjansaaja.

Lahjansaaja ei kuitenkaan voi hakea ennakkoratkaisua siihen, pitääkö lahjanantajan mahdollisesti maksaa luovutusvoitosta veroa. Ratkaisua siihen voi hakea vain lahjanantaja.

Esitä hakemuksessa täsmällinen kysymys

Kirjoita hakemukseen yksilöity kysymys lahjaverotuksesta. Anna hakemuksessa myös selvitys, jota asian ratkaisemiseen tarvitaan. Liitä hakemukseen lahjakirjaluonnos ja muut asiaan liittyvät asiakirjat.

Yksilöity verotuskysymys ei ole esimerkiksi kysymys omaisuuden käyvästä arvosta. Jos omaisuuden arvolla on kuitenkin merkitystä verotukseen:

 • Kerro, mitkä seikat vaikuttavat omaisuuden arvoon.
 • Kerro oma käsityksesi omaisuuden arvosta perusteluineen.
 • Liitä hakemukseen mahdollinen arviolausunto.

Jos haet ennakkoratkaisua sukupolvenvaihdosta koskevaan asiaan:

 • Yksilöi tarkasti lahjaverotusta koskeva kysymys.
 • Perehdy vero.fi-ohjeisiin sukupolvenvaihdoksesta, ennen kuin lähetät hakemuksen.
 • Anna hakemuksessa selvitys siitä, miten mahdollisten sukupolvenvaihdoshuojennusten edellytykset täyttyvät tilanteessasi.

Lue lisää

Esitä hakemuksessa täsmällinen kysymys

Kirjaa hakemukseen täsmällinen kysymys, eli mihin verotuskysymykseen haet ennakkoratkaisua. Kysymyksen tulee koskea hakijan omaa verotusta ja ratkaisulla tulee olla välitön vaikutus hakijalle määrättävään veroon.

Yksilöity kysymys voi olla esimerkiksi seuraava:

 • Jos maatilan toimintamuodon muutos tehdään ennakkoratkaisuhakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti, sovelletaanko toimintamuodon muutokseen tuloverolain 24 §:n säännöksiä?

Yksilöityjä verotuskysymyksiä eivät ole esimerkiksi nämä kysymykset:

 • Aiheutuuko suunnittelemastani toimenpiteestä veroseuraamuksia?
 • Millaisia veroseuraamuksia hakemuksessa kuvatusta järjestelystä voisi syntyä?

Ennakkoratkaisua ei myöskään anneta useiden vaihtoehtoisten menettelytapojen verotuskohtelusta, joihin liittyy veroedun tavoittelun piirteitä.

Ilmoita hakemuksessa myös verovuodet, joille haet ennakkoratkaisua ja anna selvitys maatilalla harjoitettavasta toiminnasta, joka on tarkoitus yhtiöittää.

Kerro hakemuksessasi nämä tiedot

Ennakkoratkaisussa voidaan ottaa kantaa maatilan yhtiöittämisen verovaikutuksiin vain, jos hakemuksessa on selvitetty ne varat ja velat, jotka on tarkoitus siirtää perustettavaan yhtiöön. Selvitystä tarvitaan, jotta Verohallinto voi tarkastaa siirtoarvojen verotuksellisen jatkuvuuden ja yhtiön identtisyyden säilymisen yhtiöittämisessä.

Siksi hakemustekstin pitää sisältää seuraavat tiedot (ei siis riitä, että tiedot ovat vain liitteissä):

