Tietopyynnöt

Verotustiedot ovat yleensä salassa pidettäviä. Julkisia ovat ainoastaan tiedot, joista on erikseen säädetty laissa. Sinulla täytyy olla laissa säädetty tiedonsaantioikeus, jotta voit saada tietoosi salassa pidettäviä verotustietoja.

Verohallinnon Tietopalvelu vastaa verotustietojen massamuotoisesta luovuttamisesta sähköisessä muodossa. Tietoja luovutetaan muun muassa viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä, tieteellistä tutkimusta ja tilastointia sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviä varten.

Tietopalvelun tyypillisiä asiakkaita ovat muun muassa valtion ja kuntien viranomaiset, ministeriöt, työeläkelaitokset, vahinkovakuutusyhtiöt, tutkimuslaitokset ja yksittäiset tutkijat sekä toimittajat.

Seuraavissa tilanteissa sinun ei tarvitse tehdä tietopyyntöä

Jos tarvitset tietoja omasta tai läheisesi verotustilanteesta asiakirjakopioina tai -tulosteina, ota yhteyttä lähimpään verotoimistoon.

Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:

  • veroilmoitus ja sen liitelomakkeet, erittelyt, kuitit ja selvitykset
  • verotuspäätös, verotustodistus ja verotuspäätöksen erittelyosa
  • verokortti ja selvitys ennakonpidätysperusteista
  • perukirja ja sen liitteet (esim. sukuselvitys, testamentti, avioehtosopimus, jakokirja ja jäljennös ensin kuolleen puolison perukirjasta)
  • perintöveropäätös ja sen liitteenä olevat asiakirjat.

Verohallinto julkaisee myös paljon tilastoja ja avointa dataa. Etsimäsi tieto voi löytyä esimerkiksi Tilastotietokannasta, eikä sinun välttämättä tarvitse tehdä erillistä tietopyyntöä.

Näin teet tietopyynnön

Hae verotustietojen käyttöön oikeuttavaa tietolupaa kirjallisesti.

Kerro tietopyynnössä

  • mihin käytät tietoja
  • mihin tiedonsaantioikeutesi perustuu
  • mitä tietoja pyydät (tietoluettelo)
  • miten suojaat, hävität ja arkistoit tiedot.

Käytä valmista tietopyyntölomaketta. Täyttöohjeet ovat kunkin lomakkeen lopussa.

Lähetä allekirjoitettu tietopyyntölomake skannattuna sähköpostiosoitteeseen tietoluvat (at) vero.fi. Samasta osoitteesta saat tarvittaessa myös tietoa lupapäätöksistä ja tiedonsaantioikeudesta.

Voit myös lähettää tietopyyntölomakkeen postitse osoitteeseen Verohallinto, Tietopalvelu, PL 325, 00052 VERO.

Tietopyynnön käsittely ja maksullisuus

Sähköistä tietoluovutusta koskeva lupa-asia tulee vireille, kun olemme vastaanottaneet tietopyyntösi. 

Tietopyyntöjen käsittelyajat vaihtelevat. Käsittelyaikaan vaikuttavat muun muassa mahdolliset lisäselvitykset, pyydettävien tietojen määrittelyn tarkkuus sekä tietoluovutuksen laajuus.

Tietojen luovuttaminen on maksullista, ellei laissa ole erikseen säädetty maksuttomuudesta. Myös viranomaisille tehtävät tietoluovutukset ovat yleensä maksullisia.

Sähköisistä tietoluovutuksista veloitetaan tietojen määrittely-, suunnittelu- ja toteutustyöstä aiheutuneet kustannukset. Saat meiltä aina hinta-arvion, ennen kuin luovutamme tiedot. 

Toimitamme tiedot joko turvasähköpostilla tai tiedostosiirtoina. Luovutustavoista sovimme asiakas- ja tapauskohtaisesti.

Luovuttamamme verotustiedot ovat niin sanottua raakadataa eli tiedot luovutetaan sellaisina kuin ne ovat Verohallinnon tietojärjestelmissä luovutushetkellä. Emme luovuta osoitetietoja tai turvakiellon alaisia tietoja.

Muiden viranomaisten tietopalvelut