Rakentamisilmoitukset - kotitalouden velvollisuudet

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta.

 

Rakentamisilmoitus vain rakennusluvan alaisista töistä

Ilmoita tiedot ainoastaan rakennuslupaa edellyttävästä rakentamistyöstä. Toimenpide- tai purkamisluvan alaisista töistä ei siis tarvitse ilmoittaa. Rakennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Lisätietoja rakennusluvan alaisista töistä saat kunnasta.

Ilmoita tiedot myös osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä, jos olet itse työn tilaaja.

Jos toimit rakentajana yhdessä toisen henkilön kanssa, esimerkiksi yhdessä puolisosi kanssa, rakennuskohteesta riittää yksi ilmoitus.

Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa

Kotitalouden on ilmoitettava euromäärältään vähäisistäkin töistä, jos ne edellyttävät rakennuslupaa.

Ilmoita tiedot rakentamistyöstä

Tehdyistä töistä on ilmoitettava työn suorittajat ja suoritukset.

Ilmoitusta varten tarvitset seuraavat tiedot:

  • nimi ja henkilötunnus
  • rakennuskohteen tiedot (esimerkiksi kiinteistötunnus tai asunto-osakeyhtiön Y-tunnus)
  • työn suorittaneen yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • itse palkkaamasi työntekijän nimi ja henkilötunnus
  • maksamasi suoritukset yrityksille tai palkat työntekijöillesi
  • työn aloitus- ja lopetuspäivämäärä

Itse tehty työ eli hartiapankkirakentaminen tai talkootyö

Jos rakennustyö on tehty kokonaan hartiapankkirakentamisena tai talkootyönä, ilmoita rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei tarvitse ilmoittaa.

Rakennustyö on tehty kokonaan ennen 1.7.2014, mutta loppukatselmus vasta sen jälkeen

Ilmoita vain rakennuskohteen tiedot. Jos rakentamistyötä on tehty sekä ennen heinäkuun alkua että sen jälkeen, annetaan rakentamisilmoitus vain niiden töiden osalta, jotka on tehty 1.7.2014 jälkeen.

Käytä verkkolomaketta

Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle

Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen toimittamisesta. Todistus lähetetään ilman erillistä pyyntöä. Ilmoita tiedot hyvissä ajoin, jotta ehdit saada todistuksen ennen loppukatselmusta. Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksessa.

Jos loppukatselmus pidetään vaiheittain, ilmoita tiedot ennen jokaista katselmusta. Sinun ei kuitenkaan tarvitse antaa uudestaan jo ilmoittamiasi tietoja, vaan ilmoitat ainoastaan uuteen katselmukseen liittyvät tiedot.

Rakennustarkastaja ilmoittaa Verohallintoon, jos todistusta ei ole esitetty. Velvollisuuden rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.