 • selvitys maatilalla harjoitettavasta toiminnasta, joka on tarkoitus yhtiöittää
 • selvitys varoista ja veloista, jotka on tarkoitus siirtää perustettavaan yhtiöön sekä perusteet sille, jos joitain varoja tai velkoja ei siirretä yhtiöön
 • selvitys yhtiön verotukseen jatkuvuusperiaatteella siirtyvän pellon, metsän ja muun maan hankintamenoista
 • selvitys perintö- ja lahjaverotuksessa sovelletuista huojennetuista arvoista, jos olet saanut maatilan osaksi tai kokonaan lahjana tai perintönä, ja lahjaan tai perintöön on sovellettu sukupolvenvaihdoshuojennusta
 • selvitys verotuksessa poistokelpoisen omaisuuden siirtoarvoista (poistamaton menojäännös)
 • selvitys metsävähennyksen käytöstä ennen yhtiöittämistä, jos yhtiölle siirtyy metsää, jonka saannosta on syntynyt metsävähennysoikeutta
 • selvitys raivauskustannusten määrästä, jos tilalla on raivattu metsämaata pelloksi
 • selvitys velkojen jakaantumisesta käyttötarkoituksen mukaan maatalouteen, metsätalouteen ja yksityistalouteen
  • Hakemuksesta on käytävä ilmi esimerkiksi se, kuinka kiinteistöjen hankkimiseksi otetut velat jakaantuvat peltomaalle ja metsämaalle, jos kaikki metsämaa ei siirry perustettavalle yhtiölle, vaan osa metsämaasta jätetään yksityisomistukseen.
  • Perustettavalle yhtiölle voidaan siirtää jatkuvuusperiaatteen mukaan ilman veroseuraamuksia vain se osuus velasta, joka kohdistuu yhtiölle siirtyvään varallisuuteen.
 • selvitys osakkeiden jakaantumisesta osakkeenomistajille sekä perusteet varallisuudesta poikkeavasta jaosta
  • Tee laskelma siitä, kuinka omistussuhteet jakaantuvat perustettavassa yhtiössä ja selvitä, mihin omistusosuudet perustuvat. Jos omistus ei jakaudu yrityksen omistajien kesken samassa suhteessa kuin yrityksen nettovarallisuus ennen muutosta, seurauksena voi olla lahjaverotus. Jos osakeyhtiön osakkeita merkitsee henkilö, jolla ei ollut osuutta yrityksen omaisuuteen ennen muutosta, toimintamuodon muutoksen säännöksiä ei voida soveltaa.

Ennakkoratkaisumenettelyssä hakijalla on velvollisuus esittää kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja selvitykset. Verohallinto voi verotuksen toimittamisen yhteydessä selvittää ja tutkia asiaa, mutta ennakkoratkaisuasiassa hakijan on itse toimitettava kaikki asian kannalta tarpeelliset tiedot, joiden perusteella Verohallinto voi asian ratkaista.

Lue lisää: Ennakkoratkaisuhakemuksen tekeminen ja siihen annettava päätös

LIITÄ HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET

Liittäessäsi ennakkoratkaisuhakemukseen asiakirjoja, muista numeroida liitteet juoksevasti. Merkitse tekstiin, mihin liitteeseen kulloinkin viittaat, esimerkiksi "Katso liite numero 5.".

Liitä hakemukseen ainakin seuraavat liitteet, jotka ovat yleensä tarpeen asian ratkaisua varten:

