Käytetyn ajoneuvon maahantuonti Suomeen Eta-alueelta

Ennen ajoneuvon tuontia Suomeen

eta kuva 1Selvitä ajoneuvon tiedot ennen ajoneuvon hankintaa: myyjän omistusoikeus, ajoneuvon valmistenumero, todelliset ajokilometrit ja ajoneuvon vaatimuksenmukaisuus Suomessa (esim. EY-tyyppihyväksyntä ja pakolliset varusteet) sekä CO2-päästötieto, jonka mukaan auton veroprosentti pääsääntöisesti määräytyy.

Laadi myyjän kanssa kaupasta asianmukainen kauppakirja. Ole tarvittaessa yhteydessä katsastustoimipaikkaan tai Trafiin rekisteröintivaatimusten selvittämiseksi.

Selvitä siirtoajoa koskevat paikalliset säädökset. Eri maiden käytännöt poikkeavat toisistaan siirtolupien tai rekisteröinnin osalta.

Useiden maiden lainsäädäntö edellyttää, että ajoneuvo on poistettava rekisteristä, kun se viedään pysyvästi pois maasta. Muutoin ajoneuvon ostajalle saattaa tulla maksettavaksi ulkomaisia maksuja.

Selvitys CO2-päästötiedosta voi olla Eta-valtiossa annettu rekisteröintitodistus, jossa on tiedot ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä sekä variantti- ja versionumerot tai vaatimuksenmukaisuustodistus (ns. CoC-todistus).

Maahantuontia helpottaa, jos liikennevakuutus on etukäteen hankittu vakuutusyhtiöstäsi ja ajoneuvolla on Eta-valtiossa voimassaoleva rekisteröinti. Lisätietoa ulkomaisesta etukäteen tilattavasta siirtorekisteröinnistä löydät internetissä esim. hakusanoilla ”transit plate” tai ”export plate”.

Nuoli.png

Ajoneuvon tuonti Suomeen ja käyttö Suomessa

Jos ajat ajoneuvoa Suomessa heti maahantuonnin jälkeen ennen sen rekisteröintiä Suomessa, huolehdi seuraavista:

Käyttöönottoilmoitus

Tee ajoneuvostasi käyttöönottoilmoitus

käytetyn ajoneuvon maahantuonti 2Saat automaattisen vahvistuksen (pdf-lomake) voimassaolevasta käyttöönottoilmoituksesta sähköpostiisi, ja se on todiste ilmoituksesta.

Pidä Verohallinnon vahvistama käyttöönottoilmoitus luettavassa muodossa (tuloste tai mobiili) mukana ajoneuvossa.

Jos ajoneuvoa ei käytetä Suomessa ennen rekisteröintiä tai se siirretään kuljetusvälineellä, siitä ei tehdä käyttöönottoilmoitusta.

Ulkomainen rekisteröinti tai siirtolupa ja liikennevakuutus

eta 3 Hanki ajoneuvollesi rekisteröinti toisessa Eta-valtiossa tai suomalainen siirtolupa.

Hanki ajoneuvollesi liikennevakuutus tai siirtovakuutus.

Ajoneuvon käyttäjä vastaa siitä, että ajoneuvon rekisteröinti ja liikennevakuutus ovat voimassa, kun ajoneuvoa käytetään maahantuonnin jälkeen Suomessa liikenteessä. Lisäksi ajoneuvon on täytettävä liikennekelpoisuuden vaatimukset.

Sinun ei maahantuontivaiheessa tarvitse asioida Verohallinnossa, jos ajoneuvolla on voimassaoleva Eta-alueen rekisteröinti ja liikennevakuutus ja olet saanut vahvistuksen käyttöönottoilmoitukseen sähköisesti.

Siirtovakuutuksesta saat lisätietoja Liikennevakuutuskeskuksen sivuilta (www.lvk.fi).

Jos ajoneuvosi rekisteröinnin voimassaolo toisessa Eta-valtiossa päättyy ennen kuin ajoneuvo on rekisteröitävissä Suomeen, hanki katsastustoimipaikalta suomalaiset siirtomerkit (www.trafi.fi).

Nuoli.png

Verotus

kuva 1

Autoveroilmoitus liitteineen tulee antaa viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen antamisesta. Tutustu autoveroilmoituspalveluun.

kuva 1 Autoveroilmoituspalvelun kautta annetusta autoveroilmoituksesta saat autoverotuspäätöksen sähköisesti. Verotuspäätös lähetetään aina myös postitse. Autovero on maksettava 15 päivän kuluessa päätöspäivästä.
 
kuva 1 Ajoneuvon käyttöoikeus käyttöönottoilmoituksella päättyy autoveron eräpäivänä. Tämän jälkeen ajoneuvon käyttö on mahdollista vain jos ajoneuvo rekisteröidään Suomessa.

Verohallinto ei tee laskelmia autoveron määrästä etukäteen, mutta voit kuitenkin arvioida autoveron määrän etukäteen ajoneuvojen hintatietopalvelussa. 

Lisätietoja autoveron määrän arvioinnista

Nuoli.png

Rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Ajoneuvon rekisteröinnin edellytyksenä on autoveron maksaminen ja hyväksytty rekisteröintikatsastus.

Rekisteröintikatsastus

kuva 5Maahantuotu ajoneuvo on rekisteröintikatsastettava ennen rekisteröintiä.Voit tehdä ajoneuvollesi rekisteröintikatsastuksen maahan saapumisen jälkeen jo ennen verotuksen toimittamista.

Liitä kopio rekisteröintikatsastustodistuksesta autoveroilmoitukseen. Se nopeuttaa autoverotuksen toimittamista verotoimistossa.

 

Rekisteröinti

kuva6 Autoveroilmoituspalvelun kautta maksettaessa rekisteröintilupa lähtee välittömästi maksun jälkeen Trafille. Maksaminen ilmoituspalvelun kautta on mahdollista eräpäivään saakka.

Verkkopankin kautta maksettaessa maksumerkintä näkyy 1-3 päivän viiveellä, jolloin rekisteröintiluvan lähettäminen kestää kauemmin kuin ilmoittamispalvelun kautta maksettaessa.

Ajoneuvon käyttöoikeus käyttöönottoilmoituksella päättyy viimeistään autoveron eräpäivänä.

Ajoneuvo rekisteröidään Suomeen katsastustoimipaikalla. Ajoneuvorekisteriin merkityn ajoneuvon omistajan (tai osamaksukaupassa haltijan) tulee olla autoveropäätöksessä mainittu verovelvollinen.

Avainsanat: