Autoveronpalautus invalideille

Invalidi voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa.

Palautusta on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun auto on rekisteröity invalidin nimiin. Päätöstä voi hakea jo ennen auton hankkimista tai rekisteröintiä. 

Tarkempia tietoja käytännön menettelystä, hakemuksen liitteistä, palautuksen edellytyksistä ym. ohjeesta Invalideille myönnettävä veronpalautus.

Hakemus

Tee hakemus lomakkeella Hakemus invalidin autoveronpalautuksesta (lomake nro 1217). Lähetä hakemus osoitteeseen:

Verohallinto / Autoverotus
PL 1000
10901 Hanko

Veronhuojennus

Jos invaliditeetti ei ole ohjeessa Invalideille myönnettävä veronpalautus mainittujen kohtien 1, 2 tai 3 mukainen, autoveroa voidaan joissakin tapauksissa palauttaa vammaisuuden perusteella myös veronhuojennuksena. Hakemuksessa on mainittava, että hakemus perustuu autoverolain 50 pykälään.

Verohallinto voi harkintansa mukaan erityisen painavista syistä palauttaa veron kokonaan tai osittain.

Veronhuojennusta myönnettäessä otetaan huomioon mm.

  • Vamman laatu, jonka on oltava liikkumista estävä
  • Auton tarpeellisuus
  • Perheen taloudellinen ja muu sosiaalinen tilanne.

Myös veronhuojennusta voi hakea etukäteen.

Hakemus

Lähetä vapaamuotoinen veronhuojennushakemus osoitteeseen 

Verohallinto
PL 40
00052 Vero