 • Jos sinulla on käytössäsi maatilan hankinnan yhteydessä tehtylaskelma luovutushinnan jakautumisesta, liitä kopio siitä ennakkoratkaisuhakemukseen. Laskelmalta selviävät muun muassa yhtiölle siirtyvän peltomaan, metsämaan ja joutomaan osuudet kauppahinnasta.
 • Luonnos perustamissopimuksesta
  • Perustamissopimuksessa täytyy olla mm. perustamissopimuksen päivämäärä, tieto kaikista osakkeenomistajista ja kunkin osakkeenomistajan merkitsemistä osakkeista, tieto osakkeesta maksettavasta merkintähinnasta ja osakkeen maksuajasta sekä tieto yhtiön hallituksen jäsenistä.
  • Jos osakepääoman maksuun käytetään apporttiomaisuutta, on perustamissopimuksessa oltava lisäksi selvitys apporttiomaisuudesta.
 • Luonnos apporttikirjasta
  • Apporttikirjassa yksilöidään sekä maatilalta osakeyhtiölle siirtyvä apporttiomaisuus että apporttiomaisuudella suoritettava maksu. Apporttikirjassa on ilmoitettava siirtyvän omaisuuden käyvät arvot sekä osakeyhtiön taseeseen kirjattavat arvot. Apporttikirjassa on mainittava omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja omaisuuden arvostamisessa noudatetut menetelmät.
  • Selvitys avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön siirtyvästä omaisuudesta.
 • Luonnos yhtiöjärjestyksestä tai yhtiösopimuksesta
  • Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on mainittava vähintään yhtiön toiminimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta ja toimiala. Yhtiön tilikausi on ilmoitettava joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.
  • Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on laadittava kirjallinen yhtiösopimus. Yhtiösopimuksessa on mainittava ainakin yhtiön toiminimi, toimiala, kotipaikka, vastuunalaisten ja äänettömien yhtiömiesten täydelliset nimet, äänettömien yhtiömiesten panokset rahassa, tieto siitä, miten äänettömien yhtiömiesten voitto-osuudet lasketaan ja maksetaan ja kenellä vastuunalaisista yhtiömiehistä on yhtiön nimenkirjoitusoikeus. Lisäksi yhtiösopimukseen on kirjattava yhtiön kalenterivuodesta poikkeava tilikausi sekä yhtiökauden pituus, jos yhtiökausi on määräaikainen.
 • Kopiot kiinteistöjen hankinta-asiakirjoista sekä lainhuutotodistuksista
  • Liitä hakemukseen kopiot maatilakiinteistöjen kauppakirjoista, lahjakirjoista tai muista hankinta-asiakirjoista (esimerkiksi ositus- ja perinnönjakokirja), joihin esitetyt hankintamenot perustuvat.
  • Jos olet saanut maatilan osaksi tai kokonaan sellaisena lahjana tai perintönä, johon on sovellettu perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennusta, liitä kopio perintö- tai lahjaveropäätöksestä liitteineen. Selvitä ennakkoratkaisuhakemuksessa  perintö- ja lahjaverotuksessa sovelletut huojennetut arvot. Jos ne eivät ilmene päätöksestä tai sen liitteistä, voit laskea ne kannanotossa Sukupolvenvaihdoshuojennuksen vaikutus maatilan hankintamenoon kerrotulla tavalla.
 • Kopiot velkasaldotodistuksista ja velkakirjoista
 • Liitä mukaan velkakirjat niistä perustettavaan yhtiöön siirrettävistä veloista, jotka eivät näy verovelvollisen henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksella.

Ennakkoratkaisua ei kannata hakea, jos annetulla ratkaisulla ei ole vaikutusta luovutuksen toteuttamiseen. Tällainen tilanne on esimerkiksi maatilan lahjoitus, jossa maatalouden jatkaminen on selvä asia.

Esimerkki: Luovuttajan ei tarvitse hakea ennakkoratkaisua luovutusvoittoverotuksesta silloin, kun hän myy yli kymmenen vuotta sitten ostamansa tilat lapselleen ja hän on aktiivisesti harjoittanut näillä tiloilla välittömästi ennen luovutusta maataloutta, kuten maidontuotantoa tai karjan kasvatusta sekä peltoviljelyä.

Jos haet ennakkoratkaisua, lue huolellisesti alla olevat ohjeet.

Esitä hakemuksessa täsmällinen kysymys

Ilmoita ennakkoratkaisuhakemuksessa suunniteltu luovutusajankohta.

Kirjaa hakemukselle täsmällinen kysymys, eli mihin verotuskysymykseen haet ennakkoratkaisua. Kysymyksen tulee koskea hakijan omaa verotusta ja ratkaisulla tulee olla välitön vaikutus hakijalle määrättävään veroon. Yksilöity kysymys voi olla esimerkiksi seuraava:

 • Jos maatilan sukupolvenvaihdos tehdään ennakkoratkaisuhakemuksen oheen liitetyn kauppakirjaluonnoksen mukaisesti, määrätäänkö luovutuksensaajalle lahjaveroa ja mikä on lahjaveron peruste ja määrä?
 • Sovelletaanko luovutukseen perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiä?
 • Sovelletaanko luovutukseen tuloverolain sukupolvenvaihdoshuojennussäännöstä?

