Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tietopyynnöt

Verotustiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Julkisia ovat ainoastaan tiedot, joista on erikseen säädetty laissa.

Verohallinto voi pyynnöstä luovuttaa verotustietoja esimerkiksi asiakkaan oman verotusasian hoitamista, muiden viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä tai tieteellistä tutkimusta varten. Tietojen pyytäjällä täytyy olla laissa säädetty tiedonsaantioikeus. 

Yksittäiset asiakirjapyynnöt

Yksittäiset asiakirjapyynnöt tarkoittavat Verohallintoon tehtyä yksittäistä asiakirjapyyntöä, jossa tilaajana on esimerkiksi verovelvollinen itse. Yksittäisestä asiakirjapyynnöstä on kyse esimerkiksi myös silloin, kun tilaaja haluaa jäljennöksen kuolleen henkilön perukirjasta. Myös viranomainen tai organisaatio voi tehdä yksittäisen asiakirjapyynnön silloin kun kyseessä ei ole massatietopyyntö.

Sähköiset massaluovutukset ja tekniset rajapinnat

Verohallinto voi luovuttaa verotustietoja massamuotoisesti sähköisessä muodossa tai yksittäisinä kyselyinä teknisten rajapintojen välityksellä. Tietojen luovuttaminen edellyttää Verohallinnon myöntämää tietolupaa.

Tietopyynnöt tieteellistä tutkimusta tai tilastointia sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten

Verohallinto voi luovuttaa verotustietoja käytettäväksi tieteellisessä tutkimuksessa tai tilastoinnissa sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyössä. Tietoja voidaan luovuttaa massamuotoisesti sähköisessä muodossa tai asiakirjakopioina. Tietojen luovuttaminen edellyttää Verohallinnon myöntämää tietolupaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2021