Ennakkoratkaisua ei anneta esimerkiksi yleisluontoisiin tai pelkästään luovutettavan omaisuuden käypää arvoa koskeviin kysymyksiin, kuten:

 • Mitkä ovat veroseuraamukset?
 • Aiheutuuko suunnitellusta toimenpiteestä veroseuraamuksia?

ILMOITA SUUNNITTEILLA OLEVASTA MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSESTA MYÖS SEURAAVAT TIEDOT

Näiden tietojen pitää käydä selvästi ilmi hakemuksesta ja sen liitteistä.

Perustiedot luovutuksen yksilöintiä varten

 • Luovutuksen osapuolet (nimet ja henkilö- tai Y-tunnukset)
  Jos luovuttajia tai luovutuksensaajia on useita
  • selvitä, mitä kukin luovutuksen osapuoli luovuttaa tai hankkii
  • luovutuskirjassa tai ennakkoratkaisuhakemuksessa on ilmoitettava tieto siitä, onko luovutuksesta mahdollisesti syntyvä lahja tarkoitettu saajille yhteislahjaksi vai erillisiksi lahjoiksi.
 • Luovutusten osapuolten sukulaisuussuhde
 • Luovutettavaan omaisuuteen kuuluva kiinteistö

Selvitä kiinteistöstä

 • kiinteistötunnukset ja pinta-alatiedot
 • erittely luovutettavien kiinteistöjen pinta-alatiedoista (rakennuspaikat, pelto, salaojitettu pelto, metsä, joutomaa, niitty jne.)
 • maatalousmaan pinta-alatiedot ensisijaisesti IACS-tietojen mukaisina ja metsämaan pinta-alatiedot metsäarvion tai metsätaloussuunnitelman mukaisina
 • kenellä on lainhuuto luovutettaviin kiinteistöihin (jos vaadit poikkeamista lainhuutotietojen mukaisesta nimiperiaatteesta, esitä selvitys omaisuuden hankinta-ajankohdan tarkoituksesta ja rahoituksesta)
 • milloin omaisuus on hankittu (kopiot ostokauppakirjoista ja muut omistusselvitykset kiinteistön saannoista erityisesti alle 10 vuotta omistetuista tiloista sekä ositus- ja perinnönjakoasiakirjoista)
 • jos luovuttaja pidättää jonkin tilan tai sen osan tai rakennusten omistusoikeuden, yksilöi luovutukseen kuulumaton omaisuus.

Vastikkeen määrittely
Selvitä, miten vastike suoritetaan. Vastikkeena voi olla esimerkiksi

 • rahaa
 • vastattavaksi otettavat velat
 • sisaruksille maksettavat sisarosuuskorvaukset
 • omaisuus, jonka luovutat – esimerkiksi kiinteistö tai asunto-osakkeet. Luovutettavan omaisuuden arvona pidetään käypää arvoa.
 • maatilan jatkajan maksuvelvoitteet, jotka liittyvät maatilan luovuttajalle annettuun asumisoikeuteen – esimerkiksi sähkö- ja lämmityskustannukset. Ilmoita myös tämän etuuden kestoaika (elinikäinen tai määrävuotinen) sekä arvio luovutuksensaajan maksettavaksi tulevien asumiskustannusten määrästä.
 • Ilmoita syytingin arvioitu euromääräinen arvo ja syytingin kestoaika (elinikäinen tai määrävuotinen).
 • muut vastikkeet
 • milloin vastike on tarkoitus maksaa. Jos vastike jää kokonaan tai osittain velaksi, anna selvitys velan takaisinmaksusuunnitelmasta.
 • miten vastike jakautuu myyjien kesken ja missä suhteessa ostajat maksavat vastikkeen.

Suositeltavaa on määritellä vastikkeen jakautuminen eri omaisuuserille – esimerkiksi vakituinen asunto pihapiireineen, tuotantorakennukset rakennuspaikkoineen, pellot, metsät, koneet ja kalusto sekä muu maatalousirtaimisto.

Etuuksien pidättäminen, esimerkiksi asumis-, käyttö- tai hallintaoikeus
Anna tieto mahdollisista etuuksien pidätyksistä

 • Mihin omaisuuserään tai -eriin etuus pidätetään?
 • Kuka tai ketkä ovat oikeutettuja etuun?
 • Mikä on etuuden sisältö, eli millaisia oikeuksia etuun oikeutetulla on?
 • Onko etuus tarkoitettu eliniäksi tai määrävuosiksi? Ilmoita etuuden kestoaika.
 • Siirtyykö maatilan luovuttajalle pidätetty asumis- tai hallintaoikeus hänen kuolemansa jälkeen hänen osuutensa osalta jollekin toiselle henkilölle? Jos asiasta ei ole sovittu, maatilan luovuttajan asumis- tai hallintaoikeus lakkaa hänen kuolemaansa.

Muuta muistettavaa: Luovutuksensaaja

 • Pyydä ennakkoratkaisuhakemuksessa, että verotuksessa sovelletaan perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdossäännöksiä. Huomaa, että vaikka saisit asiasta ennakkoratkaisun, sinun on vaadittava erikseen myös lahjaveroilmoituksessa, että maatilan luovutukseen liittyvää lahjaveroa huojennetaan (sukupolvenvaihdoshuojennus).
 • Anna lahjaveroilmoituksessa myös tieto mahdollisista muista lahjoista, joita olet saanut luovuttajalta kolmen edellisen vuoden aikana.
 • Anna selvitys, milloin ja millä tavoin aiot käytännössä jatkaa maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista.
 • Jos luovutuksen sisältyvät pellot ovat olleet vuokralla ennen luovutusta, ilmoita, milloin vuokrasopimus päättyy.
 • Selvitä, miten ja milloin luovuttaja on itse harjoittanut maataloutta. Ilmoita luovuttajan harjoittaman maatalouden tuotantosuunta.

Selvitä metsävähennyksen määrä, jonka luovuttaja on käyttänyt ja joka on vielä käyttämättä.

Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet

Liitä hakemukseen ainakin seuraavat liitteet, jotka ovat yleensä tarpeen asian ratkaisua varten:

 • valtakirja, jos käytät asiamiestä
 • luonnos luovutuskirjasta tai yksityiskohtainen selvitys aiotun luovutuksen ehdoista
 • maatilan omaisuudesta mahdollisesti hankitut arviolausunnot tai muu perusteltu selvitys omaisuuden arvoista.
 • tiedot vastikkeen jakautumisesta eri omaisuuserille niiden käypien arvojen suhteessa.

Voit hakea ennakkoratkaisua siitä, miten jokin yksittäinen toimenpide vaikuttaa perintöveroon. Tällaisia ovat esimerkiksi perinnöstä tai testamentista luopuminen, ositus ja perinnönjako. Perintöveron määrästä ei kuitenkaan voi hakea ennakkoratkaisua.

Ennakkoratkaisua voi hakea kuolinpesän osakas, erityistestamentin saaja ja leski. Hakemuksen voi tehdä vasta perinnönjättäjän kuoleman jälkeen, mutta se on tehtävä ennen kuin perintöverotus on toimitettu.

Liitä hakemukseen kopiot olemassa olevista asiakirjoista, joita voivat olla esimerkiksi

 • perukirja
 • testamentti
 • ositus- ja perinnönjakokirja
 • mahdollinen arviolausunto omaisuuden käyvästä arvosta.

Valmisteverotukseen voi hakea ennakkoratkaisua tuotteesta maksettavasta valmisteverosta tai toiminnan veronalaisuudesta. Ennakkoratkaisu voidaan antaa vain hakijalle, joka ilmoittaa ja maksaa valmisteveroa. Ennakkoratkaisua ei siis anneta esimerkiksi tuotteen loppukäyttäjälle, joka on maksanut valmisteveron osana tuotteen ostohintaa ja hakee veronpalautusta. Valmisteverotusta koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea myös silloin, kun verotus toimitetaan tullia koskevien säännösten mukaan. Tällöin hakemus osoitetaan kuitenkin Tullille.

Tuo hakemuksessa esille verotuskysymykseen liittyvät tosiseikat kattavasti. Verohallinto ratkaisee asian hyödyntäen voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä.


ESITÄ HAKEMUKSESSA TÄSMÄLLINEN KYSYMYS

Kirjaa hakemukselle täsmällinen kysymys, eli mihin verotuskysymykseen haet ennakkoratkaisua. Kysymyksen tulee koskea hakijan omaa verotusta ja ratkaisulla tulee olla välitön vaikutus hakijalle määrättävään veroon. Yksilöity kysymys voi olla esimerkiksi seuraava:

 • Sovelletaanko sulautumiseen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a ja 52 b §:n säännöksiä?
 • Sovelletaanko jakautumiseen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n säännöksiä?
 • Kun yhtiö siirtää jäljempänä kuvatulla tavalla liiketoimintakokonaisuuden apporttiluovutuksella uudelleen perustettavalle osakeyhtiölle saaden vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön liikkeelle laskemia uusia osakkeita, sovelletaanko siirtoon elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:n säännöksiä?
 • Jos hakija luovuttaa jäljempänä hakemuksessa kuvatulla tavalla enemmän kuin puolet omistamansa yhtiön osakkeista osakevaihdolla ennen osakevaihtoa perustettavalle osakeyhtiölle saaden vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, sovelletaanko luovutukseen elinkeinotulon verotuksesta annetun lain 52 f §:n osakevaihtoa koskevia säännöksiä, jolloin osakkeiden luovutuksesta syntynyttä voittoa ei katsota tuloverolain 45 §:n 5 momentin mukaisesti hakijan veronalaiseksi tuloksi, eikä tappiota vähennyskelpoiseksi menoksi?

ESITÄ SELVITYS SUUNNITELLUSTA YRITYSJÄRJESTELYSTÄ

Kirjaa hakemukselle selvitys suunnitellusta yritysjärjestelystä. Selvityksestä tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

 • järjestelyyn osalliset yhtiöt ja niiden osakkaat
 • konserni- ja omistusrakenne ennen ja jälkeen suunniteltua yritysjärjestelyä
 • selvitys järjestelyssä käytetystä vastikkeesta ja sen määräytymisperusteista
 • yritysjärjestelyn liiketaloudelliset syyt
 • selvitys yhtiön tai yhtiöiden toiminnasta ennen yritysjärjestelyä ja yritysjärjestelyn jälkeen
 • yritysjärjestelyn ollessa osa usean peräkkäisen yritysjärjestelyn tai oikeustoimen kokonaisuutta, selvitys yritysjärjestelyä edeltävistä ja seuraavista toimista riippumatta siitä, onko niitä jo toteutettu vai ovatko ne vasta suunnitteilla.
 • jakautumisen osalta selvitys siitä, miten kokonaisjakautuvan yhtiön varat ja velat jaetaan vastaanottavien yhtiöiden kesken
 • liiketoimintasiirron ja osittaisjakautumisen osalta selvitys siirrettävästä ja siirtävään yhtiöön jäävästä liiketoimintakokonaisuudesta sisältäen mm.
  • tiedot siirtävän ja siirrettävän liiketoimintakokonaisuuden varoista, veloista ja varauksista
  • tiedot henkilöstön ja sopimusten siirtymisestä vastaanottavaan yhtiöön tai jäämisestä jakautuvaan yhtiöön
  • selvityksen siitä, että siirrettävä liiketoimintakokonaisuus muodostaa itsenäisesti toimeentulevan taloudellisen yksikön ja kykenee harjoittamaan elinkeinotoimintaa itsenäisesti
 • osakevaihdon osalta, selvitys siitä, miten osakevaihdon kohteena olevan yhtiön osakkeen arvo on määritetty

LIITÄ HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET

Liitä hakemukseen ainakin seuraavat liitteet, jotka ovat yleensä tarpeen asian ratkaisua varten:

 • kopio viimeisimmästä tilinpäätöksestä
 • kopio sulautumis- tai jakautumissuunnitelmasta, jos sellainen on jo laadittu
 • kopio tilintarkastajan sulautumis- tai jakautumissuunnitelmaa koskevasta lausunnosta, jos sellainen on jo laadittu
 • muut järjestelyyn olennaisesti liittyvät sopimukset ja sopimusluonnokset
Sivu on viimeksi päivitetty 26.6.2024